Hoppa till huvudinnehåll

Det föds allt färre barn – EK och STTK: Snart är det dags för en ny pensionsreform

Pensionärer i Florida tittar på solnedgången i Lake Worth.
Pensionärer i Florida tittar på solnedgången i Lake Worth. Bild: AOP / Alamy USA,äldre,hälsa,pension,Florida,Solnedgång

Ju snabbare vi kommer igång med en ny pensionsreform desto lindrigare åtgärder behöver vi vidta, bedömer experter vid förbunden EK och STTK. FFC ser ändå inga akuta behov av drastiska förändringar.

Det har fötts så få barn under de senaste åren att befolkningsmängden kommer att börja sjunka år 2035, säger Statistikcentralen i sin nyaste prognos.

Det betyder alltså att det i framtiden finns en allt mindre del av befolkningen som håller samhällets hjul - som pensionsfunktionen - rullande.

Näringslivets organisation EK är redo att omedelbart skicka en inbjudan till diskussion om en ny pensionsreform till övriga organisationer - redan under den här regeringsperioden.

Den förra pensionsreformen trädde i kraft i början av fjolåret. I den reformen ingick en höjning av pensionsåldern.

"Den tidigare prognosen om befolkningsutvecklingen stämde inte"

Vesa Rantahalvari, ledande expert vid näringslivets organisation EK, säger att de antagande som man gjorde i samband med den förra reformen inte stämmer.

- Det är framför allt prognosen om befolkningsutvecklingen som inte har hållit. Om vi nu snabbt kommer igång med nya reformer så kommer vi undan med färre förändringar.

Snabba åtgärder efterlyses också av tjänstemannaorganisationen STTK:s chefsekonom Ralf Sund. Han framför sina åsikteri sin blogg.

- Ju snabbare vi agerar desto mer sannolikt är det att vi kan undvika att hamna i en ohanterlig situation där pensionsåldern höjs eller pensionsbeloppen sänks.

Sund förväntar sig att förhandlingar kan inledas i mars-april då Pensionsskyddscentralens prognos ges ut i detalj.

- I vår borde vi samlas kring bordet genast då vi har fått veta hur illa läget är, säger Sund.

FFC: Här finns inget akut problem

Den största arbetstagarorganisationen FFC vill inte att det fattas förhastade beslut.

Enligt chefsekonom Ilkka Kaukoranta är det sjunkande födelsetalet något som man måste se allvarligt på med tanke på pensionssystemet. Han ser dock inte något akut problem

- Det finns stora fonder som fungerar som buffertar. Följderna av ett färre antal födslar ger effekt på lång sikt så vi har nog tid att reda ut vilken storleksordning det handlar om.

Kaukoranta vill först se Pensionsskyddscentralens siffror innan han kan tänka sig att börja förhandla.

- Det blir nog aktuellt under nästa regeringsperiod att undersöka om det finns ett verkligt behov av r eformer inom pensionssystemet.

Stiger pensionsåldern?

Vesa Rantahalvari anser att Finland inte har råd med de förmåner som finns i det nuvarande pensionssystemet. Det betyder till exempel att pensionsåldern måste höjas eller att någon pensionsförmån måste minskas.

Ralf Sund anser å sin sida att pensionssystemet står på en stabil grund - trots att man lite måste fila på det. Han anser att nuvarande nivå huvudsakligen kan bibehållas.

- Vi har ett hållbart pensionssystem. Vi är redan förberedda på märkligheter i åldersfördelningen. Vi klarar nog den här utmaningen genom att fila lite på systemen.

Arbetstagare från utlandet

Sund och Rantahalvari vill att utbildade, yrkeskunniga människor från andra länder nu på allvar lockas till Finland.

Sund ger den nuvarande regeringen skulden för den haltande invandringspolitiken.

- Där finns det utmaningar för de kommande regeringsförhandlingarna. Vi behöver en ny växel i maskineriet - och sedan raskt framåt!
.
Enligt Sund behövs det trygga arbetsvillkor och arbetsförhållanden och dessutom heltidsjobb för längre tider.

- Och vi kan marknadsföra Finland som ett tryggt land där det finns goda skolor och trygga skolvägar.

(Material från Tulikukka de Fresnes artikel: Syntyvyys jatkaa laskuaan – EK ja STTK: suomalaisilla voi olla edessä pian uusi eläkeuudistus)

Läs också