Hoppa till huvudinnehåll

Fusionstidtabellen flyter – "viktigast att vi får ihop ett bra avtal"

Lars Gästgivars och Kim berg på plats på diskussion om planerna på fusion mellan Vasa och Korsholm.
Korsholms kommunstyrelseordförande Lars-Erik Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP), stadsstyrelsens ordförande i Vasa Lars Gästgivars och Kim berg på plats på diskussion om planerna på fusion mellan Vasa och Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus Lars Gästgivars,Kim Berg,Vasa,Korsholm

Tidtabellen för den eventuella fusionen mellan Vasa och Korsholm lever. Det är allt mer osannolikt att avtalet blir klart inom november som tänkt. Beskedet är nu att man jobbar på, tills arbetet är klart.

- Vi har gjort framsteg inom många delområden, säger Kim Berg (SDP) stadsstyrelsens ordförande i Vasa.

- Men väldigt många och väldigt olika saker är ännu öppna, konstaterar Korsholms kommunstyrelseordförande Lars-Erik Gästgivars (SFP).

Avtal först – oavsett tidtabell

Hittills har det uttalade målet varit att ha ett färdigt fusionsavtal och en slutrapport över fusionsutredningen den 30.11. Det verkar nu allt mer säkert att den tidtabellen inte håller.

Bakgrunden till tidtabellen är att Korsholms kommunfullmäktige senast i januari borde fatta beslut om den rådgivande folkomröstningen i ärendet.

Nu är läget det att vi arbetar vidare med avtalet tills det är klart och sedan ser vi hur tidtabellen ser ut

Folkomröstningen kan ordnas tidigast 60 dagar efter fullmäktigebeslutet. Efter folkomröstningen ska fullmäktige i Korsholm (och Vasa) besluta om fusion och därefter går ansökan om fusion in till statsrådet.

Det behöver ske senast i april, för att statsrådet ska hinna behandla frågan före sommaren och fusionen träda ikraft från och med 1.1.2020.

- Nu är läget det att vi arbetar vidare med avtalet tills det är klart och sedan ser vi hur tidtabellen ser ut, säger Kim Berg.

Svåra förhandlingar

Tanken är ändå att göra arbetet till slut på en gång.

- Vi tar inga pauser i den här processen, även om det skulle visa sig att fusionen kanske kan träda i kraft först 2021, säger Gästgivars.

Förhandlingarna har visat sig vara svårare än väntat. Parterna talar ogärna om vad man inte är överens om, desto hellre om det man lyckats komma överens om.

- Den ena kommunen kan inte stiga fram som segrare i en sådan här process, det gäller att nå fram till en kompromiss som båda är nöjda med, säger Gästgivars.

Den ena kommunen kan inte stiga fram som segrare i en sådan här process, det gäller att nå fram till en kompromiss som båda är nöjda med― Lars Gästgivars

Frågan om hur bygglov ska behandlas i den nya kommunen har engagerat speciellt korsholmarna.

I Korsholm tas merparten av bygglovsbesluten av en byggnadsnämnd, medan det i Vasa i motsvarande grad handlar om tjänstemannabeslut.

Kompromissen blev att byggnadsnämnden beslutar om bygglov på oplanerat område – vilket merparten av landsbygden i Korsholm är – medan bygglov på planerade områden kan beviljas av tjänstemän.

Områdesnämnder och jättefullmäktige

Man är också rätt långt överens om att bilda 5-6 områdesnämnder i den nya kommunen. På det här sättet vill man stärka byarnas möjligheter att göra sig hörda i den nya kommunen.

Vi är överens om huvuddragen, men just nu handlar det väldigt mycket om formuleringar― Kim Berg

Exakt vad de nya områdesnämnderna får besluta om och hur deras finansiering ska se ut är ännu inte fastslaget.

- Vi är överens om huvuddragen, men just nu handlar det väldigt mycket om formuleringar, säger Kim Berg.

Man jobbar nu med det egentliga fusionsavtalet och en bilaga till det. Det är i bilagan som flera, för Korsholm viktiga, enskilda saker slås fast.

- Fokus är på att få ett bra avtal och en bra bilaga, säger Gästgivars.

Vasa stadsfullmäktige.
I händelse av en fusion är det tänkt att man slår ihop Vasas och Korsholms fullmäktige. Vasa stadsfullmäktige. Bild: Yle/Filip Stén Vasa,fullmäktigeförsamlingar,vasa fullmäktigesal

Byapolitik och partipolitik möts

Fram till nästa kommunalval är det i händelse av en fusion tänkt att man helt enkelt slår ihop Vasas och Korsholms fullmäktige.

Det skulle innebära ett jättefullmäktige med 102 ledamöter, med SFP i egen majoritet.

Det är naturligtvis en svårsmält sak för de andra partierna i Vasa.

- Men vi går med på det för den här sakens skull, säger socialdemokraten Berg.

- Men den gesten är det inte säkert att uppfattas eller uppskattas i Korsholm, säger Gästgivars.

Det råder olika politiska kulturer i Vasa och Korsholm. I Vasa finns flera stora partier och det handlar om partipolitik. I Korsholm är SFP helt dominerande och det handlar i stället om byapolitik.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten