Hoppa till huvudinnehåll

Så påverkas du om oppositionen får bestämma: SFP gillar ensamförsörjare och VF singlar – alla vill ge till studerande och löntagare

Bild av riksdagshuset och mynt på ett kartbotten
Bild av riksdagshuset och mynt på ett kartbotten Bild: Yle / Miro Johansson pengar,riksdagen,kartor

Nästan alla oppositionspartier har låtit riksdagens interna utredningstjänst göra omfattande konsekvensbedömningar av sina skuggbudgetar. Här har vi sammanställt några av de centrala analysresultaten.

Det är bara Sannfinländarna som inte har beställt en omfattande konsekvensanalys av sin skuggbudget. Kristdemokraterna har beställt en konsekvensanalys men den är ännu inte färdig.

Det är riksdagens interna utredningstjänst som har simulerat skuggbudgetarna, alltså oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Analyserna visar bland annat vem som vinner och förlorar på de alternativa budgetarna.

Grafernas noll-nivå visar nuläget med årets statsbudget plus lagstadgade indexjusteringar.

Förutom skuggbudgetarna visas också regeringens budgetförslag för år 2019.

Vänsterförbundet tar från de rika och ger till de fattiga

Den första grafen visar hur de olika budgetförslagen i medeltal påverkar olika inkomstgrupper. Befolkningen är här indelad i deciler, tio lika stora grupper från de lägsta till de högsta inkomsterna. Skalan är i procent.

Vänsterförbundets skuggbudget ökar i medeltal mest på låginkomsttagares inkomster och minskar kraftigt på höginkomsttagares inkomster, medan Svenska folkpartiets förslag innebär att alla inkomstgrupper kan räkna med ungefär lika stora procentuella inkomstökningar.

Både regering och opposition gillar löntagare

Följande graf visar hur olika socioekonomiska grupper påverkas av budgetarna. Här är skalan i euro.

Vänsterförbundets skuggbudget slår alltså hårt mot företagare som får 2117 euro mindre i handen, men är generös gentemot studerande, pensionärer och arbetslösa. Samma tendens syns också hos socialdemokraterna och de gröna, medan SFP verkar vilja ge mer till alla grupper.

Såväl oppositionspartierna som regeringen vill att löntagaren ska få mera i handen.

SFP vill ge mer till ensamförsörjare

Den sista grafen berättar om konsekvenserna för personer i olika former av hushåll. Här är Svenska folkpartiet särskilt frikostiga mot ensamförsörjare, medan socialdemokraternas skuggbudget ger mest till barnfamiljer.

Så påverkas den offentliga ekonomin

Tabellen nedan visar hur partiernas skuggbudgetar påverkar finansieringen av den offentliga ekonomin.

Här jämförs oppositionspartiernas skuggbudgetar med nuläget enligt årets statsbudget med lagstadgade indexjusteringar.

Svenska folkpartiet vill sänka skatterna medan Vänsterförbundet vill få in över en miljard euro mer genom skattehöjningar.

(milj. €)SFPGrönaVFSDP
UTGIFTER
Socialskyddsutgifter+170+483+616+395
Bostadsbidrag-16-37+201-21
Utkomststöd+17-66-88-35
Specialstöd (EITC/KTVAH)82
INTÄKTER
Skatter och avgifter av skattenatur-95+192+1091+99
Dagvårdsavgifter-88
OFFENTLIG EKONOMI TOTALT-266-188+362-410

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes