Hoppa till huvudinnehåll

Valdeltagandet i församlingsvalet 14,4 procent

Vy över Åbo stad.
Åbo domkyrka är huvudsäte för Finlands evangelisk-lutherska kyrka, och helgades vid invigningen år 1300 åt Sankt Henrik och Jesus mor, Maria. Vy över Åbo stad. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo,Åbo stadsfullmäktige,Åbo domkyrka,teologi,kyrkobyggnader,Religion (tidsskrift),kristendom,evangelisk-lutherska kyrkan,klockor,stad,Finland,Åbo ärkestift,åbo stadsstyrelse

8300 personer valdes till 384 församlingsråd. Ungefär hälften av dem är nya invalda. 55 procent är kvinnor, en ökning från förra valet.

Deltagandet på 14,4 procent är något lägre än i det förra församlingsvalet 2014, då 15,5 av de röstberättigade utnyttjade sin rätt.

Alla församlingsmedlemmar över 16 år får rösta.

Antalet som röstade är betydligt lägre än i det förra valet, på grund av att folk skriver ut sig ur kyrkan allt oftare. Antalet röstberättigade har sjunkit med cirka en tiondel under det här årtiondet.

3,9 miljoner finländare, det vill säga 71 procent, hörde i januari till den evangelisk-lutherska kyrkan.

I valet väljs lokala (i samfälligheter församlingsråd) och kyrkofullmäktige.

Resultaten i församlingsvalet hittar du på valets hemsida.

Rättelse 8:19: Man väljer inga nationella råd.