Hoppa till huvudinnehåll

Lärare vid känd dansskola försökte kyssa sina elever, tafsade i fyllan och hade sex med en av dem - varför fick han fortsätta i flera år?

En illustration om en man som kysser en kvinna, medan han håller en vinflaska i handen.
En illustration om en man som kysser en kvinna, medan han håller en vinflaska i handen. Bild: Harri Vähäkangas / Yle

Ledningen för Step Up säger att man genast ingrep då fallet blev känt. Läraren undervisar inte mer vid skolan.

En elev råkade komma in i ett rum, där läraren och en annan elev i tjugoårsåldern kysste och smekte varandra. Det var under en elevfest, i 2010-talets början.

Ett annat år ordnades efter dansskolans årliga uppvisning en kvällsfest. I rökrutan förgrep sig samme lärare på en minderårig kvinna. Hon säger sig ha flytt från platsen.

Ett tredje år firade man dansskolans avslutningsfest. Läraren slog följe med eleverna på dansgolvet och försökte kyssa åtminstone två av dem, båda minderåriga.

År 2015 gick en underårig elev med på att ha sex med läraren. Förhållandet höll i ett par år. Läraren var betydligt äldre än eleven.

Detta är bara några exempel på de händelser som före detta elever vid dansskolan Step Up erinrar sig åratal senare. Vid gemensamma träffar glider samtalet alltjämt in på en viss lärare och hans kvinnoaffärer.

Läraren har på 2010-talet gått på träff med sina elever, berättat för dem att han varit förtjust, försökt kyssa flera kvinnor, försökt få dem i säng, och inlett ett sexuellt förhållande med minst en elev.

De yngsta kvinnorna har varit sjutton år.

Läraren undervisar inte mer

Step Up School är en privat dansskola i huvudstadsregionen med långa traditioner. Den är grundad på 1980-talet.

Varje år ordnar dansskolan undervisning för tusentals dansintresserade i olika åldrar, barn, unga och vuxna.

För undervisningen uppbärs avgift. För en del grupper kostar undervisningsperioden nästan 3 000 euro.

De elever som Yle intervjuat har ingått i en grupp för 16-åringar och äldre. Samma man har också lett grupper för elever under 16.

Läraren som betedde sig osakligt mot sina elever hade varit anställd hos Step Up sedan 2000. Men nu undervisar han inte mer.

Step Up säger sig ha ingripit genast

Enligt Step Ups verkställande direktör Tiina Kaivola tog företaget genast itu med saken då lärarens beteende blev känt. Av hänsyn till parternas rättssäkerhet och integritetsskydd avhåller sig dansskolan från att kommentera detaljerna.

Kaivola säger att Step Up ser mycket allvarligt på beskyllningarna om olämpligt beteende, och att handlingarna från lärarens håll under inga omständigheter varit tillåtna.

- Om sådana här påståenden kommer till företagsledningens kännedom, pratar vi om dem med de inblandade. Vi hör alltså allas syn på saken och vidtar de åtgärder som behövs. Så har vi gjort i det här fallet, meddelar Kaivola Yle per e-post.

Yle fick också kontakt med läraren, men han har inte svarat på frågorna.

Elever: Skolan kunde ha reagerat tidigare

Bland eleverna verkar många anse att åtminstone en del av dansskolans ledning visste om lärarens osakliga beteende flera år innan han slutligen måste lämna skolan.

Eleverna känner inget agg mot läraren. Det handlar om gamla fall. De äldsta händelser som eleverna relaterar för Yle utspelades i 2010-talets början, de färskaste är från de senaste åren.

Däremot efterlyser eleverna ansvar från dansskolans håll.

De tycker att skolan beskyddade sin lärare på elevernas bekostnad. Ungdomarna upplever att de inte kunde lita på skolledningen. Till föräldrarna sades inte ett knyst om fallen.

Tio tidigare elever vittnar

Sextrakasserier inträffade på dansskolans läger, på elevernas egna fester och på kvällsfesterna efter skolans föreställningar.

För den här artikeln tog Yle kontakt med sexton före detta elever vid dansskolan, deras föräldrar eller syskon, samt tidigare och nuvarande lärare vid skolan.

Sex av de elever som Yle intervjuat hade egna erfarenheter av lärarens otillbörliga beteende. Han hade gjort fysiska närmanden och försökt kyssa dem. Två av dem hade han försökt tubba till sex.

Ytterligare fyra intervjuade hade enligt egen utsago fått lärarens verbala uppmärksamhet eller fått bevittna händelserna.

Sex av de kontaktade eleverna ville inte minnas vad som skett för länge sedan.

Elevernas föräldrar sa sig vara chockade över vad deras barn tvingats uppleva. De hade trott att barnen i skolan var i sällskap med trygga vuxna.

Närmanden i lägermiljö

Eleverna som Yle intervjuade och de andra lärarna vid skolan sa att den utpekade läraren deltog i de ungas fester och gick på efterfest med dem. Lärarkollegerna var inte närvarande.

Läraren brukade också släppa in de festande ungdomarna i dansskolans utrymmen, och in på den teater där uppvisningar hölls.

Våren 2016 ansåg en kvinna som deltog i dansskolans verksamhet att hon utsatts för lärarens osakliga beteende på det årliga lägret, där ungdomarna höll en kvällsfest och drack alkohol.

De närvarande uppger att läraren var starkt berusad.

Efter det officiella lägerprogrammet började läraren stöta på kvinnan. Hon var då 18 år.

Han hade bett henne stanna i hans rum. Hon gick med på det.

Enligt vad kvinnan berättar hade läraren kysst henne och försökt övertala till sex. Hon uppger att hon sa nej och lämnade rummet.

Efter lägret berättade kvinnan om sina upplevelser för ordföranden för dansskolans styrelse Marco Bjurström. Det är hos Bjurström som Step Ups hela verksamhet i hög grad personifieras. Han är en av skolans grundare.

Bjurström berättar per e-post för Yle att han kommer ihåg mötet, men inte kan ta ställning till innehållet i ett enskilt samtal.

Vad gäller den för osakligt beteende misstänkte läraren, säger Bjurström att man ingrep mot honom med de medel som en arbetsgivare har. Dit hör enligt honom bland annat skriftig varning, avstängning från arbetsuppdrag medan saken utreds, samt avslutande av arbetsförhållande.

Enligt vad Yle fått erfara fick läraren efter samtalet fortsätta med samma uppgifter.

Elever vill förbli anonyma

Yle publicerar inte lärarens namn då det redan gått en tid sedan händelserna, och han inte längre verkar vid Step Up.

Skådespelaren Chike Ohanwe är den ende elev som framträder under eget namn i denna artikel. Många av de tidigare eleverna är verksamma i kultursektorn och vill inte riskera sin karriär.

Ohanwe utsattes inte för osakligheter av läraren. Men då han deltog i dansskolans verksamhet 2011-2012 fick han personligen bevittna tre fall av trakasserier mot hans kvinnliga vänner.

Ohanwe är redo att bära följderna av att träda fram offentligt. Det är nämligen hans förtjänst att eleverna alls började dela med sig sina erfarenheter av lärarens uppförande. Av den offentliga hemlighet som förenade hans elever från olika år.

Ohanwe anser att han inte hade något annat alternativ än att gå ut med saken. Dansskolans ledning kunde han inte lita på.

Skådespelaren Chike Ohanwe
Skådespelaren Chike Ohanwe. Skådespelaren Chike Ohanwe Bild: Antti Haanpää / Yle

Ohanwe skrev om händelserna på sociala medier i maj 2017, strax innan metoo-rörelsen.

Svallvågorna från metoo slog över Finland i synnerhet hösten 2017. Kampanjen som fått sin början i USA gjorde sextrakasserier och osakligt beteende, till exempel i skolvärlden, i filmbranschen och på Nationalbeletten, till ett allmänt diskussionsämne hos oss.

Utanför det konstnärliga fältet har ämnet dryftats bland annat bland idrottare, universitetens studerande och anställda samt jurister.

Erfarenheter i många grupper

De tidigare eleverna vid danssskolan berättar sin historia först nu, då polisens utredning av läraren har framskridit så pass långt att offentligheten inte stör förundersökningen. Mannen är misstänkt för sexuellt utnyttjande. Härnäst går fallet till åtalsprövning.

Ohanwes text på sociala medier ledde till en väldig mängd kontaktförfrågningar och kommentarer.

Eleverna delade med sig av sina erfarenheter. För första gången började ämnet diskuteras i stor skala.

Många som varit med i dansskolans verksamhet berättade hur läraren betett sig mot eleverna.

Ohanwe avlägsnade texten strax efter att han publicerat den. Han kände på sig att publiceringen började samla fel slag av uppmärksamhet. Och debatten hade redan kommit i gång.

Åtminstone Marco Bjurström hade sett texten, för han tog personlig kontakt med Ohanwe. Bjurström beklagade att han inte varit tillgänglig för samtal, och han erbjöd Ohanwe diskussionshjälp.

Bjurström säger att han inte kan kommentera ett enstaka fall.

På en allmän nivå konstaterar han att han vid varje möte försöker uppmuntra eleverna att våga berätta om missförhållanden de lägger märke till. Enligt Bjurström kan problem vid behov rapporteras direkt till honom.

Enligt vad Yle fått erfara fick läraren fortsätta undervisa vid dansskolan.

Marco Bjurström är styrelseordförande för StepUp School.
Marco Bjurström är styrelseordförande för Step Up School. Marco Bjurström är styrelseordförande för StepUp School. Bild: Jani Aarnio / Yle

Fortsatta trakasserier utanför klassrummet.

Alla de elever som intervjuats för den här artikeln beskriver läraren som ytterst känslosam. Han brukade ge sina elever komplimanger och ägna vissa personer mycket uppmärksamhet.

Till en del skickade han meddelanden och föreslog träff. Han sade rent ut att han var förtjust i en del av sina elever.

En del av föremålen för hans beundran upplevde hans ord som harmlösa. Andra tyckte inte att uppmärksamheten kändes enbart uppriktig och oskyldig.

- Jag visste att om jag möter honom kommer vi att ha sex, säger en kvinna.

Föremålen för lärarens uppvaktning kände att han valt just dem bland alla andra.

Vissa intervjuade ansåg det vara normalt att parterna i konstnärliga produktioner blir kära.

- Alltid uppstår där ju någon romans när känslorna är med i spelet, säger en kvinna som läraren intygat sin beundran.

Sedan Ohanwes text dykt upp på sociala medier insåg kvinnorna att det snarare var regel än undantag att läraren varje år blev kär i minst en ny elev.

- År efter år kom någon ny att slå klorna i, säger Chike Ohanwe.

I undervisningssituationer förblev förtjusningen på verbal nivå. Utanför skolan blev läraren fysiskt närgången.

Vanligen var läraren vid dessa tillfällen berusad. Också eleverna kunde vara alkoholpåverkade.

Strängt fördömande från Step Up

Step Ups vd Tiina Kaivola säger att det beteende från lärarens håll som beskrivs här inte under några omständigheter varit tillåtet. Hon säger att man vid Step Up ser mycket allvarligt på påståendena om olämplig verksamhet.

Enligt Kaivola har skolan gjort satsningar för att inte liknande saker ska ske i framtiden.

- Man försöker förebygga trakasserier genom att vid Step Up skapa en verksamhetskultur byggd på förtroende, jämställdhet och lika värde, skriver hon i ett e-postsvar.

I den nya verksamhetskulturen finns enligt Kaivola inga utomstående betraktare då det gäller trakasserier. Var och en vill, kan och vågar ingripa mot trakasserier och berätta om dem för en lärare eller annan vuxen.

Enligt Kaivola är bolagets princip att om det finns något att fördölja, då är det inte rätt.

Även skolans system för respons har utvecklats, så att eleverna har möjlighet att rapportera anonymt.

Vidare berättar Kaivola att man efter metoo-kampanjen ordnat med utbildning av personalen. Hon menar att varje anställd numera är medveten om att osakligt uppträdande, sedan saken väl utretts, kan leda till att arbetsförhållandet upphör.

Problematiska elevrelationer

De tidigare och nuvarande av dansskolans lärare som Yle intervjat säger att skolledningen uppmuntrat dem att ta kontakt i varje oklar situation.

Vid lärarmötena har man gått igenom spelreglerna där vikten lagts vid en sund elev-lärare-relation. Även eventuella flörter och sexuella trakasserier har behandlats vid de här mötena.

Andra lärare vid dansskolan tycker att relationer mellan elev och lärare på många sätt är problematiska, även om båda parterna är myndiga.

Å andra sidan påpekar lärarna att dansundervisning utan kroppskontakt är svårt. För den skull är gemensamma spelregler viktiga.

Sexuell relation till elev - arbetsförhållande bröts

Kaivola säger att Step Up tillämpar nolltolerans vad gäller osakligt uppförande.

- Om sådana här påståenden kommer till företagsledningens kännedom, pratar vi om dem med de inblandade. Vi hör alltså allas syn på saken och vidtar de åtgärder som behövs. Så har vi gjort i det här fallet, skriver Kaivola.

Innan skolan gick in för "åtgärder som behövdes", hade en kvinna som haft ett sexuellt förhållande med läraren vänt sig till skolledningen och bett om ett möte. Hon ville underrätta ledningen om vad läraren, som fortfarande var verksam vid dansskolan, sysslade med. Hon gjorde också en begäran om polisutredning.

Förhållandet hade inletts ett par år innan, då kvinnan var elev vid skolan. Första gången hade läraren stött på henne på dansskolans läger. Hon var då 17 år.

I ett par års tid träffades eleven och den avsevärt äldre läraren nästan varje vecka, och hade sex hemma hos honom. Alla möten skedde utanför klassrummet, säger kvinnan.

Också två andra kvinnor som upplevt osakligt beteende från lärarens håll ville tala med dansskolans ledning. Den ena hade han försökt kyssa mot hennes vilja under en fest, den andra hade han övertalat att stanna i sitt rum under ett dansläger.

Efter mötet betalade skolan tillbaka två perioders kursavgifter till familjen till kvinnan som haft en sexuell relation med mannen. Som orsak angavs att Step Up ville gottgöra en missnöjd kund.

Enligt Step Ups vd Tiina Kaivola är återbetalning av kursavgift normal praxis, om kundens reklamation anses befogad.

Elever får felaktig bild av konstbranschen

I berättelserna från de elever som läraren visade intresse för återkommer den egna osäkerheten, betagenheten i läraren, den smickrande känslan över hans uppmärksamhet, och föreställningen att situationen omfattade två jämbördiga vuxna.

- Men så var det ju inte, när man tänker nu i efterhand. Han handlade på att ansvarslöst vis i en auktoritetsställning, säger en av lärarens flörter.

En annan elev menar att läraren hade stort inflytande över ungdomarna. Hon säger att hon såg upp till honom ända tills han med tvång försökte kyssa henne.

En tredje kvinna förmodar att lärarens uppträdande bidrog till att ge eleverna en felaktig bild av hurdan verksamheten i konstbranschen är, och enligt vilka spelregler den fungerar. Hon ser hans verksamhet som mycket giftig.

I kvinnornas tycke är det speciellt sorgligt att de unga inte hade någon tidigare uppfattning av hur det gick till i konstvärlden. Genom sitt olämpliga beteende skapade läraren normer, som de nya aktörerna växte in i.

Chike Ohanwe är av samma åsikt. Han anser att läraren missbrukade konsten av egoistiska skäl.

Livets bästa tid - trots läraren

Trots lärarens beteende betraktar nästan alla de tidigare eleverna tiden vid dansskolan som på flera vis givande för dem själva. Många skildrar tiden som "den bästa i livet".

Skolan gav livet väldigt mycket innehåll. Där knöts långvariga vänskapsband, och där tog världen gestalt på tröskeln till vuxenlivet.

Sysslan kunde ge hela livet en ny riktning. Hos en del påverkades yrkesvalet, och där fick kommande barn sina faddrar.

Eleverna gillade de andra lärarna ofantligt och tyckte att de lärde sig mycket. Även den osakligt uppträdande lärarens undervisningsstil uppskattades av många.

Somliga intervjuade tyckte att hans otillbörligheter bara var ett mindre besvär mitt i allt det goda. Ungdomarna tänkte att man bara måste orka med otrevliga situationer.

Till exempel försöken till kyssar avfärdades med nervöst skratt.

- Jag visste att det inte var normalt, men situationen kändes på något vis inte som en överraskning. Det var liksom en del av hans person, man måste kunna stå ut med det, minns en kvinna som läraren ville kyssa.

Eleverna kunde i tiden inte ingripa i lärarens verksamhet, men nu vill de inge kommande generationer mod att handla annorlunda.

Mer öppenhet

Chike Ohanwe menar att det inte handlar om klappjakt, utan om att avslöja olägenheter så att andra personer inte ska behöva uppleva liknande situationer i framtiden.

- Ingen elev borde vara tvungen att fundera: "vill läraren snacka med mig för att han är intresserad av det jag gör, eller om han gör det för att komma under mina trosor?" säger Ohanwe.

Step Up framhåller i sitt svar till Yle att alla elever och andra berörda borde våga ta itu med trakasserierna och meddela ansvariga vuxna om saken.

Eleverna medger att de tidigare kunde ha tagit itu med det skedda. De upplevde inte dansskolans atmosfär som tillräckligt förtrolig.

- För mig tog det fem-sex år innan jag vågade och kunde göra något, säger Ohanwe.

Ohanwe och de andra eleverna är nöjda över att de äntligen kan prata om saken.

- Det känns bra att se sig själv i spegeln och fatta att man inte behöver lida över det här om tio år, om man agerar nu. Saker ändras inte om man inte ändrar på dem, säger Ohanwe.

De situationer som beskrivs i artikeln är grundade på berättelser från de personer som blivit föremål för den misstänkte lärarens beteende, och som bevittnat vad som skett. Händelseförlopp där andra människor varit närvarande har kontrollerats genom flera källor.

Vid verifieringen av berättelserna har man även tagit hjälp av elevernas vänner, föräldrar och syskon samt av olika dokumentära källor, bland annat av kommunikationen mellan parterna.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Kaisu Jansson. Översättningen är gjord av Mikael Schulman.

Läs också