Hoppa till huvudinnehåll

Andelen kvinnor i styrelserna för finländska börsbolag har trefaldigats på drygt tio år - men bara 9 börsbolag har en kvinnlig vd

Personer klädda i businesskläder poserar
Personer klädda i businesskläder poserar Bild: Mostphotos chefer,direktörer,ledarskap (verksamhetsledning)

Centralhandelskammaren är nöjd med att andelen kvinnliga chefer fortsätter att stiga i Finland. Centralhandelskammaren har gett ut sin årliga kartläggning av andelen kvinnliga chefer inom börsbolagen.

Av styrelsemedlemmarna i stora börsbolag är 34 procent kvinnor. För alla börsbolag är siffran 29 procent. Om man jämför med året 2003 var bara 7 procent av styrelsemedlemmarna kvinnor.

- Med tanke på att andelen kvinnor konstant har stigit och ligger i topp internationellt kan man säga att vårt system med självreglering fungerar, säger Centralhandelskammarens vice verkställande direktör Leena Linnainmaa i ett pressmeddelande.

- Kvoter behövs inte i Finland i och med att företagen själva värnar om mångfalden inom styrelserna, säger Linnainmaa.

Nio finländska börsbolag har en kvinnlig vd. Andelen kvinnor på vd-posten är därmed 7,2 procent i Finland, vilket internationellt sett är en bra siffra, anser Centralhandelskammaren.

Kvinnor på frammarsch inom ledningsgrupperna

Linnainmaa konstaterar att antalet kvinnliga verkställande direktörer inte har ökat jämfört med i fjol, men jämför man med 2011 då den första rapporten publicerades är skillnaden markant. Då fanns det inte en enda kvinnlig vd för ett finländskt börsbolag.

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna har fortsatt att öka och ligger nu på 25 procent. Andelen ser ut att stiga även i fortsättningen. Andelen kvinnor bland de ýngre medlemmarna i ledningsgrupperna är nämligen betydligt högre än bland de äldre medlemmarna.

Affärsverksamheten inom industrin en flaskhals

En utmaning är enligt Linnainmaa att öka andelen kvinnor som ansvarar för själva affärsverksamheten. Ofta ansvarar kvinnliga chefer för stödfunktioner som inte är förknippade med ett direkt resultatansvar.

I ledningsgrupperna är andelen kvinnor som ansvarar för affärsverksamheten 14 procent, vilket enligt Linnainmaa är en rätt anspråkslös siffra. Andelen har ändå ökat från 11 procent i fjol.

Andelen kvinnor i ledningen för affärsverksamheten är lägst (3 procent) inom den största branschen, det vill säga industriprodukter och -service. Inom basindustrin är andelen mer än dubbelt så hög och inom energi och konsumtionsartiklar och -tjänster är andelen över 20 procent.

Centralhandelskammaren har som mål att näringslivet självmant ska främja kvinnligt ledarskap. Målet är att de finländska företagen väljer de bästa cheferna oavsett kön.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes