Hoppa till huvudinnehåll

Besvikelse i Lovisa över att Borgå går in för östbanan: "Det känns inte bra att två städer i samma region går åt olika håll i en så viktig fråga"

Tåg på Dickursby järnvägsstation
Östbanan skulle också gå via Dickursby. Tåg på Dickursby järnvägsstation Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen Dickursby järnvägsstation,Dickursby,järnvägstrafik,tåg,spårtrafik

Borgå stad går in för att prioritera östbanan framom kustbanan. I Lovisa, där man håller på kustbanan, är man besviken över att de två städerna inte arbetar för ett gemensamt mål.

Borgå stad ska bli medlem i delegationen för den så kallade östbanan. Det beslöt stadsstyrelsen på måndagen (19.11).

Delegationen jobbar för byggandet av en järnvägsförbindelse som skulle gå från Helsingfors till Kouvola via Helsingfors-Vanda flygstation och Borgå.

Borgå stad ska också fortsättningsvis delta i de fortsatta utredningarna av projektet med den så kallade kustbanan.

Kustbanan skulle gå via Kotka, Fredrikshamn och Lovisa och vidare förbi Borgå till huvudstadsregionen.

karta över visioner på järnvägsförbindelser
De röda streckade linjerna visar hur östbanan respektive kustbanan skulle dras. karta över visioner på järnvägsförbindelser Bild: Yle/Miro Johansson järnvägar

Östbanan har nått riksnivå

Stadsstyrelsemedlemmen Anna-Stiina Lundqvist (Grön) tyckte att Borgå stad i det här skedet ska koncentrera sig på östbanan.

Hon fick medhåll av ledamöter från det egna partiet samt från Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna.

Stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen (SDP) säger att det är viktigt att delta i planeringen av östbanan eftersom den som bäst utreds på riksnivå.

- Det är östbanan som diskuteras nu och när det händer något riksomfattande så vill vi vara med och satsa, men samtidigt vill vi också vara med i utredningsarbetena kring kustbanan, säger Jalonen.

Jalonen medger att Borgå stad sitter på två stolar, men säger att det å andra sidan är enbart i projektet östbanan som det rör på sig.

- Inom ett halvt år skrivs regeringsprogrammet och då fattar man beslut om vilka strategier som ska gälla och hur man de tolv följande åren ska prioritera då det gäller trafikleder. Där vill vi i Borgå vara med och påverka, säger Jalonen.

En järnvägsräls.
En järnvägsräls. Bild: Yle/Petra Thilman Räls,hangötågbana

Galet att satsa på en lägre nivå

Jalonen anser att Borgå mer än väl kan vara med och utreda båda alternativen, men säger att om Borgå skulle behöva välja så är det östbanan som gäller.

- Med östbanan har man kommit betydligt längre. Den ligger redan nu på en högre nivå eftersom banan som bäst utreds av Kommunikationsministeriet. Det skulle vara galet att enbart satsa på kustbanan när det ändå är så att man nu på riksnivå utreder möjligheterna för östbanan, säger Jalonen.

Tidigare har Trafikverket utrett östbanan men Kommunikationsministeriet inledde en ny utredning i oktober.

I det här skedet handlar det om att utreda linjedragningen från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola.

I princip kunde banan också dras vidare över den ryska gränsen till S:t Petersburg.

Jalonen anser att östbanan också ligger väl till i städer och kommuner österöver, eftersom man där vill ha en snabb förbindelse till Helsingfors.

I det fallet skulle kustbanan inte vara till mycket hjälp.

- Det här är inte enbart östra Nylands projekt. Det handlar också om östra Finland, säger Jalonen.

Demonstartion utanför stadshuset i Borgå.
Heli-banan var i fara 2013 och utanför stadshuset demonstrerade man. Demonstartion utanför stadshuset i Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola demonstration,de gröna i Borgå

Att skrota Heli-banan var ett misstag

Kollektivtrafiklösningar från Borgå och övriga delar av östra Nyland till Helsingfors har i praktiken aldrig utretts eller avgjorts, säger ställföreträdande stadsplaneringschef Maija-Riitta Kontio vid Borgå stad.

- Kollektivtrafikbehoven hos den växande befolkningen i den östliga riktningen kan inte i det långa loppet tillfredsställas med metro eller busstrafik eller ens med tågförbindelsen via flygplatsen, säger Kontio.

Hon anser också att det var ett förhastat beslut att Heli-banan togs bort från landskapsplanen.

- Kustbanan kan med tanke på östra Nyland i ett optimalt läge vara ett bättre alternativ, säger Kontio.

Besvikelse i Lovisa över Borgå stads beslut

Det är just kustbanan som man lobbar för i Lovisa. Stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) säger att det är beklagligt att Borgå nu går in för östbanan.

- Det kan ha en negativ inverkan på planen för kustbanan när Borgå nu går sin egen väg och inte vill vara med och utveckla östra Nyland och de möjligheter som finns här, säger Heijnsbroek-Wirén.

Borgå stads beslut innebär att Lovisa nu i stället måste rikta blicken österut och fortsätta kämpa för kustbanan tillsammans med Kymmenedalen och framför allt städerna Kotka och Fredrikshamn.

Heijnsbroek-Wirén säger att Lovisa som stad inte kan påverka så väldigt mycket eftersom projektet ligger i statens händer.

- Det vi kan göra är att intressebevaka och naturligtvis i en viss mån påverka men i princip är det riksdagsledamöterna som borde arbeta för att också den här delen av Nyland skulle bli inskrivet i ett framtida regeringsprogram, säger Heijnsbroek-Wirén.

En tom räls skär genom ett bergslandskap i höstskrud.
En tom räls skär genom ett bergslandskap i höstskrud. Bild: Yle/Linus Hoffman järnvägstrafik,järnvägar,tågtrafik,Räls,Pansio, Åbo,Åbo,tågförseningar

Kustbanan försvinner inte

Mia Heijnsbroek-Wirén tycker att det inte känns bra att två städer i samma region går åt olika håll i en stor och viktig fråga som det här.

- Vi har en överenskommelse med Borgå och med Nylands och Kymmenedalens förbund att utreda kustbanan men lobbningen österifrån är stark för östbanan, säger Heijnsbroek-Wirén.

Tankarna på kustbanan kommer inte att försvinna bara i och med att Borgå anser att de har mera nytta av östbanan.

En annan detalj att vara medveten om är att också östbanan skulle komma att gå genom områden i Lovisa stad.

- Därför anser jag att man absolut borde samtala också med Lovisa i den här frågan, säger Heijnsbroek-Wirén.

Juna seisoo Siuntion seisakkeella, aamu sarastaa.
Juna seisoo Siuntion seisakkeella, aamu sarastaa. järnvägar,järnvägstrafik,tåg,tågtrafik

Utredningen om kustbanan ska uppdateras

Det som nu finns på Lovisa stads agenda är samtal med städerna österöver om kollektivtrafiken som i Lovisatrakten blir allt sämre i och med bussbolagens indragningar.

Mia Heijnsbroek-Wirén tror att alternativen om järnvägsdragningarna också kommer upp i de samtalen.

Dessutom ska utredningen om kustbanan från 2008 uppdateras. Där ska både Lovisa och Borgå samt landskapsförbunden vara med på ett hörn.

Arbetsgruppen som utreder östbanan sammanträdde för första gången i början på oktober. Gruppens uppgift är bland annat att bedöma vilka samhälleliga verkningar östbanan skulle ha.

Förutom Kommunikationsministeriet och Kouvola och Borgå stad, är också Trafikverket och sju olika landskapsförbund med i arbetsgruppen.

Gruppens mandat löper ut vid årsskiftet.

Vilken tåglinje tycker du är bäst? Motivera gärna ditt svar i kommentarsfältet!

Kustbanan
73.5% (83 röster)
Östbanan
22.1% (25 röster)
Någonting helt annat
4.4% (5 röster)
Antal avgivna röster: 113