Hoppa till huvudinnehåll

Olycksutredarna har granskat otaliga takras på 2000-talet men lärdomarna går inte hem: "Man ska absolut inte fästa taket med spik då takytan är stor"

Rasat tak
Innertaket rasade in i Rasat tak Bild: Yle/ Lone Widestam Lovisa,harjurinteen koulu

I november har tre innertak rasat in i skolor runtom i Nyland, och att just skolor drabbas förvånar inte Olycksutredningscentralens ledande utredare Kai Valonen. I sitt arbete har han sett att det är ett återkommande fenomen att innertak rasar in på grund av konstruktionsfel.

Olycksutredningscentralen kommer inte att granska skolorna där taken har rasat in eftersom man redan vet vilka faktorer som kan bidra till att innertaken rasar.

Centralen har utrett nästan tio liknande olyckor under 2000-talet.

– Med innertak har det funnits ett återkommande problem, trots att vi har informerat om det. Det är att man har fäst stora innertak genom att slå spikar rakt upp i taket. Spikarna klarar inte av att bära vikten av mycket isolering, ventilation och andra tunga konstruktioner, berättar Valonen.

Det som har kommit fram i de tidigare utredningarna är att innertaken ger efter i byggnader med stor takyta.

Det sker ofta på grund av att man har fäst gipsskivorna i innertaket med spik. Dessutom bär innertaket grova konstruktioner som ventilation och allt mera isolering, vilket leder till att trycket på spikarna som bär gipsskivorna blir för stort. Då rasar taket.

Kai Valonen käytävällä
Ledande utredare Kai Valonen. Kai Valonen käytävällä Bild: Jussi Koivunoro / YLE Olycksutredningscentralen

Att man har fäst innertaket med spikar härstammar från det traditionsenliga sättet att bygga småhus. I småhus är takytan är mindre och dessutom är ventilationen inte lika grov, vilket betyder att ett spikat innertak håller.

Det är därför som problemen uppstår i byggnader med stor takyta, som till exempel matsalen i skolor eller taken inne i matbutiker.

– Så här borde det helt enkelt inte byggas längre. Det är synd att informationen inte når fram, trots att vi har försökt föra fram budskapet. Igen ser man att innertaket har varit dåligt fäst, säger Valonen.

"Jag är förundrad över att man inte bygger och jobbar i enlighet med bestämmelserna"

Kai Valonen är också besviken över att de fallen som har skett nu i november handlar om rätt nya byggnader.

– Man har tänkt att då övervakningen har blivit bättre och kraven har blivit högre så skulle konstruktionerna vara bättre, men så har det ändå inte gått så, säger Valonen.

Enligt Valonen beror problemen på att man antingen har planerat eller byggt dåligt.

– Miljöministeriets linje har redan under flera år varit att man ska tänka på säkerheten med innertaken på samma sätt som med de bärande konstruktionerna i taket.

Valonen berättar också att lagen och bestämmelserna idag borde trygga att byggnaderna planeras, byggs och granskas så att byggnaderna borde vara trygga.

– Jag är nog förundrad över att man inte bygger och jobbar i enlighet med bestämmelserna, säger Valonen.

Läs också