Hoppa till huvudinnehåll

Den snåriga Kittilärättegången fortsatte: 28 personer i kommunledningen står åtalade - på måndagen vittnade Antti Rinne som bedyrade att han inte varit berusad

SDP:s ordförande vid rättegången gällande Kittilä kommunledning.
SDP:s ordförande vid rättegången gällande Kittilä kommunledning. Bild: Lehtikuva Antti Rinne,Lapplands tingsrätt

Den exceptionella Kittilä-rättegången vid Lapplands tingsrätt fortsätter. Idag hördes vittnen, bland dem SDP:s ordförande Antti Rinne som stod i tur att berätta om händelserna på ett hotell i Levi för fem år sedan.

Det handlar om härvan i Kittilä med kopplingar till skidorten Levi som behövde nya skidliftar, en avskedad kommundirektör, kommunalpolitiker som misstänks för grovt missbruk av tjänsteställning och en verkställande direktör vars ageranden ifrågasatts.

Men vi börjar med Antti Rinne.

Rinne satt som fackförbundet Pro:s representant i företaget Levi Ski Resorts (fram till 2003 Levin Hissiyhtiöt Oy) styrelse i november 2013, då företagets vd Jouni Palosaari avskedades och det gjordes en begäran om polisutredning av hans affärer.

SDP:s ordförande vid rättegången gällande Kittilä kommunledning.
SDP:s ordförande vid rättegången gällande Kittilä kommunledning. Bild: Lehtikuva Antti Rinne,Kittilä,rättegång,Lapplands tingsrätt

Rinne hade enligt Lännen Media inte velat vittna i rätten, men blev tvungen till det eftersom hans roll vid händelseförloppet ansågs vara central.

Han hade också specifikt meddelat rätten om att han inte vet någonting om härvans övriga förgreningar, exempelvis uppsägningen av Kittiläs kommundirektör Anna Mäkelä, som följde på skidliftsprojektet.

Tidigare i höst har även den avskedade kommundirektören Mäkelä hörts i rätten.

Rinne: Vi hade mist förtroendet för Palosaari

Rinne redogjorde i dag på åklagarens begäran för sina motiv gällande åtgärderna mot Palosaari; enligt Rinne fanns det i november 2013 inte längre något förtroende för vd:n på grund av hans sätt att sköta beredningen av en skidliftaffär.

Palosaari ansågs ha favoriserat företaget Doppelmayr vid anbudsförfarandet framför konkurrenten Leitner.

Styrelsen - där alltså Rinne satt - beslöt att Palosaari måste lämna sin post och att han skulle erbjudas jobb som projektchef i stället.

- Vi ville föra saken framåt med låg profil så att det utåt tedde sig som att Jounis yrkesskicklighet behövdes i detta projekt. Målsättningen var att Jounis personliga anseende inte lider, sade Rinne i förhörsbåset.

Palosaari: Alla var i fyllan

Under polisens förundersökning uppgav Palosaari att diskussionen om att avskeda honom fördes i ett hotellrum i Levi under pågående världscuptävlingar.

Han betecknade situationen som förvirrande eftersom alla inblandade var spritpåverkade.

Rinne har upprepade gånger förnekat att han skulle ha varit berusad då Palosaari underrättades om att han ska träda åt sidan.

Hotelli Panorama valmistui Levin rinteeseen vuonna 2009.
Hotelli Panorama valmistui Levin rinteeseen vuonna 2009. Bild: Yle, Marco Hyvärinen Kittilä,turism,Levi

- Jag vet att jag inte var berusad, har Rinne sagt enligt Kainuun Sanomat.

Rinne vidhöll även i rätten i dag att han inte var berusad i något skede. Enligt honom hade han inte noterat att någon annan heller skulle ha varit påstruken.

Förutom Rinne hördes i dag också Centerns riksdagsledamot Mikko Kärnä, som var kommundirektör i Enontekis, och Ari Aspia, som var styrelsemedlem i Levi Ski Resort. Flera andra vittnen kommer att höras under de kommande veckorna.

Kärnä skulle uttala sig om Kittiläs avskedade kommundirektör Anna Mäkeläs samarbetsförmåga.

Kommundirektören fick gå som hämnd

Åklagarnas ståndpunkt i rättegångshärvan gällande Kittilä kommun är att kommundirektören Anna Mäkeläs uppsägning 2014 var en hänsynslös hämnd för att hon bett polisen utreda vd Palosaaris agerande vid anskaffningen av nya skidliftar.

Anna Mäkelä
Anna Mäkelä: Jag blev utsatt för utpressning Anna Mäkelä Bild: Kittilä kommun anna mäkelä

I det skedet hade bolagets styrelse redan sagt upp Palosaari på grund av oklarheter i anbudstävlingen.

Mäkelä vände sig till polisen utan att diskutera frågan med kommunens ledning. Efter det uppstod det svåra schismer mellan Mäkelä och många förtroendevalda.

Rinne förnekade i dagens vittnesförhör att han skulle ha påverkat Mäkelä och fått henne att begära en polisutredning.

- Jag har inte gett order, inte uppmanat eller krävt någonting, sade Rinne.

Under ett av sina möten 2014 beslöt kommunfullmäktige att dra tillbaka Mäkeläs polisanmälan och genom ägarstyrning ge skidliftsbolaget order om att återanställa Palosaari.

Skidliftaffären gick senare vidare till utredning hos Centralkriminalpolisen och riksåklagaren.

Enligt Mäkelä försökte man genom hot pressa henne att återta polisanmälan. Hon blev uppsagd i början av 2014 med motiveringen att hon saknade fullmäktiges förtroende.

Slalombacke i Levi.
Slalombacke i Levi skidcenter. Slalombacke i Levi. Bild: Lehtikuva Levi,slalom,vintersport

Mäkelä överklagade uppsägningen och Högsta förvaltningsdomstolen slog slutligen fast att uppsägningen var lagstridig.

Kommunalpolitiker åtalas för att ha trotsat Mäkelä

Åtal har väckts mot flera kommunalpolitiker med anledning av beslutet att trotsa Mäkeläs uppmaning om att utreda Palosaaris agerande. Andra åtalsrubriceringar är brott mot arbetssäkerheten och diskriminering.

Palosaari misstänktes för brott mot företagshemlighet och missbruk av förtroendeställning - han blev för sin del frikänd av tingsrätten i Lappland.

Tingsrätten ansåg att han visserligen läckt uppgifter, men att han inte åsamkade skador för sitt eget företag.

Åklagaren ansåg att Palosaari genom att försöka gynna det österrikiska bolaget framför det italienska orsakat en konkret förlustrisk på upp till hundratusentals euro för Levi Ski Resort.

Levi Ski Resorts vd Jouni Palosaari i närbild.
Jouni Palosaari. Levi Ski Resorts vd Jouni Palosaari i närbild. Bild: Lehtikuva Jouni Palosaari,Levi ski resort oy

Kittilä kommun äger majoriteten av aktierna i Levi Ski Resort.

Finansministern och kommunministern inblandade

Sammanlagt står 28 personer åtalade - samtliga anklagas för grovt missbruk av tjänsteställning under den förra mandatperioden. De åtalade är - eller var - medlemmar och suppleanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Samtliga bestrider åtalen. Av de åtalade valdes 11 in också i nuvarande kommunfullmäktige; de flesta av dem från Centerns lista.

Finansministeriet som beslöt om avstängning från förtroendeuppdrag för 20 förtroendevalda motiverade beslutet med att åtalen är exceptionella och handlar om allvarliga misstankar om missbruk av tjänsteställning.

Kommunfullmäktige själv hade beslutat tidigare att de åtalade inte ska avstängas för den tid som rättegången pågår.

De åtalade har kallat Jouni Palosaari som vittne. Palosaari säger till Yle Uutiset att begäran om utredning mot honom bottnar i att han inte erbjöd ex-kommundirektörens make jobb som projektchef hösten 2013.