Hoppa till huvudinnehåll

De grönas Haavisto kräver gratis utbildning på andra stadiet - linjetalet startskott inför valkampanjerna

De grönas nya ordförande Pekka Haavisto håller sitt linjetal 17.11.2018
De grönas nya ordförande Pekka Haavisto håller sitt linjetal 17.11.2018 Bild: Lehtikuva Pekka Haavisto,Gröna förbundet

Alla finländare ska i framtiden ha minst en utbildning på andra stadiet. Och den utbildningen ska inte kosta något. Bland annat det krävde De grönas nygamla ordförande Pekka Haavisto på lördagen.

Haavistos linjetal på partifullmäktigemötet i Helsingfors gav en fingervisning om vad partiet under hans ledning tänker satsa på inför riksdags- och Europaparlamentsvalen i vår.

Tyngdpunkten var klar. Det är framtiden och då speciellt familje- och utbildningspolitiken som partiet tänker lyfta fram.

- Alla finländare ska i framtiden ha åtminstone en andra stadiets utbildning. Och den ska inte vara beroende av föräldrarnas ekonomiska ställning - alltså ska läroböcker och material som används i skolan vara gratis, sade Haavisto.

Han lyfte upp även andra frågor kring skola och utbildning som diskuterats på sistone. Bland annat vill Haavisto återinföra lärarnas närvaro i yrkesutbildningen och öka undervisningen i själva skolutrymmena.

I bakgrunden finns bland annat diskussionen om yrkesstuderande som inte klarar av studierna och är olämpliga för sitt kommande yrke väckt starka känslor under hösten.

Haavisto krävde också en "utbildningsmiljard" som ska satsas på e här frågorna under nästa regeringsperiod.

Inget tindertalko

Haavisto tangerade även de senaste dagarnas stora samtalsämne, det att Finlands befolkning småningom börjar krympa.

Många drog av rapporten slutsatsen att finländarna borde bli ivrigare att bilda familj.

- Tack och lov är det ännu inte samhället som fattar beslut om de här sakerna, som hör till de mest privata i en människas liv, kontrade Haavisto.

Jag föreslår inget tinder- eller kärlekstalko. I stället föreslår jag ett mer barnvänligt Finland.

Här riktade han en klar känga mot SDP:s Antti Rinne som för ett år sedan uppmanade finländarna att sätta igång med ett barnafödartalko.

- Jag föreslår inget tinder- eller kärlekstalko. I stället föreslår jag ett mer barnvänligt Finland, sade Haavisto i sitt tal.

Med barnvänlighet menade han bland annat att småbarnspedagogiken och grundskolan ska jobba på att utjämna skillnaderna mellan barn som kommer från olika förhållanden.

Haavisto vill också se en reform av familjeledigheterna, så att arbetslivet blir mer jämställt. Han anser också att det bör bli lättare att kombinera jobb och familj.

Miljöpolitiken i skymundan

Det var först i samband med frågan om ett barnvänligt Finland som den nygamla gröna ordföranden kom in på partiets traditionella kärnfråga, miljön.

Haavisto sade att begreppet barnvänlighet även innebär att man lämnar efter sig ett land och en värld som det går att leva i. Här nämnde han kort frågan om klimatförändringen.

Men senare i talet återkom han till sociala frågor, bland annat hur Finland bör ta efter Island.

Där har man fått till stånd lyckade resultat då de unga fått fler hobbymöjligheter och familjerna engagerats i tonåringarnas fritidsintressen. Bland annat minskade supandet bland de unga tacka vare satsningen.

Om man får läsa mellan raderna i Pekka Haavistos linjetal, verkar alltså De grönas tyndgpunkt i valrörelsen mer ligga på utbildnings- och socialpolitik och mindre på miljön.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes