Hoppa till huvudinnehåll

Kommunförbundet: viktigt att lyssna på vad kommuninvånarna tycker om en fusion

Människor i Vasa
I Vasa kommer det inte att ordnas någon folkomröstning inför en fusion med Korsholm. Människor i Vasa Bild: CC0 1.0 / Huy Phan Vasa,människor (släkte),pensionärer,pension,fritid

Inför en kommunfusion är det vanligt att det ordnas en folkomröstning i den mindre kommunen men inte i den större. I Vasa har man inga planer på att som i Korsholm låta folket rösta. – Vill Vasaborna rösta borde Vasa stad fundera över alternativen, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom vid kommunförbundet.

I Korsholm har kommunfullmäktige gått in för att det ska ordnas en rådgivande folkomröstning innan det avgörande beslutet om en fusion med Vasa fattas. Några planer på en liknande omröstning i Vasa finns inte.

Det är vanligt att det ordnas folkomröstningar inför en kommande kommunsammanslagning, berättar Marianne Pekola-Sjöblom forskningschef vid kommunförbundet.

- De kommunala folkomröstningar som ordnats sedan år 1990 har nästan enbart handlat om kommunsammanslagningar.

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne Pekola-Sjöblom från kommunförbundet. Marianne Pekola-Sjöblom Bild: Kommunförbundet Västnyland,kommunförbundet

Vanlig att invånarna i den mindre kommunen får rösta

Enligt Pekola-Sjöblom är det vanligt att det går som i fallet Vasa-Korsholm, att det inför en sammanslagning ordnas en folkomröstning i den mindre kommunen men inte i den större.

- Då det gäller Vasa var det likadant i fallet Lillkyro. Inför sammanslagningen ordnades det en folkomröstning i Lillkyro, men inte i Vasa.

Hur ser du på det att det ordnas en folkomröstning i en kommun men inte i den andra, är det rättvist gentemot invånarna?

- Det beror på. I stora kommuner förändras inte kommunens situation lika mycket som i mindre kommuner, därför är det vanligare att det ordnas folkomröstningar där som i det här fallet. Om Vasaborna upplever att det finns ett behov av en omröstning skulle det vara bra för Vasa stad att fundera över alternativen.

Vad är kommunförbundets rekommendation, borde man ordna folkomröstningar inför sammanslagningar?

- Vi tar egentligen inte ställning, men det är bra att man i kommunen funderar på hur man vill göra. Ett alternativ till en folkomröstning kunde vara en rådgivande enkät. Det är förmånligare och flexiblare då man kan ställa fler frågor än ja eller nej till en fusion, säger Pekola-Sjöblom.

Omröstningen rådgivande - beslutet upp till politikerna

Eftersom folkomröstningen är rådgivande är beslutet i vilket fall upp till de förtroendevalda.

Det finns också exempel på när det ordnats en rådgivande folkomröstning i en kommun och fullmäktige sedan valt att gå in för en fusion trots att en majoritet av invånarna sagt nej.

Ett av de tydligaste exempel var då Joutseno blev en del av Villmanstrand år 2009. Innan fusionen hade det i Joutseno ordnats en rådgivande folkomröstning där 73 procent sa nej till en fusion.

Likadant gick det också senast Vasa stad var inblandat i en kommunfusion. I Lillkyro ordnades innan fusionen en rådgivande folkomröstning.

Då röstade 48,5 procent för en fusion och 49,1 procent emot en fusion. Ett jämt valresultat, men trots att majoriteten sa nej blev det en fusion och Lillkyro har sedan årsskiftet 2013 varit en del av Vasa.

- Folkomröstningar är rådgivande och fullmäktige behöver inte följa folkomröstningens resultat om de inte vill. Det är viktigt att man innan en folkomröstning vet vad man ska göra med resultatet, säger Pekola-Sjöblom.

Läs mera:

Man utomhus på vasa torg.

Vasabor: Vi vill rösta om fusion med Korsholm – några planer på folkomröstning i Vasa finns inte

I Korsholm ska det ordnas en rådgivande folkomröstning innan det avgörande beslutet om en fusion med Vasa fattas. Några planer på en folkomröstning i Vasa finns inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten