Hoppa till huvudinnehåll

Skatten för obebyggda tomter stiger i Lojo

En äng i Gerknäs i Lojo en solig sommardag.
Lojopolitiker vill höja fastighetsskatten för obebyggda tomter rejält. En äng i Gerknäs i Lojo en solig sommardag. Bild: YLE/Mikael Wikström Lojo,Västnyland,vid kalkpetter

Lojo höjer fastighetsskatten på obebyggda tomter från tre till fyra och en halv procent.

Stadsdirektör Mika Sivula föreslog ursprungligen att skattesatsen skulle ha fördubblats, till 6 procent. Men stadsfullmäktige beslöt slutligen att enbart höja den med hälften, till 4,5 procent.

Inkomstskattesatsen oförändrad

Stadsstyrelsen föreslår att de övriga skattesatserna i Lojo är oförändrade nästa år. Det innebär en inkomstskattesats på 20,50 procent.

Den allmänna fastighetsskattesatsen föreslås vara 1,03 procent, fastightetsskattesatsen för en byggnad för fast boende föreslås vara 0,45 procent och fastightetsskattesatsen för byggnader som används till annat än fast boende föreslås vara 1,05 procent.

Lojo räknar med att få in 13,4 miljoner i fastighetsskatt nästa år.

Lojo stadsfullmäktige fattade det slutliga beslutet om skattesatserna på onsdagskvällen (14.11).