Hoppa till huvudinnehåll

Ingå kommun vill öppna upp Wilhelmsdal för lokala företagare

Wilhelmsdal
Wilhelmsdal ligger alldeles i centrum av Ingå och har tidigare fungerat som bibliotek. Wilhelmsdal Bild: Veronica Montén / Yle Västnyland,Ingå,wilhelmsdal

Ingå kommuns framtidsplaner för Wilhelmsdal har klarnat. Det nya efter renoveringen blir att en del av huset öppnas upp för företagare och distansarbetare.

Precis som tidigare ska det finnas café och möteslokaler i huset. Det här slog kommunstyrelsen i Ingå fast på sitt möte i torsdags (15.11).

Renoveringsarbetena kan inledas tidigast hösten 2019.

Öppet för alla

Tanken är att erbjuda företagare förmånliga arbetslokaler i Wilhelmsdal och på så sätt skapa synergieffekter företagen emellan.

Nya företagare i kommunen kunde också få stöd och mentorskap i Wilhelmsdal, säger kommunstyrelseordföranden Henrik Wickström (SFP).

Det rum företagarna använder ska ändå vid behov också kunna användas av allmänheten som samlingslokal.

Wickström understryker att kommunen vill att Wilhelmsdal ska vara öppet för alla.

Wilhelmsdal
Det ska fortfarande finnas ett café i Wilhelmsdal. Wilhelmsdal Bild: Veronica Montén / Yle Västnyland,Ingå,wilhelmsdal

Företagaren som i framtiden driver caféet i Wilhelmsdal kan eventuellt också erbjuda service för turister, hamngäster och stöda utbudet av aktiviteter i Ingå centrum.

Det finns också en tanke att caféföretagaren kunde idka uthyrningsverksamhet och försäljning av till exempel närproducerade produkter.

Kommunstyrelsen beslutade att ge i uppdrag åt tekniska nämnden att slutföra planeringen och inleda renoveringsprojektet i Wilhelmsdal.

Renoveringsarbetena beräknas kosta 400 000 euro.

Mötessal
I sommar flyttar kommunala tjänstemän in i Wilhelmsdal. Mötessal Bild: Veronica Montén / Yle Västnyland,Ingå,wilhelmsdal

Kommunstyrelsen slog också fast att det är tekniska nämnden som får besluta om tidtabellen för projektet.

Klart är ändå att renoveringsarbetena kör igång först efter att kommungården i Ingå har renoverats.

Tjänstemännen flyttar nämligen tillfälligt in i Wilhelmsdal under renoveringsarbetena i kommungården som inleds i juni 2019.

Cafédelen i Wilhelmsdal ska ändå som vanligt hyras ut också under sommarmånaderna 2019.

Ingå kommungårds gamla teknik förnyas

Ingå kommungård kommer att renoveras med start i juni 2019, med andra ord innan renoveringen av Wilhelmsdal.

Under renoveringen är kommungården stängd och personalen flyttar tillfälligt in i Wilhelmsdal.

Wilhelmsdal går därför att boka endast fram till den 31.5.2019.

Det handlar inte om någon grundlig sanering utan en genomgång av kommungårdens ventilations- och elsystem. Biblioteket berörs inte utan arbetena gäller kommungårdens kanslidel.

Konsulter vid bolaget Granlund Consulting konditionsgranskade huset redan 2016.

De konstaterade att kommungårdens VVSA-teknik fungerar men ventilationen måste förnyas. Den nya ventilationsanläggningen ska också förses med kylning.

Också det ursprungliga elsystemet från 1978 fungerar. Men det ska förnyas eftersom det är så gammalt.

Kommunfullmäktige godkände budgeten för 2019 tidigare den här veckan. För kommungårdens el- och ventilationsarbeten reserverades 350 000 euro.

Målet är att kommungårdens renovering blir färdig på fyra månader. Men det är en estimerad tidtabell och arbetet kan dra ut på tiden.

Kommunen poängterar att biblioteket inte påverkas av renoveringen.

Cafédelen i Wilhelmsdal påverkas heller inte av kommungårdens renovering utan målsättningen är att precis som tidigare år hyra ut den under sommaren.

När arbetena på kommungården är färdiga, kan renoveringen av Wilhelmsdal börja.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland