Hoppa till huvudinnehåll

JO har tagit emot klagomål om den svenskspråkiga servicen på FPA och Tukes

Någon med rödlackade naglar håller i en smarttelefon. På skärmen syns FPA:s hemsida.
Någon med rödlackade naglar håller i en smarttelefon. På skärmen syns FPA:s hemsida. Bild: Yle/Belén Weckström smarttelefoner,FPA,studiestöd,elektroniska tjänster

Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen har tagit emot en begäran om att undersöka Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) och Folkpensionsanstaltens (FPA) svenskspråkiga informationskanaler.

I klagomålet påpekas det att det finns brister på Tukes svenskspråkiga information, bland annat om farliga fyrverkeripjäser. Enligt klagomålet finns det bristfällig, eller ingen information på svenska.

Tukes publicerar inte heller information på svenska på sina sociala medier, Facebook och Twitter.

Enligt utredningen bör en tvåspråkig myndighet betjäna allmänheten på finska och svenska.

Enligt språklagen ska information som statliga och kommunala myndigheter riktar till allmänheten ges på båda språken i tvåspråkiga kommuner

Information som är väsentlig för liv, hälsa och säkerhet samt egendom och miljön ska ges på båda nationalspråken i hela landet.

Kritik mot FPA

Ett klagomål riktades även mot FPA. Det handlar om språket i ett automatiskt e-postmeddelande om frånvaro. Meddelandet har endast varit på finska.

Jääskeläinen skriver i sitt utlåtande att FPA måste ta initiativ för att försäkra att individens språkliga rättigheter tas i beaktande även i praktiken. Tjänstens kvalitet ska inte vara beroende av ifall personen talar finska eller svenska, privatpersoner ska ha rätt att använda sig av finska och svenska då de använder sig av FPA:s tjänster.

Inom sina respektive verksamhetsområden övervakar varje myndighet hur de språkliga rättigheterna tillgodoses.

Jääskeläinen betonar att i sammanhang där en tjänsteman eller en arbetstagare jobbar på en tvåspråkig myndighet och utnyttjar möjligheten av e-postsystemet, bör meddelandet skrivas på både finska och svenska för att uppfylla de språkliga kraven.

Läs också