Hoppa till huvudinnehåll

En ny språkbadsklass planeras i Åbo, men var den ska rymmas återstår att se

Barn med ryggsäck på väg till skolan.
Barn med ryggsäck på väg till skolan. Bild: Mostphotos. skolan (fenomen),Skolbarn,elever,barn (familjemedlemmar),flickor,skolelever,ryggsäckar,pojkar

Hösten 2020 är det meningen att en ny språkbadsklass ska börja i Åbo. Däremot har lärarkåren varit helt frånkopplade från diskussionen.

I dag fungerar en språkbadsklass i varje årskurs från 1 till 9 vid Luostarivuoren koulu. Matti Palmunen är vicerektor och ansvarig för skolans enhet i Martins där språkbadsklasserna från årskurs 1 till 6 håller hus.

- Språkbadsverksamheten är aktiv i dag med både ivriga elever och lärare. I årskurs 1 till 6 finns språkbadsklasser med 20 till 25 elever, säger Palmunen.

Åbo stadsbudget för år 2019 innehåller en skrivelse om att utvidga språkbadet i staden. Staden förbinder sig till att ge ett konkret förslag på hur det ska ske i praktiken på hösten 2019. Målsättningen, enligt SFP:s Nicke Wulff, är att en ny språkbadsklass ska starta år 2020.

Vasa universitet utbildar språkbadslärare.
Arkivbild. Vasa universitet utbildar språkbadslärare. Bild: YLE/Agneta Glad språkbad

Initiativet att utvidga verksamheten kom utifrån och inte från Luostarivuoren koulu där språkbadsundervisning äger rum.

- Det är lite förbryllande eftersom den här diskussionen inte förs alls inom skolan, utan någon annanstans. Jag hörde nyheten på tisdagen av en språkbadslärare som läste det på nätet. I dag har jag diskuterat saken med några andra språkbadslärare.

Reaktionerna angående beslutet har varit neutrala inom lärarkåren, konstaterar Palmunen.

- Kommentarerna har varken varit positiva eller negativa. Det påverkar i sig inte vardagen för de nuvarande klassernas verksamhet eller lärarna. Det är beslutsfattarnas önskan att utvidga. De vet säkert mer om behovet än vi.

Större utrymme eller verksamhet också i annan skola

Ifall resultatet av utvidgningen blir en till språkbadsklass är nästa fråga var den ska placeras. Enligt Palmunen finns det inte rum för fler elever i deras nuvarande fastighet i Martins.

- Det beror på om man vill att hela stadens språkbad ska vara placerad på samma ställe eller om det också ska finnas i en annan skola. Om det exemplevis skulle vara vår skola så skulle man vara tvungen att göra ganska stora förändringar.

Koululainen tekee kotitehtäviä.
Koululainen tekee kotitehtäviä. Bild: Henrietta Hassinen / Yle skolelever,skolan (fenomen),skolor (läroinrättningar),Elev,barn,läxor,grundskolans lågstadium

Hur det ska organiseras ligger på beslutsfattarnas bord.

- Det är givetvis beslutsfattarnas sak att bestämma var verksamheten kommer att placeras och hur förutsättningarna ser ut.

- Det man måste komma ihåg är att språkbad kräver stöd av ett finskt klassystem eftersom en del av undervisningen sker på finska. Det betyder att det också ska finnas rum för de elever som går sin undervisning på enbart finska.

Palmunen nämner också att det är en utmaning att rekrytera språkbadslärare om verksamheten utvidgas.

Vad tycker du att skulle vara den bästa lösningen?

- Det här är beslutsfattarnas sak att avgöra. Men spontant tycker jag att det kunde vara en bra idé att placera språkbadsklasserna i samma enhet. Om det skulle bli i vår skola skulle det dock innebära ganska stora förändringar. Vår skola är för liten för fler elever.

Böcker och kritor framför en svart tavla med texten abc.
Böcker och kritor framför en svart tavla med texten abc. Bild: CC0/Krzysztof Puszczyński kritor

Läs också