Hoppa till huvudinnehåll

Österbottniska företag lämnar ett stort skattefotavtryck i regionen – bidrog med en dryg halv miljard euro i skatteinkomster

Nedmontering av kalander för folietillverkning
I Österbotten var det KWH-koncernen som betalade mest samfundskatt 2017. Nedmontering av kalander för folietillverkning Bild: YLE Kjell Vikman kalander

Det är inte bara genom samfundsskatten som företagen lämnar ett avtryck i regionen. Företagen bidrar till skatteinkomsterna på många andra sätt och detta vill Centralhandelskammaren nu lyfta fram.

Centralhandelskammaren har publicerat en skatteutredning för Österbottens och Mellersta Österbottens del. Med den vill man lyfta fram företagens skattefotavtryck till offentlig diskussion.

- Företagens skattebetalning granskas allt för knapphändigt i offentligheten. Företagsverksamheten genererar mycket mer skatteinkomster än bara samfundsskatten, konstaterar Centralhandelskammarens direktör med ansvar för skattefrågor Ann-Mari Kemell i ett pressmeddelande.

I utredningen har man granskat företagens skattefotavtryck, det vill säga de skatter som företagen har betalat och redovisat för.

Till detta räknas inte enbart samfundsskatten utan också mervärdesskatten, förskottsinnehållningen samt socialskydds- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

- Även om alla skatter som företagen betalar inte belastar företagen, så föds de genom företagsverksamhet, konstaterar Kemell.

Skattefotavtrycket har ökat

Skattefotavtrycket för de österbottniska företagen var år 2016 sammanlagt 535 miljoner euro.

Företag inom industrin och handeln stod för den största ackumulerade inkomsten, men även bland annat byggbranschen bidrog med stora inkomster.

Även i Mellersta Österbotten var det företag inom industrin och handeln som hämtade in mest ackumulerade inkomster till regionen. Totalt stod företagen i Mellersta Österbotten för 207 miljoner euro år 2016.

I båda landskapen har de ackumulerade inkomsterna som företagen genererar ökat jämfört med 2015.

Skatteutredningen publiceras i sin helhet i december och då tillkommer även siffror för 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten