Hoppa till huvudinnehåll

Genusgranskningen av Helsingfors budget har börjat – resultatet låter vänta på sig

Mynt staplade i högar som blir högre och högre.
Mynt staplade i högar som blir högre och högre. Bild: Copyright � 2013 Roland Magnusson, all rights reserved ekonomi,pengar,Inkomst,budget,kostnader,konjunkturuppgång,ekonomisk tillväxt,tillväxt (samhälleliga fenomen),Mynt,growth,coins,trend

I maj blev det klart att Helsingfors budget i framtiden ska granskas ur ett genusperspektiv. Men undersökningen tar tid och några förändringar i budgeten ser man knappast förrän om ett par år.

Under fjolåret lade Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Veronika Honkasalo fram en motion om att Helsingfors stads budget ska framställas med genusperspektiv i åtanke.

Motionen undertecknades av 38 andra fullmäktigeledamöter och godkändes av Helsingfors stadsstyrelse i maj och sedan enhälligt i fullmäktige.

Syftet med genusbudgeteringen är att kunna granska att stadens resurser fördelas rättvist mellan de olika sektorerna inom staden.

Honkasalo sade i våras när motionen godkänts att man med genusbudgeteringen kan granska hur staden fördelar sina resurser och därmed kontrollera att till exempel kvinnodominerade branscher inom staden får en rättvis andel i budgeten.

Helsingforspolitikern Veronika Honkasalo (VF).
Veronika Honkasalo (vf) stod bakom motionen om genusbudgetering. Helsingforspolitikern Veronika Honkasalo (VF). Bild: Yle / Hanna Othman Veronika Honkasalo

Det är ändå frågan om ett stort arbete och genustänkandet syns inte än i den budget som för närvarande behandlas i fullmäktige.

Enligt Hanna Maidell, som är specialplanerare i Helsingfors stads jämställdhetskommitté, är budgeteringsprocessen för lång för att man ska hinna analysera årets budget ur ett genusperspektiv.

- I en stad som Helsingfors tar budgeteringen nästan ett år så det har inte funnits tid att se över nästa års budget. Däremot kan man studera budgeten efteråt.

Hanna Maidell säger att man måste granska budgeten i små bitar.

- Med det system som vi har i Finland och i Helsingfors i dag så är det svårt att granska helheten, men det är möjligt att göra i små bitar.

Undersökningen bara is startgroparna

Efter att motionen godkändes i stadsstyrelsen satte man i Helsingfors igång ett projekt där man granskar olika könsaspekter i olika delar av staden.

- Undersökningen är ännu i ett mycket tidigt skede, vi samlar som bäst in data och kartlägger nuläget, säger forskningschef Katja Vilkama vid Helsingfors stadskanslis stadsforskning och statistik.

Enligt Vilkama kan man räkna med att analysen ska bli klar under slutet av nästa år.

Vy över Helsingfors domkyrka.
Helsingfors är långt ifrån den första staden som inför genusbudgetering. Vy över Helsingfors domkyrka. Bild: Yle/Sofia Strömgård Helsingfors,Helsingfors domkyrka,Presidentens slott

Ett flertal olika städer i Europa har redan i flera år använt sig av genusbudgetering, bland annat Reykjavik, Stockholm och Berlin.

Det är i nuläget svårt att säga vilka konkreta följder en genusgranskning av budgeten i Helsingfors kommer att ha.

Ett exempel kan vara formuleringar i rekryteringsprocesser, där vissa ordval kan antyda att man söker en person av ett visst kön.

Ett annat exempel som Maidell nämner är projektet OmaStadi, där invånarna får komma med förslag om vad delar av stadsbudgeten kan användas till.

Genom att granska budgeten ur ett genusperspektiv skulle man förhindra att förslagen som godkänns gynnar en befolkningsgrupp oproportionerligt, medan en annans behov uteblir.

- Skillnaderna kommer främst att synas i detaljerna i budgeten. Det finns vissa strukturer som man kanske inte genast reagerar på, säger Maidell.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen