Hoppa till huvudinnehåll

Nyrekryteringar och fastighetsaffärer på Valsverksholmen i Dalsbruk - utvecklingen på området fortsätter

Dalsbruks hamn.
Dalsbruks hamn. Bild: Port of Dalsbruk Taalintehdas - Dalsbruk,dalsbruk

Verksamheten i Dalsbruk utvecklas i och med att DB Marina nu köper 17 000 kvadratmeter hallutrymme av Dalwire. Samtidigt rekryterade DB Marina också två av Dalwires tidigare anställda.

- Vi är väldigt glada att DB Marina kan sysselsätta två ortsbor. Vi glädjer oss också över att arbetet med underhåll av hallarna inte går till spillo. Den oklara situationen har fått en lösning, skriver Arto Mustonen Dalwires långvariga VD i ett pressmeddelande.

DB Marina äger nu hela den norra delen av Valsverksholmen. Detta möjliggör fortsatt utveckling av nya tjänster samt utvidgning av de som redan finns.

Dalsbruks hamn.
Båtverksamheten i hamnen tryggas genom de nya avtalen. Dalsbruks hamn. Bild: Yle/Monica Forssell dalsbruk

Exempelvis möjliggör köpet mera kapacitet för vinter- och sommarplatser för båtar. Samtidigt kan D-marins service- och reparationsverksamhet utökas.

- I DB Marina finns omfattande erfarenhet och kunskap om såväl utveckling av tjänster som båtfolkets behov. Samarbetspartnern D-marin har verkat på området i över 30 år, säger Sam Forsblom, styrelseordförande vid DB Marina Ab.

Liksom tidigare kommer D-marin att koncentrerar sig på reparation, restaurering och underhåll av båtar.

Dalsbruks Fabrik köpte mer tomtmark

Samtidigt har även Dalsbruks Fabrik köpt två hallar på cirka 5 800 kvadratmeter av DB Marina, som i sin tur köpte cirka 20 000 kvadratmeter tomtmark av Dalsbruks Fabrik.

Det här innebär att Dalsbruks Fabrik nu har ett större sammanhängande utrymme som gränsar till hamnen.

Göran Eriksson står i en gammal fabrikshall
Göran Eriksson Göran Eriksson står i en gammal fabrikshall Bild: Maud Stolpe/Yle Dalsbruk

- Tryggandet och utvecklandet av hamnverksamheten är en viktig del av Dalsbruks Fabriks verksamhet. Affären med DB Marina klargör ägarstrukturen samt förbättrar förutsättningarna för en rationell utveckling, säger Göran Eriksson VD för Dalsbruks Fabrik Ab.

Enligt företagarna har utvecklingen på Valsverksudden varit positiv ända sedan våren 2017. Byggnader har reparerats, gamla produktionsmaskiner har rivits och förutsättningar för ny verksamhet skapats.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland