Hoppa till huvudinnehåll

Barnens åsikter ligger som grund för många beslut i samhället - de gillar att leka, vara hemma och äta gott men olika sätt att fråga ger olika svar

Två pojkar cyklar på en stig ute på landet.
Två pojkar cyklar på en stig ute på landet. Bild: Mostphotos/Boris Terekhov sommar,sommarlov,cyklar,cykling,ängar,naturen,Vegetation,skogar,utflykter,barn (familjemedlemmar),pojkar,Landet,maskros,Stig

Också barnens röst borde höras i samhället - men att ta reda på vad barn tycker och tänker är ganska knepigt. Nu ska barnombudsmannens byrå utveckla metoder att forska i hur man bäst får en mångsidig och sann bild av barnens åsikter.

Många förskolebarn uppskattar att få leka, spela, vistas hemma och att vila. Barn som tillfrågas om vad de gillar att göra på veckosluten berättar också att de tycker om måltider och godsaker.

Bland annat det här kommer fram i den färska barnbarometern.

Resultaten kanske inte är så överraskande, men det viktigaste med årets barometer är att man försöker ta reda på hur man ska göra för att ta reda på vad sexåringar tycker.

Det är nämligen inte så enkelt att ta reda på vad barn tycker om sin vardag och samhället omkring dem. Ändå fattas det en mängd beslut som påverkar barn utgående från barnens bästa och hur man tänker sig att barnen vill ha saker.

Olika metoder ger olika svar

I barnbarometern som nu gjordes för andra gången låg fokus på hur barnen rör på sig och vad de gör på fritiden. 150 sexåringar intervjuades, antingen per telefon eller genom att träffa barnet. Också barnens föräldrar fick svara på olika frågor.

Barnens svar varierade en del beroende på hur intervjun gjordes. Intervjuer där intervjuaren träffade barnet gav utförligare och positivare svar, medan svaret oftare blev “jag vet inte” när intervjuerna gjordes per telefon.

Hur intervjun gjordes hade också betydelse för vilka familjers barn man nådde. De barn som intervjuades per telefon bodde oftare i glesbygder och landsbygden, medan de familjer som träffades intervjuaren oftare bodde i städer eller tätorter.

I de fall där intervjuaren träffade barnet var föräldrarna oftare välutbildade och hade goda inkomster, i jämförelse med de familjer vars barn intervjuades per telefon.

Viktigt för barn att vuxna lyssnar

- Att bara använda sig av en intervjumetod och dra slutsatser av en ganska liten mängd svar kan alltså ge en skev bild av verkligheten, konstaterar Terhi Tuukkanen som har sammanställt barometern.

Hon säger att det är ytterst viktigt att vi utvecklar metoder för att få fram tillförlitlig information om vad barnen vill, så att vi kan fatta beslut som faktiskt har barnets bästa i fokus.

För barn kan det också vara en viktig upplevelse att bli intervjuad, eftersom det ger en signal om att vuxna tycker att också barnens åsikter är viktiga, säger Tuukkanen.

Den första barnbarometern publicerades år 2016. Den nya barnbarometern hittar du här.