Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarig tjänsteman: Vi vet att taxibilister inte vill ta FPA-körningar - de är för dåligt betalda

En gul taxiskylt på en taxibil.
FPA-taxi fungerar inte som det ska. Taxichaufförerna förlorade inkomster då Helsingin-Uudenmaan Taksit fick börja sköta beställningscentralen. Lähitaksi samarbetar med Helsingin-Uudenmaan Taksit. En gul taxiskylt på en taxibil. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,taxiskylt

I april ska det finnas en ny, bättre beställningscentral för FPA-körningar och då hoppas FPA att allt fungerar som det borde ha gjort från första början.

- Flera timmars väntetid är på tok för mycket, säger den ansvariga tjänstemannen på FPA. Hon kommenterar Ekenäsbon Solveig Shields nästan tre timmar långa väntan på FPA-taxi på Lojo sjukhus.

- Det kan hända att kunden inte får åka ensam utan måste dela taxin med en annan kund. Men väntetiden inför hemresan från vård får hur som helst inte bli längre än en timme.

Det säger Reija Jääskeläinen vid FPA. Hon är den som ansvarar för olika typer av ersättningar för vård, bland annat ersättningarna för taxiresor.

När har man rätt att åka FPA-taxi?

FPA ersätter taxiresor om du behöver ta taxi på grund av ditt hälsotillstånd. När du åker så kallad FPA-taxi, betalar du endast en självrisk som är 25 euro. FPA betalar resten.

Ett FPA-kort med namn och andra uppgifter. En hand håller i kortet.
Du ska ha med dig FPA-kortet när du åker taxi som FPA ersätter. Ett FPA-kort med namn och andra uppgifter. En hand håller i kortet. Bild: Hanna Rundell/ Yle FPA,kela kort

Om självrisken per år överstiger 300 euro, behöver du inte betala längre.

Här är några villkor för när du kan använda en FPA-taxi. I praktiken har det visat sig att väntetiderna ofta blir längre och ibland kommer ingen taxi alls.

 • Grundregeln är att du behöver taxi på grund av ditt hälsotillstånd, om du till exempel måste besöka läkare eller sjukhus och inte kan använda kollektivtrafik.
 • Om du måste använda taxi behöver du ett intyg över detta från hälso- och sjukvården.
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer taxiresan på grund av ditt hälsotillstånd via en regional beställningscentral behövs inget intyg.
 • Om du är tvungen att använda dig av taxi på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du berätta det i samband med beställningssamtalet.
 • Om det är möjligt att färdas en del av resan med allmänna färdmedel, kan du använda taxi till den del av resan där allmänna färdmedel inte finns att tillgå eller där väntetiden på grund av fordonsbyte skulle vara oskäligt lång (över 1 timme).
 • I bilen som du har beställt kan det också finnas andra kunder som reser till hälso- och sjukvården.
 • Samordningen kan leda till att
 • 1. du kan vara framme vid hälso- och sjukvårdsenheten 1 timme före mottagningstiden,

  2. du kan vara tvungen att vänta på returskjutsen i 1 timme. Men om du har beställt returresan minst 1 timme före avgångstiden, behöver du inte förbereda dig på någon extra väntetid,

  3. restiden kan förlängas till den dubbla jämfört med en direkt taxiresa. Som mest kan den ändå förlängas med högst 2 timmar.

 • Om du har fått ett intyg från hälso- och sjukvården om att du har rätt att resa ensam, tas inga andra kunder med i samma transport.
 • Rätt att använda så kallad bekant taxi beviljas endast när hälso- och sjukvården har utfärdat ett långvarigt intyg för rätt till taxi. Sådan rätt har barn under 16 år som reser ensamma samt svårt sjuka barn. Dessutom kan rätt till bekant taxi också beviljas andra men det bygger då på individuell bedömning.
 • Om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi ska du beställa resan direkt av taxiföretagaren eller chauffören.

Källa: FPA

FPA: Helsingin-Uudenmaan Taksit lovade sköta jobbet alltför billigt

Ekenäsbon Solveig Shields har också helt rätt när hon säger att taxichaufförerna inte vill sköta FPA-körningar eftersom de inte ger en tillräcklig inkomst.

Reija Jääskeläinen på FPA medger att den saken nu är helt klar.

- Vi är medvetna om att taxichaufförerna har förlorat inkomster med det nya systemet. De vill inte ta kunder som får FPA-ersättning.

Hur blir det bättre med en ny beställningscentral?

Orsaken till lägre inkomster för taxichaufförerna är att det företag som nu koordinerar FPA-körningarna i Nyland lovade sköta FPA-transporterna mycket billigt.

En taxibil och några andra bilar på ett regnigt gatu- och parkeringsområde i Ekenäs en novemberdag.
En taxibil och några andra bilar på ett regnigt gatu- och parkeringsområde i Ekenäs en novemberdag. Bild: Pia Santonen / Yle taxibilar,Ekenäs,parkering,november,andelsbanker,stationsvägen i ekenäs

Helsingin-Uudenmaan Taksit lovade ett 25 procent billigare pris för FPA-transporter i Nyland än tidigare.

Summan som chauffören nu får blir därmed helt enkelt för låg och lockar dem inte att ta FPA-transporter.

- Vi tyckte deras offert verkade väldigt billig men de försäkrade oss att de nog klarar det, säger Jääskeläinen.

Hur blir det nya avtalet bättre för kunden?

- I det nya avtalet kommer det stå klart att beställningscentralen måste ordna ersättande transport ifall den förhandsbeställda taxin inte kommer. I sista hand får kunden själv ringa en valfri taxi och sedan skicka räkningen till beställningscentralen om centralen misslyckats skicka en förhandsbeställd FPA-taxi.

Med andra ord gäller det också framöver för kunden att ha en plan b eller i alla fall ett reservnummer till annan taxi.

FPA-taxi fungerar inte - nytt företag sökes som bäst

FPA beslutade redan i oktober att avtalet med den nuvarande beställningscentralen i Nyland, Helsingin-Uudenmaan Taksit, upphör i slutet av mars.

Två händer som knapprar på en svart smarttelefon. I den högra kanten syns en surfplatta.
Väntetiden i telefonen har ofta varit lång. Två händer som knapprar på en svart smarttelefon. I den högra kanten syns en surfplatta. Bild: Janne Lindroos / Yle Facebook,kaféer,mobiltelefoner,händerna,Telefon,smarttelefoner

Avtalet tecknades för flera år men FPA valde att avsluta det på grund av de många problem som företaget inte lyckades råda bot på:

 • köerna till beställningscentralen är ofta långa,
 • beställda taxiresor försenas,
 • kunderna blir sena till läkaren eller sjukhuset och det kostar samhället pengar,
 • ibland kommer det ingen taxi alls.

Arbetet med att upphandla tjänsten på nytt är nu i full gång.

- Vi har redan fört marknadsdialog, det vill säga förberedande diskussioner med potentiella företag och inom några dagar lägger vi ut entreprenaden på Hilma, säger Jääskeläinen vid FPA.

Hilma är en riksomfattande webbtjänst för offentliga upphandlingar.

Fem intresserade företag

Jääskeläinen säger att fem hugade företag deltog i marknadsdialogen. När det gällande avtalet upphandlades, fick FPA offerter av sex företag.

Mejlans sjukhus i oktober 2014
Resor till och från sjukhus är ofta sådana som FPA ersätter. Mejlans sjukhus i oktober 2014 Bild: @Petteri Paalasmaa/All Over Press Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),Mejlans sjukhus,sjukhus,sjukvård,hälsovård,vård

Gamla beställningscentralen tänker också vara med

Företaget Helsingin-Uudenmaan Taksit har enligt uppgifter på sin webbplats för avsikt att delta i den nya offertrundan.

Tiden är knapp men tanken är fortfarande att den nya beställningscentralen är i gång den första april 2019.

Hur kan FPA garantera att taxitjänsten fungerar när avtalet med den nya beställningscentralen träder i kraft i vår?

- Vi kan i alla fall ställa frågor och be om tilläggsuppgifter om priset verkar orealistiskt lågt.

Vad har ni lärt er?

- Det är lätt att vara efterklok. Men FPA borde ha frågat om det finns ekonomi i offerten som är 25 procent billigare. Kommer chaufförerna att haka på med sådana priser?

En utmaning att trygga FPA-taxin under tiden

Vad kan FPA göra för att kunderna får sin taxi också under tiden ni förbereder det nya avtalet, alltså fram till 1.4.2019?

- Det är riktigt knepigt. Men det gamla avtalet gäller till slutet av mars och företaget har lovat sköta jobbet tills dess. Varenda reklamation vi får skickas vidare till Helsingin-Uudenmaan Taksit.

Datorarbete
Personal på FPA jobbar övertid för att klara av problemen med Helsingin-Uudenmaan Taksits beställningscentral. Datorarbete Bild: Unsplash/ Rayi Christian Wicaksono på jobbet

Jääskeläinen berättar att problemen har krävt mycket också av FPA.

De har fått hundratals reklamationer varje månad.

- Våra människor jobbar hela tiden på övertid för att allt ska fungera.

Vad gör de i praktiken?

- Våra anställda svarar på responsen. De uppmanar kunderna att vara i kontakt med beställningscentralen.

Väldigt få kunder har utnyttjat den möjlighet som redan nu finns ifall en förhandsbeställd FPA-taxi inte kommer. Kunden kan då ordna egen skjuts och få full ersättning av beställningscentralen, i Nyland alltså av företaget Helsingin-Uudenmaan Taksit.

- Vi får kontinuerligt rapporter om läget. Endast några tiotal i hela landet har ansökt om ersättning av beställningscentralerna, berättar Jääskeläinen.

FPA på kontrollbesök till beställningscentralen

I december kommer dessutom FPA:s människor besöka beställningscentralen på ort och ställe för att se om och hur allt fungerar enligt det som står i avtalet.

Vad gör beställningscentralen?

FPA:s huvudansvar gäller ersättningarna, inte taxikörningarna. De två sakerna är ändå sammanflätade.

I Nyland är det nu Helsingin-Uudenmaat Taksit HUT som ansvarar för beställningscentralen. HUT samarbetar med bland annat Lähitaksi.

På grund av många problem avslutar FPA avtalet med HUT i förtid 31.3.2019.

HUT har enligt uppgifter på sin webbplats för avsikt att delta i den nya offertrundan.

Det här är uppgifterna som beställningscentralen ansvar för:

 • Beställa transporter
 • Koordinera transporter så att flera kunder kan använda samma taxi
 • Förmedla transporter
 • Transportera
 • Sköta betalningstrafiken
 • Övervaka och rapportera om kvaliteten

Källa: Artikel i Sosiaalivakuutus av Reija Jääskeläinen

Böter har inte hjälpt

FPA har flera gånger också använt avtalsböter för att få ordning på beställningscentralen.

- Det har handlat om summor mellan några tusen och 10 000 euro, säger Jääskeläinen.

En domarkluba på 50-eurossedlar.
Böterna har som mest varit 10 000 euro. FPA-transporterna kostar samhället 160 miljoner euro per år. En domarkluba på 50-eurossedlar. Bild: Copyright: Andrey Popov domstolar,böter,straff,euro,pengar,Ordförandeklubba,domar,rättegång,klubba

Avtalsböterna kan jämföras med hur stora summor som rör sig i FPA-transporterna. FPA använde i fjol 160 miljoner euro av samhällets pengar på dem och en lika stor summa har reserverats för i år.

En promille, det vill säga en tusendel av summan, skulle vara 160 000 euro.

Svårast på små orter

Alla kunder har inte varit missnöjda utan en del av FPA-taxikörningarna har fungerat bra också efter reformen.

Trafiksäkerhetsverket frågade hundratals kunder i augusti och september vad de tänker om taxitjänsterna efter reformen.

Folkpensionsanstaltens logo
Folkpensionsanstaltens logo Bild: Mikael Crawford folkpensionsanstalten,FPA,kela

Preliminära resultat av enkäten visar att de allra flesta är nöjda med taxiservicen som helhet.

Men kunder med särskilda behov var inte lika belåtna.

Av dem var hälften missnöjda och en tredjedel upplevde att situationen har blivit sämre sedan taxireformen i juli trädde i kraft. Problemen var störst i små kommuner.

Varför får inte var och en ringa den taxi hen vill?

Många frågar sig nu hur så mycket gick fel. För FPA handlade det om en krävande process.

Jääskeläinen säger att det var frågan om många stora förändringar som skedde samtidigt. Hela taxibranschen förändrades och samtidigt kom förändringar i sjukförsäkringen och taxasystemet.

Många besked kom så sent att det sedan blev bråttom för FPA med konkurrensutsättningen (artikeln i länken på finska).

Varför skapar ni inte ett system där kunden får välja sin taxi själv och ändå kan få ersättningen direkt?

- Lagen tillåter inte det. Endast sådana körningar kan enligt lagen ersättas som har beställts via en beställningscentral, förklarar Jääskeläinen.

Hon tycker också det ofta glöms bort hur bra systemet med direktersättning är.

- Vi har till exempel cancerpatienter som gör många långa resor. Alla kan inte betala 300 euro själv och sedan ansöka om och vänta på ersättning av FPA. Det är viktigt att få ersättningen direkt i taxin.

Osannolikt att fler företag sköter samma uppgift

Konkurrens- och konsumentverket KKV varnade redan för över ett år sedan (länken på finska) att det kan bli problem om endast ett företag ensamt anvsvarar för beställningarna på sitt område.

Jag tror inte att det ökar konkurrensen om vi har flera beställningscentraler― Reija Jääskeläinen på FPA

Det företaget kan missbruka sin ledande marknadsställning, sitt monopol. Det här i en situation där tanken med taxireformen uttryckligen var att öka utbudet och konkurrensen.

KKV utreder som bäst (på finska) om sådant missbruk av ledande marknadsställning har hunnit ske. Samtidigt utreds enligt uppgifter i medierna också om beställningscentralen har vägrat förmedla körningar till en del taxiföretag.

Men FPA vill trots allt också framöver koncentrera beställningarna till en aktör per region.

- Jag tror inte att det ökar konkurrensen om vi har flera beställningscentraler. För FPA är det mer effektivt och praktiskt om det finns en beställningscentral i stället för flera.

Artikeln är en del av Svenska Yles granskning av taxiservicen efter lagändringen.