Hoppa till huvudinnehåll

Familjedemokrati eller strängt föräldraenvälde - hur mycket ska barnen få bestämma?

arg flicka
arg flicka Bild: Mostphotos/Maxim Ibragimov barn (familjemedlemmar)

Att veta när man ger sitt barn för mycket makt att bestämma är inte enkelt, liksom inte heller att se när man själv styr alla familjens beslut. Hur ska man tänka kring maktbalansen i en familj och hur mycket plats ska en förälder egentligen ge sina barns åsikter?

Vi hör talas om curlingföräldrar och despotföräldrar, alltså föräldrar som antingen bjuder till alltför mycket eller alltför lite med sina barn. Ingen mamma eller pappa vill väl tänka att deras egna uppfostringsmetoder hör till någotdera läger.

Men barn har, precis som vuxna, åsikter som de vill att man lyssnar på. Att hitta en passlig maktbalans där alla får komma till tals i familjen är inte alltid lätt. Ska barn överhuvudtaget få bestämma saker, och vilka saker i så fall?

- Det finns olika former av föräldraskap, säger Pia Graniittiaho, sakkunnig inom barn- och familjearbete hos Barnavårdsföreningen. En del ger inte mycket plats alls för sina barn, medan andra ger alldeles för mycket plats. Inget av dem är ett riktigt bra alternativ.

Tre delar: saker som föräldrar bestämmer, saker som barnen bestämmer och gemensamma beslut

I stället borde man försöka välja en gyllene medelväg, där föräldraskapet innebär att föräldrarna helt enkelt måste bestämma vissa saker. Men det finns faktiskt ibland mer saker som barnet kan få bestämma än vad vi kanske tänker på, påpekar Pia Graniittiaho.

Man kan dela upp det i tre delar: saker som föräldrarna bestämmer, saker som barnet får bestämma och saker som man bestämmer tillsammans eller kommer överens om.

En pappa med en pojke och en flicka i famnen.
Vissa saker bestämmer föräldrarna, andra saker kan man komma överens om tillsammans - och vissa saker kan faktiskt barnen också få säga sitt om. En pappa med en pojke och en flicka i famnen. Kike,föräldrar,barn (familjemedlemmar),småbarn,babyer,föräldraskap,familjer,höst,ytterkläder,syskon,syskon,pojkar,döttrar,fritid,föräldraledighet,lycka,syster,faderskapsledighet,flicka

- De saker som föräldrarna bestämmer kan variera med åldern, men dem bestämmer faktiskt föräldrarna - punkt slut.

De saker som barnen får bestämma behöver föräldrarna inte ha så mycket åsikter om. Det här kan vara att man låter barnet välja hur det vill klä sig - det är ju inte så noga att kläderna matchar perfekt, så länge barnet har tillräckligt på sig.

Demokrati och familj går inte riktigt ihop. Föräldraskapet handlar om att skapa trygghet, och då handlar det inte alltid om att vara så demokratisk.

I de gemensamma besluten funderar man sedan tillsammans på hur man vill ha det. Det här kan till exempel gälla vad för slags mat familjen ska äta i helgen. Att låta barnen bestämma hela veckans meny riskerar däremot att bli stökigt och jobbigt för föräldrarna.

- Demokrati och familj går inte riktigt ihop. Föräldraskapet handlar om att skapa trygghet, och då handlar det inte alltid om att vara så demokratisk.

Barnet reagerar när det finns för lite eller för mycket utrymme

Det gäller att komma ihåg att barnets åsikter nog ska respekteras, samtidigt som barnet ska ha rätt till en trygg uppväxt. Det går inte alltid hand i hand, men det respektfulla bemötandet kan alltid finnas där, säger Pia Graniittiaho.

Saker som barn får bestämma varierar från familj till familj. Det finns olika familjekulturer, olika intressen och barn med olika egenskaper. Det kan finnas en vilja att styra och ställa väldigt mycket och att inte ens ge utrymme för barnet att säga sin åsikt i väldigt naturliga frågor.

- När det inte finns utrymme för barnet - eller när det finns för mycket utrymme - reagerar barnet på något sätt. Det beter sig på ett sådant sätt att man börjar reagera som förälder att det här är inte hållbart längre, säger Graniittiaho.

Se och bemöt barnet och barnets behov. I vissa saker måste man bara konstatera att det där går inte, i andra kan man ta hänsyn och fundera på olika lösningar.

Men det kan också vara så att man som förälder inte märker av saken för att barnet drar sig tillbaka.

- Barnet accepterar situationen som den är, men det finns inte utrymme att utvecklas till den individ man är innerst inne - att våga vara den man är. Det gäller inte bara att våga vara den man är hemma i familjen, utan i skolan och på andra ställen också.

Se och bemöt barnet och barnets behov. I vissa saker måste man bara konstatera att det där går inte, i andra saker kan man ta hänsyn och fundera på olika lösningar.

Barn som har kuddkrig
Barn som har kuddkrig Bild: Allen Taylor/Unsplash barn (familjemedlemmar)

Ge barnet det stöd barnet behöver

Olika barn inom en och samma familj kan också behöva olika lösningar. Vad är då rättvist och vad inte, om ett barn behöver mer stöd än de andra?

- Om ett barn behöver mer stöd i vardagen är det rättvist att den får det stödet. Men då är det inte rättvist att de andra barnens behov glöms bort. Samtidigt blir det inte heller rättvist att fördela tiden jämnt mellan alla barnen, för en del behöver mindre och en del behöver mer, säger Pia Graniittiaho.

Det här är svårt, att som förälder kunna känna att man nu gör tillräckligt bra och rätt. Stannar man till och lyssnar på sitt barn, kan det vara lättare att förstå varför det agerar på olika sätt i olika situationer. Skapa en trygghet hemma där barnet kan berätta hur det är.

Ge utrymme för barnets egna intressen. Ibland blir det en press att barnen ska ha en massa hobbyer, när de kanske bara tycker om att vara hemma eller ute på gården med en kompis.

Ge också utrymme för barnets egna intressen. Det finns barn som börjar med en hobby, mer eller mindre av eget intresse, men som det är föräldrarnas stora önskan att de ska hålla på med.

- I sådana här situationer träffar vi barn som är ganska stressade. Då har man inte lyssnat på barnet, säger Pia Graniittiaho.

Kompisfrågor är en annan sak som kan skapa oro hos föräldrar. Barnet ska i stort sett själv få välja sina kompisar, men det händer att föräldrar frågar sig om vissa kompiskretsar är bra för deras barn.

- Här tänker jag att vi har ett vuxenansvar att hjälpa barnet att hitta rätt, säger Graniittiaho.

Flicka ligger i gräset
Ge utrymme för barnets egna intressen. Barnet ska få vara sig själv och föräldrar bör ge plats för olika egenskaper, trots sina egna intressen och preferenser. Flicka ligger i gräset Bild: Johnny McClung/Unsplash flickor

Ha teflon med en tonåring

Under barnets uppväxt kan relationen till föräldrarna förändras många gånger. När barnet når tonåren känner många föräldrar att de tappar kontakten till sina barn.

Det viktiga i vardagen är då ändå närvaron och det respektfulla bemötandet - att man visar att man är intresserad och uppskattar sitt barn. Ibland ställer vi enormt höga krav, både på oss själva och på barnen, istället för att komma ihåg vad som är naturligt i utvecklingen.

- Då kan vår reaktion bli alldeles för stor i relation till det som händer. Man vill så väl, men så kommer rädslan för vad som kan hända och så tappar man lite grann dimensionerna, funderar Pia Graniittiaho.

Det är alltid föräldrarna som har ansvaret att dra i handbromsen och fundera kring sitt eget agerande.
Pia Graniittiaho
Tänk på de krav som du har på dig själv som förälder och de krav som du ställer på ditt barn. Ibland blir de enorma, säger Pia Graniittiaho vid Barnavårdsföreningen. Pia Graniittiaho Barnavårdsföreningen i Finland

Med tonåringar ska man inte ta saker för personligt, man får ha lite teflon på sig som förälder, påminner Pia Graniittiaho. I vardagen kan det ibland vara bra att bara stanna till. Vad är det nu som känns jobbigt och varför?

- Det är alltid föräldrarna som har ansvaret att dra i handbromsen och fundera kring sitt eget agerande. Det är inte helt ovanligt när man funderar varför barnet reagerar som det gör, att det visar sig vara en spegelbild av det som de vuxna kommunicerar.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega. Kike Bertell och Pia Graniittiaho diskuterar barnens rättigheter och barnens rätt att bestämma inför internationella barndagen, som infaller den 20 november, samt veckan för barnens rättigheter, som firas för första gången den 19-23 november.

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP