Hoppa till huvudinnehåll

”Planerna på en flytt kom som en total chock” – personal vid Övis gymnasium vill inte flytta till Academill

Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi i Vasa Bild: YLE/Agneta Glad byggnad,åbo akademi i vasa

Lärare och personal vid Vasa övningsskola är oroade över Åbo Akademis planer på att flytta Vasa övningsskolas gymnasium till campus Academill i Vasa.

Nyheten om att Åbo Akademi har startat en utredning för att se vilka fördelar det kan finnas med att ha gymnasiet under samma tak som lärarutbildningen kom som en chock för lärare och personal vid Vasa övningsskola.

- Det kom som en total chock. Planerna var på inget vis förankrade hos oss i personalen och har väckt stor oro bland oss, säger Diane-Christine Blusi, prorektor vid Vasa övningsskolas gymnasium.

Vasa övningsskolas gymnasium
Vasa övningsskola. Vasa övningsskolas gymnasium Bild: Yle/Roger Källman Vasa övningsskola,Vasa,gymnasiet,vös

Lärarna ser inga fördelar med en flytt

Enligt Blusi fungerar samarbete med lärarutbildningen bra redan i dag och personalen vid gymnasiet ser inga fördelar med att flytta till Academill.

- Academill finns endast några kvarter från vårt skolhus och vi samverkar redan nu i många projekt. Vi upplever inte att vi behöver flytta till Academill för att samarbetet ska fungera och upplever förslaget som grundlöst, säger Blusi.

Från gymnasiets sida är man missnöjd med kommunikationen om planerna på en eventuell flytt.

Lärare och personal skriver i ett pressmeddelande att frågan verkar ha förberetts under lång tid, bland annat med ett studiebesök i Tammerfors, utan att planerna har kommunicerats till gymnasiets anställda.

- Som med all kommunikation så gäller det att ha en öppen dialog. Vi hoppas nu på en öppen och respektfull dialog med dekanus i den här mångfasetterade frågan.

”Förståeligt att flytten väcker känslor”

Fritjof Sahlström som är dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi betonar att inga beslut ännu är fattade.

- Vi har tagit ett beslut om en utredning för att se om det finns fler fördelar än nackdelar med en flytt.

Professor Fritjof Sahlström
Fritjof Sahlström. Professor Fritjof Sahlström Bild: Jens Berg Fritjof Sahlström

- Man märker att det finns ett djupt och starkt engagemang bland personalen och då är det förståeligt att man reagerar starkt om någon föreslår en förändring, säger Sahlström.

Inga beslut är fattade, men borde man ha informerat personalen om vad som är på gång?

- Vi valde att informera alla berörda så snart ett beslut var fattat om att vi ska utreda en flytt. De som fick informationen först var de som är närmast berörda. Förra veckan fick gymnasiets lärare beskedet och efter det fick de anställda vid fakulteten besked.

- Vi kommer att ha en mer utförlig dialog tillsammans med personalen vid Åbo Akademi, mellan fakulteten och övningsskolan. Vi har redan ett möte inbokat, säger Sahlström.

Hur ser du på att man från personalens sida inte ser några fördelar med en flytt till Academill?

- Det är en diskussion vi ska föra tillsammans och internt och se var vi hamnar.

Vilka fördelar kan du då själv se med en flytt?

- De fördelar vi har sett och som ligger till grund för att inleda en utredning är som jag sagt tidigare forskningssamarbete på olika sätt. Det gäller både fakultetens personal och Vasa övningsskolans personal men också Vasa övningsskolas studerande.

- En flytt kan betyda att gymnasiestuderande ska kunna ta kurser på universitetsnivå redan i samband med sina gymnasiestudier.

Inga beslut fattade - endast en utredning i det här skedet

Enligt Fritjof Sahlström kan ett större och starkare bildningscampus vid Academill på lång sikt vara bra för utbildningen i Vasa. Han betonar att inga beslut är fattade men anser att fördelarna kan vara så starka att det är skäl att utreda ordentligt.

- Vi ska nu utreda vilka fördelarna och nackdelarna är och om fördelarna överväger nackdelarna. Det är på riktigt så att vi nu endast ska utreda och först då vi har gjort en utredning ska vi fatta ett beslut. Men för att kunna fatta ett beslut måste vi först ha all fakta, säger Sahlström.

Läs också