Hoppa till huvudinnehåll

Har du allt i ordning? Raseborg börjar granska fasader och gårdsplaner årligen igen

Bilvrak på Smeds bilskrot i Korsholm
Hur ser det ut på din gårdsplan? Raseborgs stad börjar åter syna gårdsplaner och fasader oftare. Bilvrak på Smeds bilskrot i Korsholm Bild: Yle/Filip Stén Bilvrak,smeds bilskrot

Raseborg inför årliga gårdssyner igen. Politiker och tjänstemän har fått flera anmälningar om ställen som borde granskas.

Raseborg beslutade tidigare att gårdssynerna bara hålls vartannat år. Orsaken var att spara pengar. Men det finns ett klart behov av årliga granskningar, säger Karin Svahnström (SFP) i miljö- och byggnadsnämnden.

Svahnström föreslog på nämndens senaste möte (14.11) att Raseborg inför gårdssyn varje år från och med 2019. Alla i nämnden stödde förslaget.

Invånarna har kunnat anmäla oegentligheter till tjänstemän och politiker trots att gårdssynen slopades. Karin Svahnström säger att hon har tagit emot fem anmälningar sedan i våras.

- Det är många som undrat när vi ska göra gårdssyn igen, och man ser att vissa ställen är oskötta. Det tar bort tid från tjänstemännens andra uppgifter, men det senaste året har visat att det finns ett behov av gårdssyner.

Artikeln korrigerades måndagen 19.11.2018 vid 12-tiden. Tidigare stod det att gårdssynerna hade slopats helt och hållet. Det stämde inte utan staden hade beslutat att endast utföra dem vartannat år.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland