Hoppa till huvudinnehåll

Nybygget vid Sirkkala skola ett steg närmare verklighet och stora gymnasieklasser i Åbo ska delas

Byggnad 2 i Sirkkala skola.
Ett steg närmare för att de svenskspråkiga eleverna i Sirkkala skola ska få större och bättre utrymmen. Byggnad 2 i Sirkkala skola. Bild: Lina Frisk / Yle Åbo,sirkkala skola

Nu vill politikerna i Åbo göra något åt de stora klasserna i stadens gymnasier. Ett tilläggsanslag på 120 000 euro hoppas man ska räcka till några nya lärartjänster.

- Mest verkar det finnas behov inom ämnena matte, svenska och realämnen. Utrymmen till de nya grupperna finns redan i stadens byggnader så det kostar inget extra, säger Barbro Schauman (Sfp) som sitter med i nämnden för fostran och utbildning.

Tanken är att man under nästa möte slår fast det exakta tilläggsanslaget till gymnasierna.

Man diskuterade också resultatet från en undersökning om risk för marginalisering bland unge. Det var frågan om en jämförelse av personer födda 1981.

Studeranden i ett klassrum
Vissa gymnasieklasser skulle må bra av att spjälkas upp. Studeranden i ett klassrum Bild: Yle/Chanette Härus Åbo Akademi,universitet,studier (verksamhet),elever,studerande,klassrum,undervisning

- Åbo ligger hyfsat till i statistiken för hur väl vi tar hand om dem som inte har haft en enkel start i livet. Mycket har gjorts sedan undersökningen började, men man vill och kan alltid göra mer, säger Schauman.

Det verkar som att Åbo stad än en gång varit för optimistisk när man uppskattat kostnaderna för renoveringar och nybyggen. Sirkkala skola förväntas redan nu bli dyrare än planerat. Totalt har man räknat med att nybygge och renoveringar uppgår till 12,5 miljoner euro.

- Förslaget röstades igenom eftersom vi inte kan skjuta upp renoveringen längre. Både lärare och elever har fått symptom av den dåliga inomhusluften. När vi en gång gör det här ska det göras ordentligt, säger Schauman.

Dagvården ska skötas smidigare

Nämnden ansåg att stadsstyrelsen i Åbo hade gjort ett hastverk när den fattade beslut om ledningen av dagvården i Åbo.

- Just nu finns det två direktörer som beslutar - den ena om den privata, den andra om den kommunala dagvården. Det har jag redan länge ansett vara ganska ineffektivt, säger Schauman.

Barn leker med legobitar.
Dagvården ska skötas mer kostnadseffektivt i framtiden. Barn leker med legobitar. barn,familj,legobitar,leka

Nämnden för fostran och utbildning remitterar ärendet för en ny beredning. Nämnden vill att tjänstemännen utreder hur dagvården kunde skötas mer kostnadseffektivt.

- Vi är just nu dyrare än andra städer som Esbo, Helsingfors och Uleåborg så något borde vi kunna göra för att komma ner i kostnaderna. Vi kommer att fokusera på att våra kunder, barnfamiljerna får en smidigare service, säger Schauman.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland