Hoppa till huvudinnehåll

PULS – gudstjänst, en av specialgudstjänsterna i Borgå stift sänds i Yle Fem och Radio Vega

Daniel Björk och Petrus Lovsång
Prästen Daniel Björk och lovsångsteamet Petrus Lovsång. Daniel Björk och Petrus Lovsång Bild: Leif Lindgren gudstjänst,Petrus Lovsång

Nya kyrkobesökare som av någon anledning tar del av en traditionell gudstjänst upplever den ofta som stel och tråkig. PULS-gudstjänsten är ett alternativ till den traditionella gudstjänsten.

Många drömmer om att få se kristna församlingar som är levande, livskraftiga och välmående. Ett liv som återspeglar sig i församlingens gudstjänst.

Tradition lockar inte

Den traditionella gudstjänsten lockar inte. Man har svårt att följa med i det som händer. Liturgi och predikan motsvarar sällan dagens krav på kommunikation, öppenhet och liv. PULS-gudstjänsten vill bryta normerna.

PULS-gudstjänsten är en av Petrus församlings gudstjänstformer. Den hålls varje söndagseftermiddag i någon av församlingens kyrkor i Helsingfors.

Den gudstjänst vi sänder i Yle Fem den 18.11 kl 12 och i Radio Vega samma dag kl 13.03 hölls i Södra Haga kyrka.

PULS-gudstjänsterna samlar en betydligt yngre församling än en vanlig gudstjänst. Barn, unga, studerande och familjer.

Mångfald och individualitet

Utmärkande drag för gudstjänsten är en mera personlig och lättillgänglig kommunikationsstil. Det personliga tilltalet och människonära möten är centrala element.

Mötesledare Bianca Holmberg
I en PULS-gudstjänst har aktiva församlingsmedlemmar bärande roller. Gudstjänsten som sänds i radio och TV leds av Bianca Holmberg Mötesledare Bianca Holmberg Bild: Yle programledare,Bianca Holmberg

- Vi har blivit allt mer individuella och vill därför gärna uttrycka vår individualitet. Man är van att göra egna val och få service på ett sätt som passar ens egna behov och preferenser, säger Daniel Björk som är kyrkoherde i Petrus församling och som predikar i PULS-gudstjänsten som sänds på Yle Fem.

Du är sedd och välkommen

PULS-gudstjänsten är i grunden en väldigt enkel gudstjänst uppbyggd som de flesta kristna gudstjänster är uppbyggda.

Strävan är att göra de olika momenten lättillgängliga och relevanta för moderna människor. Det handlar om små konkreta sätt för att engagera och bjuda in människor i gudstjänsten.

Lovsång, bön, undervisning och nattvard

Efter inledningen fortsätter gudstjänsten med en stund av lovsång. Prästen betonar att det nu ges ett tillfälle att stanna upp och trycka på paus i vardagens tankar och bekymmer.

Rebecka Björk leder lovsång
Lovsången spelar en viktig roll i en PULS-gudstjänst. Rebecka Björk leder lovsång Bild: Yle solister,gudstjänst,Lovsång,Rebecka Björk

Predikan som följer är konkret och så relevant som möjligt för gudstjänstbesökarnas vardag. Undervisningen strävar efter att vara visuell och interaktiv. Man använder bilder och videoklipp. Ibland ställer predikanten frågor till församlingen och låter de närvarandes tankar komma fram.

Varannan vecka firar man också nattvard i gudstjänsten

Pizzamingel efter gudstjänsten

Efter gudstjänsten blir det pizzamingel. Man äter och umgås. Unga studerande och barnfamiljer stannar ofta länge. Man hittar eventuellt nya vänner, kanske bland inflyttade. Församlingsgemenskapen är konkret.

PULS kompletterar

Många av de som besöker PULS-gudstjänsten går inte i andra gudstjänster. Men här har man funnit sin gemenskap.

- PULS-gudstjänsten strävar efter att vara kompletterande, inte konkurrerande, påpekar Daniel Björk.

Vill du veta mera om PULS-gudstjänsten och om andra specialmässor i Borgå stift kan du läsa om dem i boken Från ökenmässa till hårdrock halleluja, specialgudstjänster i Borgå stift.

PULS-gudstjänsten sänds i Yle Fem söndag 18.11. kl 12 och i Radio Vega samma dag kl 13.03. Efter sändningarna kan du både se och lyssna på gudstjänsterna på Yle Arenan.

Tro

Nyligen publicerat - Tro