Hoppa till huvudinnehåll

Vasas förslag till fusionsavtal fick kalla handen i Korsholm – "långt från det som är möjligt att verkställa"

Vägskyltar för Vasa och Korsholm.
Vägskyltar för Vasa och Korsholm. Vägskyltar för Vasa och Korsholm. Bild: Yle/Roger Källman Vasa,Korsholm,kommungränser

Vasas förslag har mötts av kritik av Korsholms representanter i ledningsgruppen. Man ser inte en gnutta av det arbete som arbetsgrupperna har gjort, säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

Som bäst pågår fusionsförhandlingar mellan Vasa och Korsholm. Representanter från båda kommunerna har tillsammans utrett, hur saker och ting skulle se ut i en ny kommun. Utredningen ska mynna ut i ett fusionsavtal, som sedan ska godkännas i båda kommunerna.

Enligt Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, uppstod en besvärlig situation i förhandlingarna på fredagen.

- Vi fick ett förslag till avtal av Vasaborna, som är långt ifrån det som är möjligt att verkställa. Man ser inte en gnutta av det arbete som arbetsgrupperna har gjort, säger Ahlberg.

Kommundirektör Rurik Ahlberg
Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg. Kommundirektör Rurik Ahlberg Bild: Yle/Sarah Karjalainen Österbotten,Korsholm,Rurik Ahlberg,ahlberg

Ahlberg hör till dem som motsätter sig en fusion. Enligt honom var Korsholms representanter, både fusionsivrare och -motståndare, av samma åsikt om förslaget.

"Förhandlingarna ska inte föras i media"

Kommunstyrelsens ordförande i Korsholm, Lars Gästgivars, förhåller sig positivt till en kommunsammanslagning. Han medger att han inte gillade Vasas förslag.

- Förslaget tilltalade inte mig. Men inte gör det något, inte har vi någon kris. I förhandlingar känner man alltid lite efter. Vi har ett gemensamt mål att få ihop ett så bra avtal att fullmäktige i båda kommunerna godkänner det.

Lars Gästgivars och Kim berg på plats på diskussion om planerna på fusion mellan Vasa och Korsholm.
Styrelseordförande Lars Gärstgivars här med Vasakollegan Kim Berg. Lars Gästgivars och Kim berg på plats på diskussion om planerna på fusion mellan Vasa och Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus Lars Gästgivars,Kim Berg,Vasa,Korsholm

Harri Moisio är andra viceordförande i stadsstyrelsen i Vasa och även medlem i den gemensamma ledningsgruppen. Han påpekar att dokumentet som överlämnades på fredag inte var Vasas förslag till ett fusionsavtal, utan pappret innehöll anteckningar för avtalet.

- Vi gör ett utkast till fusionsavtal och vi markerar med grönt de saker som vi kommer överens om. Men det finns även saker som vi har olika åsikter om. Båda kommunerna har sina egna strategier och vi försöker få dem att passa ihop.

Varken Ahlberg, Gästgivars eller Moisio vill gå in på detaljer om saker som man inte kommit överens om.

- De här förhandlingarna ska inte föras i media. Folk kan få en felaktig bild. Det här är ett känsligt och svårt ämne, säger Gästgivars.

Vill ha fem områdesnämnder

Moisio har börjat fila på kontraktet inför nästa möte. Han berättar att Korsholms önskelista har snurrat på bordet, men att man i Vasa inte riktigt vetat hur man ska hantera det.

- Vi har inte vetat vems önskemål det är. När vi förhandlade med Lillkyro räckte en allmän nivå, men med Korsholm kan vi inte gå vidare på den nivån. Vi ska alltså gå igenom saker mer detaljrikt.

Harri Moisio
Harri Moisio. Harri Moisio Bild: YLE/ Marcus Lillkvist harri moisio

En sak kan Moisio ändå avslöja från Vasas förslag. Ett förslag till fusionsavtalet var att Korsholm skulle få fyra områdesnämnder på samma sätt som i fusionen med Lillkyro.

- Det motsatte de sig starkt. Korsholmarna ville ha fem områdesnämnder. I Vasa har vi konstaterat att det är ok, eftersom det inte är någon kärnfråga för oss.

Med områdesnämnder försöker man säkra närdemokratin och invånarnas möjligheter att påverka.

Korsholms representanter möts sinsemellan nästa gång på måndag och den gemensamma ledningsgruppen möts nästa fredag.

Artikeln baserar sig på Vaasalaisten esitykset kuntaliitossopimukseen saivat kylmän vastaanoton Mustasaaressa – "Kaukana siitä mikä olisi mahdollista toteuttaa" skriven av Niklas Joki.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten