Hoppa till huvudinnehåll

SFP vill att Helsingfors stad ska erbjuda personalbostäder för daghemspersonal – de stiftelsebostäder som finns är få och kön är lång

Jätkäsaari laaja ilmakuva etelään päin
Busholmen. Jätkäsaari laaja ilmakuva etelään päin Bild: Jaani Lampinen / Yle Busholmen,Fastigheter & byggande,Helsingfors,aerial image,mögelskador

SFP i Helsingfors lämnade i onsdags in en motion om att staden borde erbjuda personalbostäder för daghemspersonal. SFP anser att löneförhöjningen som staden nyligen fattade beslut om inte räcker för att åtgärda personalbristen.

– Personalbostäder kunde vara en faktor som hjälper oss att lösa den akuta bristen på personal som råder, säger ordförande för nämnden för fostran och utbildnings svenska sektion Martina Harms-Aalto i ett pressmeddelande.

Martina Harms-Aalto föreslår i en motion att Helsingfors stad snabbt bör reda ut möjligheter till att erbjuda personalbostäder för arbetstagare inom vården.

Martina Harms-Aalto.
Martina Harms-Aalto. Martina Harms-Aalto. Bild: Yle / Ted Urho tisdagssnackare

– Svenska folkpartiet vill trygga kvaliteten på småbarnspedagogiken och vården i Helsingfors, men för att nå dessa mål måste Helsingfors satsa ordentligt på att göra staden till en konkurrenskraftig arbetsgivare, säger Harms-Aalto.

Lönerna höjs, men det är inte tillräckligt

I onsdags lämnade Harms-Aalto in en motion till stadsfullmäktige. Motionen fick de 15 underskrifter som krävs för att den ska behandlas i fullmäktige inom ett halvår.

Yle Huvudstadsregionen har aktivt rapporterat om personalkrisen i daghemmen i Helsingfors.

För ungefär en månad sedan beslutade staden om att lönerna för barnträdgårdslärare ska höjas med omkring 175 euro nästa år. Också andra som arbetar inom småbarnsfostran, såsom barnskötare, familjedagvårdare och chefer inom småbarnspedagogik ska få högre lön.

Björn Månsson i Hangö i anslutning till Folktingets session där 12-13.5.2017
Björn Månsson. Björn Månsson i Hangö i anslutning till Folktingets session där 12-13.5.2017 Bild: Yle / Bengt Östling Björn Månsson (redaktör),SFP

Men SFP anser att löneförhöjningarna inte räcker till för att åtgärda bristen på arbetskraft.

– Vi har många gånger tagit upp det faktum att det är en väldigt svår ekvation med låga löner och höga bostadspriser i Helsingfors och det här är ett sätt att aktualisera frågan på nytt. Löneförhöjningarna är inte den enda lösningen och det behövs också annat och vi tycker att förmånliga personalbostäder är en del av lösningen, säger Björn Månsson.

Helsingfors stad erbjuder personalbostäder till bland andra daghemspersonal, men det finns inte tillräckligt av dem.

Ska fonderna skjuta till pengar?

Björn Månsson har också kastat fram tanken på att de finlandssvenska eller finska fonderna skulle kunna hjälpa till i det svåra läget och erbjuda personalbostäder till ett förmånligt pris.

Svenska kulturfondens VD Sören Lillkung väntar med att kommentera Månssons idé om personalbostäder för daghemspersonal tills Kulturfonden får ett konkret förslag.

Kulturfonden har redan bostäder för bland andra konstnärer, så personalbostäder för barnträdgårdslärare skulle alltså inte vara en omöjlighet.

– Ingenting är uteslutet. Det beror på om en ansökan motsvarar det som vårt uppdrag går ut på, säger Lillkung.

Svenska folkskolans vänner säger att personalbostäder för barnträdgårdslärare inte riktigt hör till föreningens syfte, eftersom SFV främst arbetar med att utveckla verksamheten inom småbarnspedagogiken, skolan och universitetens verksamhet, berättar Sixten Sandström som är sektorsansvarig för utbildning.

En stiftelse som däremot erbjuder bostäder för dagvårdspersonal samt lärare i grundskolan och andra stadiet är Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Stiftelsen hyr ut lägenheter utan att göra vinst. Hyran är lite på 13 euro per kvadratmeter, enligt ARA-reglerna.

I det här hörnet byggs nya studentbostäder
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne erbjuder hyresbostäder för barnträdgårdslärare och lärare. I det här hörnet byggs nya studentbostäder Bild: Yle/Helena von Alfthan nybygge,Busholmen,studentbostäder

VD Gun Sandberg-Wallin berättar att efterfrågan på stiftelsens bostäder är stor.

– Vi har 30 bostäder och ungefär 40 personer i kön hela tiden, men exakt hur många av dem som är barnträdgårdslärare kan jag inte säga.

Stiftelsen är ensam i sitt arbete

Det är sällan som stiftelsen har lediga bostäder att erbjuda.

– Omsättningen är väldigt liten. I år var det två bostäder som blev lediga i somras, säger Gun Sandberg-Wallin.

För att råda bot på den långa kön bygger stiftelsen ett nytt hus på Busholmen där de kommer att ha 23 nya lägenheter.

– Då har vi närmare 50 bostäder för den målgruppen, det är vår insats för tillfället. Men jag vet inte om det räcker, säger Sandberg-Wallin

Sandberg-Wallin känner inte till att någon annan stiftelse skulle erbjuda personalbostäder för specifikt barnträdgårdslärare, och hon välkomnar förslaget om att Helsingfors skulle satsa på personalbostäder.

– Det är jättebra, det finns ett enormt behov av daghemspersonal i Helsingfors och hela huvudstadsregionen.

Personalkris i Helsingfors daghem

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen