Hoppa till huvudinnehåll

Partierna vill inte tvinga mera föräldraledighet på papporna - Yle frågade partierna om framtidens socialskydd

En pappa med en pojke och en flicka i famnen.
En pappa med en pojke och en flicka i famnen. Pappa,föräldrar,barn,småbarn,babyer,föräldraskap,familj,höst,ytterkläder,syskon,bror,Pojke,dotter,fritid,föräldraledighet,son,lycka,syster,pappaledighet,flicka

Nästa regering ska reformera socialskyddet. Yles utredning visar hur partiernas åsikter i olika frågor går isär.

Yle frågade nio partiordförande hur deras partier ser på framtidens socialskydd. I praktiken handlar det bland annat om en eventuell basinkomst, föräldraledighet, utkomststöd och prestationsbaserad arbetslöshetsersättning.

Partierna är splittrade - vissa vill införa basinkomst, medan andra vill ha prestationsbaserat socialbidrag. Det innebär att den arbetslösa måste prestera något för att få arbetslöshetsunderstöd.

Grafen visar hur partiledarna ställer sig till prestationsbaserat socialskydd. Samlingspartiet är för. De gröna och Vänsterförbundet emot.
Grafen visar hur partiledarna ställer sig till prestationsbaserat socialskydd. Samlingspartiet är för. De gröna och Vänsterförbundet emot. Bild: Yle Nyhetsgrafik socialskydd

Samlingspartiet stöder prestationsbaserat bidrag

Samlingspartiet är det enda partiet som anser att socialskyddet borde vara fullständigt prestationsbaserat. Det innebär att personen som vill ha stöd alltid förväntas göra något i gengäld. Samlingspartiet förtydligar att det här främst skulle gälla arbetslöshetsunderstödet.

Enligt partiets ordförande Petteri Orpo är det här en effektiv motåtgärd mot marginalisering och leder till att alla hålls kvar på arbetsmarknaden.

Vänsterförbundet och De gröna håller inte med

De Gröna vill i sin tur införa en basinkomst som ska se till att även de som inte har krafter att söka bidrag skulle få stöd. Enligt partiordförande Pekka Haavisto skulle detta vara ett enklare och rättvisare alternativ till det nuvarande stödsystemet.

I stället för att fatta beslut om stöd kan kan de ansvariga fokusera på individuell handledning för att hjälpa människor att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Vänsterförbundets Li Andersson anser att prestationskraven för socialskyddet borde lindras. Långa karenstider ska slopas och man borde övergå till en basinkomst utan prestationskrav, tycker hon.

De andra partierna stöder ett socialskydd som delvis baserar sig på prestationer.

Centern stöder prestationsbaserade bidrag i viss mån

Centern vill se att socialbidragen delvis grundar sig på prestation.

Enligt partiet fungerar det prestationsbaserade systemet bara för personer som är studie- eller arbetsförmögna. Däremot passar det inte för personer som antingen är för gamla eller sjuka för att prestera, anser Centern.

Enligt Sannfinländarna får inte socialbidragen bli det alternativ till arbete. Partiordförande Jussi Halla-aho anser att problemet bara blir större när invandringen ökar.

- Socialskyddet måste beakta de personer som inte kan ta del i arbetslivet av diverse orsaker. Man kan inte kräva att de presterar, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Stora skillnader i synen på basinkomst

Centern, De gröna och Vänsterförbundet är anhängare av basinkomsten. Vänsterförbundet vill se att 800 euro i månaden betalas som basinkomst. De gröna siktar på 560 eller 600 euro.

Bilden visar hur partiledarna ställer sig till basinkomsten, och hur hög den kunde vara.
Bilden visar hur partiledarna ställer sig till basinkomsten, och hur hög den kunde vara. Bild: Yle Nyhetsgrafik Inkomst

De övriga partierna meddelade att de inte stöder basinkomsten och uppgav därför ingen summa. Sannfinländarna uppgav att de inte stöder förslaget och gav noll euro som förslag.

I år tar regeringens två år långa pilottest med basinkomst slut. De 2 000 slumpmässigt utvalda deltagarna har fått 560 euro i månaden.

Centern och De gröna stöder basinkomsten för att de anser att socialskyddet måste förenklas.

Vänsterförbundet anser att basinkomsten skulle göra det möjligt för arbetstagare att upprätthålla kortvariga arbetsförhållanden. Allt fler tjänar pengar genom att frilansa eller med hjälp av kortvariga anställningsförhållanden.

De andra partierna stöder en modell där man kan beviljas stöd om det finns en orsak till det, till exempel arbetslöshet.

Sannfinländarna: Högre dagvårdskostnader för höginkomsttagare

Många partier skulle anpassa dagvårdskostnader enligt familjens inkomster. Det här betyder att låg- och medelinkomsttagare skulle betala mindre.

Sannfinländarna var det enda partiet som uppgav sig vara redo att höja dagvårdskostnader för familjer med högre inkomster. Partiet skulle också sänka medelinkomsttagarnas kostnader, särskilt när det rör sig om familjer med flera barn.

Centern skulle överväga att höja dagvårdskostnaderna för höginkomsttagare.

I framtiden skulle partiet skapa en ny "betalningsklass" för de allra rikaste där dagvårdskostnaderna är som högst.

Ifall den nya betalningsklassen skulle skapas för medelinkomsttagare skulle det i Centerns modell innebära sänkta dagvårdskostnader för en del familjer.

SDP uppger sig sträva efter att dagvården ska bli gratis för alla, så fort som möjligt. Det här uppger sig även De gröna vara ute efter.

Tre partier vill ha stramare åtgärder kring bostadsbidrag

Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna vill göra det svårare för människor att få bostadsbidrag. Enligt Sannfinländarna leder bostadsbidraget till högre hyreskostnader. Det här leder till att arbetsföra låginkomsttagare inte har råd att bo i städer där största delen av arbetsplatserna finns.

Samlingspartiet menar att människor inte nödvändigtvis känner sig motiverade att skaffa sig fler inkomster om det leder till lägre bostadsbidrag.

Kristdemokraterna, i sin tur, vill att personens förmögenhet ska påverka hur mycket hen får i bostadsbidrag.

SFP enda partiet som vill förkorta tiden för den inkomstrelaterade dagpenningen

Svenska folkpartiet är det enda partiet som uppger sig vara villigt att förkorta maximiängden på den inkomstrelaterade dagpenningens utbetalning.

För tillfället utbetalas penningen i högst 400 dagar. SFP föreslår att stödet görs om så att stödet är högre i början av arbetslösheten. Enligt partiordförande Anna-Maja Henriksson har liknande modeller gett goda resultat i Danmark.

Samlingspartiet funderar fortfarande på hur man kunde få dagpenningen att vara mer uppmuntrande, men har ingen klar modell för det.

SDP är inne på en helt annan linje. Enligt partiordförande Rinne borde man inte skära i den inkomstrelaterade dagpenningen eftersom det bara försvagar arbetslösa personers sysselsättning.
Enligt Rinne behöver människor tjänster som gör att de snabbt och effektivt hittar ett nytt jobb.

De gröna och SFP vill förkorta tiden för hemvårdsstödet

De gröna och SFP är de enda två partierna som uppger sig vara villiga att förkorta tiden för hemvårdsstödet.

De gröna skulle ersätta stödet med en vårdpenning som kan lyftas som en hel eller halv summa varje månad. Den halva summan motsvarar hemvårdsstödet i dagens läge och kan bara lyftas i högst ett år.

Partiet vill även förlänga tiden för föräldraledigheten. Föräldraledigheten och den halva vårdpenningen skulle tillsammans vara i 27 månader, det vill säga tills barnet är lite över två år gammalt.

SFP skulle förkorta hemvårdsstödet så att det upphör när barnet blivit två och ett halvt år gammalt i stället för nuvarande tre år.

Partiet kräver ändå att barnfamiljers inkomstrelaterade ledighet förlängs om tiden för hemvårdsstödet förkortas.

Varken Vänsterförbundet, Centern eller SDP skulle förkorta tiden för hemvårdsstödet. Blå framtid i sin tur skulle höja hemvårdsstödet.

Sannfinländarna anser att hemvården är ett problem för invandrarmammor. Partiet svarar att hemvården håller invandrarmammor borta från arbetslivet, hindrar dem från att lära sig språket och gör det svårare för barnen att anpassa sig.

Pappor ska inte tvingas vara lediga

Pappor använder fortfarande bara en liten andel av den föräldraledigheten som är avsedd för båda föräldrarna.

Partierna vill ändå inte tvinga papporna att ta ut mer föräldraledighet genom att strama åt riktlinjerna.

Inte ett enda parti ville lägga till en pappakvot som mamman inte kan använda i föräldraledigheten.

Lösningen skulle i det nuvarande systemet bara ha lett till en kortare föräldraledighet om pappan väljer att inte ta ut sin ledighet.

Många partier stödde ändå att utöka pappakvoten i föräldraledigheten i samband med framtidens familjeledighetsreform.

I reformen uppger sig Centern, Samlingspartiet och SDP vara villiga att utöka pappakvoten.

Även De gröna, Vänsterförbundet och SFP skulle förnya de inkomstrelaterade familjeledigheterna i framtiden så att pappans kvot skulle bli längre.

Artikeln har uppdaterats 22.11.2018 kl. 17:12 med ett förtydligande om vad Sannfinländarna och Centern anser om förhöjda dagvårdskostnader. Sannfinländarna vore redo att höja dagvårdsavgifterna för höginkomsttagare, medan Centern ser det som ett alternativ värt att överväga.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel "Ylen tukikysely: Keskusta korottaisi suurituloisten päivähoitomaksua, kokoomus kiristäisi asumistuen ehtoja - Mutta pitääkö sosiaaliturva ansaita?"

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes