Hoppa till huvudinnehåll

Intensiv debatt om barnträdgårdslärarnas löner präglade fullmäktiges budgetmöte i Borgå

Fullmäktige möts i fullmäktigesalen
Mikaela Nylander, SFP, leder diskussionen under budgetmötet. Fullmäktige möts i fullmäktigesalen Bild: Yle/Mikael Kokkola Borgå,Fullmäktige,stadsfullmäktige,borgå stadsfullmäktige

De grönas förslag på löneförhöjningar på upp till 150 euro röstades ner av fullmäktige, men staden åläggs att nästa år vid behov se över lönerna inom småbarnspedagogiken.

Åsikter för och emot om fullmäktigesalen är den rätta platsen för att diskutera enskilda yrkesgruppers löner dominerade ett annars rätt lamt budgetmöte på onsdagen.

De stora linjerna och skattesatsernas storlekar hade partierna redan tidigare enats om.

Nästa år innebär inga väsentliga nedskärningar i den kommunala servicen för Borgåborna. Skatterna hålls på samma nivå som i år. Fortsatta investeringar i skolor och daghem ökar på lånebördan.

Skattesatser för år 2019

Stadsfullmäktige beslutade att inkomstskattesatsen för år 2019 fastställs till 19,75 % och att fastighetsskattesatserna för år 2019 fastställs som följer:

  • Allmän fastighetsskatt 1,30 %
  • Stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
  • Övriga bostadsbyggnader 1,30 %
  • Allmännyttiga samfund 0,00 %

Borgå växer för sakta

I många gruppanföranden betonades att befolkningstillväxten går oroande långsamt i Borgå.

Befolkningens åldersstruktur är också snart problematisk. Samlingspartiet varnade för ett ökat skattetryck de kommande åren, då många investeringar ännu väntar.

Socialdemokraternas gruppordförande Tapani Eskola passade på att berömma budgetprocessen.

- Alla fullmäktigegrupper har i god tid fått föra fram sina åsikter om nästa års budget i samband med beredningen i stadsstyrelsen.

De gröna var ändå inte helt nöjda med resultatet av alla förberedande budgetmöten. De anser att Borgå stad bör förbättra sin konkurrenskraft som arbetsgivare inom dagvården genom löneförhöjningar.

En fråga som de har drivit både i utbildningsnämnden och i stadsstyrelsen.

Högre löner inom dagvården

- Vi tycker det är en jätteviktig fråga eftersom många kommuner omkring oss har höjt på lönerna för barnträdgårdslärarna, säger De grönas gruppordförande Tuuli Hirvilammi. I Borgå råder det redan en brist på personal.

Enligt De grönas förslag borde lönerna för barnträdgårdslärare och specialbarnträdgårdslärare höjas med 100 euro i månaden och för daghemsföreståndare med 150 euro. Det här skulle kosta staden omkring 485 000 euro.

- Det här skulle vara en väldigt viktig signal som berättar att vi uppskattar deras arbete, är medvetna om att deras jobb är krävande och att lönen inte är tillräcklig.

Som exempel på hur svårt det är för Borgå att rekrytera personal inom dagvården nämner De gröna att det under de två senaste åren har gått att besätta endast 24 tjänster av 40 lediganslagna.

Från talarstolen i fullmäktigesalen fick småbarnspedagogerna en hel del sympati. Det fick däremot inte De grönas förslag.

- På grund av skattetrycket och det stora behovet att renovera våra fastigheter kan vi inte nu sköta de välbehövliga löneförhöjningarna för de akademiskt utbildade inom dagvården, sade Centerns Tuomas Kanervala.

pengar flyger
pengar flyger Bild: Yle/Robin Halttunen Borgå,pengar

Vems jobb är värdefullast

- Det är fel att här i salen diskutera vems jobb det är som är värdefullare än andras jobb inom kommunen, ansåg Tapani Eskola, SDP. Han framhöll också att behovet att locka personal med högre löner är mera akut i andra kommuner.

De grönas förslag förlorade klart med rösterna 11 - 39. För Svenska folkpartiets motförslag gick det sedan bättre.

Fullmäktige enades om att staden i första hand ska sträva efter att använda den justeringspott som finns för alla stadsanställda för att höja på barn- och specialbarnträdgårdslärarnas löner.

Vid behov bör beredskap finnas att separat avgöra frågan under 2019.

- Frågan är väldigt viktig ur många olika synvinklar, säger Pehr Sveholm gruppordförande för SFP, men den hör inte hemma på ett fullmäktiges bord utan ska skötas via löneförhandlingar mellan arbetsgivaren och facket.

De gröna ställer sig skeptiskt till den segrande formuleringen.

- Vi tycker det är tomma ord, säger Tuuli Hirvilammi. Fullmäktige var inte redo att ta ansvar i den här frågan.

Pengar för bokbussen

Efter många om och men är det nu klart att den ålderstigna bokbussen ska ersättas nästa år. För ändamålet finns det nu reserverat medel. Ännu ska ett eventuellt samarbete med grannkommunerna utredas.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland