Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: När idrottspolitiken är på allas läppar

Christel Björkstrand.
Christel Björkstrand. Christel Björkstrand. Bild: FSI / Jeanette Harf Finlands Svenska Idrott,christel björkstrand

En aktivare befolkning och större stöd till idrottsfrämjande verksamhet är några av de tankar som Undervisnings- och kulturministeriet lag fram för hur idrottspolitiken ska formas för att ge bästa möjliga resultat.

Nu då det verkar som om idrottspolitiken är på allas läppar, kan man ju fråga sig om det beror på mitt yrkesval att jag lägger märke till det, eller om det faktiskt är så.

Men faktum är att idrott, motion och vikten av ett fysiskt aktivt liv mer än någonsin lyfts upp i media, i olika redogörelser och utredningar, i strategiska program och i statens styrning av medel till kommunerna och tredje sektorn.

I tisdags behandlade riksdagen statens redogörelse för idrottspolitiken. Redogörelsen ger en bred och täckande beskrivning av hur idrott och motion styrs och förverkligas i Finland. Där framför Undervisnings- och kulturministeriet sina tankar om hur idrottspolitiken ska formas för att ge bästa möjliga resultat.

Många funktioner som bör åtgärdas

Resultat som mynnar ut i en aktivare befolkning och på så sätt minskar på de höga kostnader ett stillasittande samhälle för med sig. Resultat som i att stöda idrottsfrämjande verksamhet, där tröskeln att komma med i idrottsverksamheten är låg och förutsättningarna för att kunna utöva idrott, också på elitnivå, förbättras.

Redogörelsen tar upp många viktiga, inte bara för idrotten utan för hela samhället, funktioner som bör noteras och åtgärdas. I redogörelsen föreslås bland annat en ökning av timresursen för gymnastik i skolan, projekt för att öka den fysiska aktiviteten under studietiden och att motionsrådgivning ges redan på barnrådgivningen.

Man vill se att arbetsgivarna satsar mera på arbetsplatsmotion för personalen och att tilläggsresurser ges för idrottsanläggningar i våra kommuner. En ökad satsning på elitidrotten bör göras liksom på elitidrottarna, för vilka möjligheterna att göra en karriär som elitidrottare bör förbättras. I början av redogörelsen betonas framförallt också vikten av att delaktighet, jämlikhet och likvärdighet främjas inom idrott och motion.

“Motion och idrott har ett egenvärde som grundpelare i ett meningsfullt liv”

Varför är det då så viktigt att lyfta upp idrottspolitiken i vårt samhälle? Flera rapporter och utredningar påvisar dels vilka risker för den enskilda individen dels vilka kostnader också för hela samhället som en fysiskt inaktiv livsstil för med sig.

Motion och idrott har en positiv effekt på vår hälsa och hela vårt välbefinnande, vilket också lyfts upp i redogörelsen. Ja i redogörelsen går man så långt att man dessutom säger “att motion och idrott har ett egenvärde som grundpelare i ett meningsfullt liv” Därför är det inte småpotatis när idrotten och motionen diskuteras i riksdagen.

Då hela processen med redogörelsen inleddes, hördes olika aktörer – allt från myndigheter, kommuner, idrottsförbund, Olympiska kommittén till allmänheten. “Alla” har fått uttala sig och för Finlands Svenska Idrotts del ser vi att mycket av det vi betonade också syns i redogörelsen.

Ändå ser vi att det finns sådant som vi fortsättningsvis vill lyfta upp, då det kommer till att möjliggöra idrott och motion på svenska också framöver.

Vårt arbete för att trygga och utveckla förutsättningarna för en aktivare livsstil, en framgångsrik idrott och ett vitalt idrottsföreningsliv fortsätter. Därför är det bra att idrottspolitiken nu finns på allas läppar. Låt diskussionen leva stark och synas i konkreta åtgärder.

Christel Björkstrand
generalsekreterare Finlands Svenska Idrott

Läs också