Hoppa till huvudinnehåll

Finnsementti och Nordkalk skapar stora mängder koldioxid: "En utmaning att minska på utsläppen"

en fabrik invid vattnet
Finnsementtis fabrik i Pargas. en fabrik invid vattnet Bild: Yle/Linus Hoffman Finnsementti,Kyrkfjärden (sund i Finland, Egentliga Finland, lat 60,28, long 22,32),Skärgård (musikstycke),Pargas,utsikt

Tittar man på Energimyndighetens sammanställning över bolag i Finland med de största koldioxidutsläppen år 2017 hittar man flera bolag som verkar i Åboland.

Finnsementti, Nordkalk och Åbonejdens Energiproduktion finns alla med högt upp på listan.
Tidningen Kauppalehti har nyligen publicerat Energimyndighetens lista och Yle Åboland har använt samma lista som utgångspunkt för den här artikeln.

De koldioxidutsläpp som härstammar från kalkstenens kemiska kalsineringsprocess är väldigt besvärliga för oss― Finnsementtis miljöchef Ulla Leveelahti

På sjätte plats på listan över koldioxidutsläpp år 2017 finns Pargasbaserade Finnsementti som förra året noterades för ett utsläpp på 905 942 ton koldioxid.

– Vi brukar finnas med bland de tio första på den här listan. Men det finns en naturlig orsak till det. Vår typ av industri skapar koldioxidutsläpp då vi i vår process behöver en hög temperatur, som i sin tur uppstår med hjälp av fossila bränslen. Men den största delen av utsläppen härstammar ändå från kalkstenens kalsineringsprocess. Den processen är en kemisk reaktion som är nödvändig för att kunna tillverka cement, säger Finnsementtis miljöchef Ulla Leveelahti.

Finnsementti i Pargas
Finnsementti i Pargas. Finnsementti i Pargas Bild: Yle/Nora Engström Finnsementti,finnsementti i pargas

Finnsementti har lyckats minska på sina utsläpp genom att Villmanstrandsfabriken uppdaterade teknologin med en ny roterugn 2007. Bolaget har också jobbat med att byta ut de fossila bränslen mot förnybara med lägre koldioxidutsläpp.

– Koldioxidutsläppen kommer att vara en av de saker som avgör vilka val vi gör, hur vi utvecklar vår produkt och verksamhet. Men den delen utsläpp som härstammar från den kemiska processen är väldigt besvärlig för oss. Vi har sökt andra råmaterial som inte har samma egenskaper som kalkstenen, men det finns inte så hemskt många möjligheter till det.

Råmaterialet kalksten skapar utmaningar även för Nordkalk

På femtonde plats på listan över koldioxidutsläpp år 2017 finns Pargasbaserade Nordkalk som förra året noterades för ett utsläpp på 404 035 ton koldioxid.

– Nog är vi är en stor industriaktör som har koldioxidutsläpp, men det är en sak som skiljer oss från de flesta andra aktörerna på listan. Merparten av våra utsläpp kommer inte från bränsle, utan de kommer från råmaterialet, det vill säga kalkstenen. Vid produktion av brännkalk frigörs koldioxid ur kalkstenen, säger Markus Fagervik, ansvarig chef för energifrågor vid Nordkalk.

Fagervik berättar att Nordkalk har projekt på gång där man tittar på att i större utsträckning introducera förnyelsebara bränslen i sin produktion. Bolaget jobbar också kontinuerligt med att förbättra sin energieffektivitet, något som också minskar på utsläppen.

Nordkalks dagbrott i Pargas
Nordkalks dagbrott i Pargas. Nordkalks dagbrott i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus gruvdrift,dagbrottet i pargas,Pargas,Nordkalk

Men så länge man inte kommer åt utsläppen som kommer från kalkstenen finns koldioxidutsläppen kvar även om Nordkalk skulle gå över till hundra procent förnyelsebara energikällor.

– Enda sättet att reducera det här är att fånga upp koldioxiden och sedan lagra eller använda den, men tyvärr finns det inte ännu några kommersiellt gångbara lösningar för det.

Enda sättet att reducera utsläppen från kalkstenen är att fånga upp koldioxiden och sedan lagra eller använda den, men tyvärr finns det inte ännu några kommersiellt gångbara lösningar för det― Markus Fagervik, ansvarig chef för energifrågor vid Nordkalk

Nordkalk är med i ett nytt forskningsprojekt kring just de här frågorna, ett projekt som drivs av Teknologiska forskningscentralen (Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy).

– På lång sikt kommer det nog att komma lösningar på hur man kan fånga upp koldioxid, där man antingen kan använda den eller lagra den någonstans. De här frågorna är ett av bolagets viktigaste fokusområden, säger Nordkalks ansvarige chef för energifrågor.

Kombikraftverket i Nådendal.
Nådendals kombikraftverk. Kombikraftverket i Nådendal. Bild: YLE/ Andy Ödman Nådendal,kombikraftverk

Nytt kraftverk minskar Åbonejdens Energiproduktions utsläpp

På femte plats på listan över koldioxidutsläpp år 2017 finns Åbonejdens Energiproduktion som förra året noterades för ett utsläpp på 1 142 106 ton koldioxid.

Åbonejdens Energiproduktion dock tog ett jättekliv mot renare energi i december förra året då det nya kombikraftverket i Nådendal togs i bruk. Enligt bolaget kommer kraftverket att minska på bolagets koldioxidutsläpp med 420 000 ton per år, vilket Tapani Bastman, vd för Åbonejdens Energiproduktion, också är snabb på att lyfta fram.

– Du har gamla siffror. Efter de siffrorna från 2017 har vi tagit i bruk vårt nya kombikraftverk i Nådendal och tack vare det kommer vi att minska våra koldioxidutsläpp med 60 procent.

Tapani Bastman, verkställande direktör för Åbonejdens Energiproduktion.
Tapani Bastman, vd för Åbonejdens Energiproduktion. Tapani Bastman, verkställande direktör för Åbonejdens Energiproduktion. Bild: Yle / Peter Karlberg kombikraftverk,tapani bastman

Enligt Bastman kan också Åbonejdens Energiproduktion avsluta stenkolsanvändningen långt innan riksdagsförslaget, ett förslag som skulle innebära ett förbud från och med år 2029.

– Det är möjligt att vi kan sluta att använda stenkol redan år 2025. Vi har inte ännu fattat något beslut kring det, men det är möjligt för oss att göra det med hjälp av några investeringar. Våra ägare vill avsluta stenkolsanvändningen redan år 2025, såvida det inte kostar för mycket, så det handlar också om vi kommer att få något stöd av staten eller inte.

Träflis framtiden i Nådendal

Kombikraftverket i Nådendal förser Åboregionen med fjärrvärme, processånga och el. Till en början består ungefär 40 procent av kraftverkets bränsle av biobränsle, främst träflis. Tanken är att biobränslets andel uppgår till cirka 70 procent år 2019.

Koldioxidutsläpp år 2017 angett i ton

5. Åbonejdens Energiproduktion 1 142 106
6. Finnsementti 905 942
15. Nordkalk 404 035

Se hela listan här