Hoppa till huvudinnehåll

Under ett år transporteras över en miljard djur inom EU - förhållandena för dem kan beskrivas med ett ord: uselt

kor i transport
kor i transport Bild: Jo-Anne McArthur / We Animals with Eyes on Animals Location djurskydd,djurtransporter

I december tar EU-parlamentets miljöutskott ställning till en rapport om transporter av levande djur både inom EU:s gränser och ut ur unionen. EU-parlamentariker Sirpa Pietikäinen, som är så kallad skuggföredragande för miljöutskottets del, sammanfattar de nuvarande djurtransporterna med ett ord: uselt.

Pietikäinen är både medlem i EU-parlamentets miljöutskott och ordförande för parlamentets så kallade Intergroup för djurs välfärd.

Djurtransporterna inom EU, och i synnerhet ut ur unionen, är under all kritik, anser Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen
Sirpa Pietikäinen har ställt flera skriftliga spörsmål till kommissionen om varför man inte ingriper mot länder som inte följer existerande djurlagstiftning. Sirpa Pietikäinen Sirpa Pietikäinen,EU-Parlamentet,djurskydd,djurskyddslag

Över en miljard djur transporteras varje år inom och utanför EU

Varje år transporteras 1,37 miljarder levande djur inom EU, eller till länder utanför unionen.

Bara från Finland transporteras över en miljon levande djur utomlands varje år, främst till Estland och Polen.

De flesta djur transporteras utomlands till slakt.

Många transporter följer varken existerande lagstiftning eller övervakas. Det kontrolleras inte om det under transporten tas pauser så att djuren kan dricka eller röra på sig.

Djuren packas tätt och kan tillbringa hur lång tid som helst i en het långtradare, till exempel.

Djurtransport vid turkiska gränsen
Djuren kan packas i flera våningar. Djurtransport vid turkiska gränsen Bild: JOANNE MCARTHUR djurtransporter,djurskydd
halvdöd kalv vid gränsen till Turkiet pga djurtransporter, turkisk -bulgariska gränsen 2018
En kalv omhändertas vid den turkisk-bulgariska gränsen. halvdöd kalv vid gränsen till Turkiet pga djurtransporter, turkisk -bulgariska gränsen 2018 Bild: Jo-Anne McArthur / We Animals with Eyes on Animals Location djurtransporter,djurskydd
död kalv vid turkisk-bulgariska gränsen juli 2018
En kalv som fick svårt med hettan vid den turkisk-bulgariska gränsen i juli 2018 död kalv vid turkisk-bulgariska gränsen juli 2018 Bild: Jo-Anne McArthur / We Animals with Eyes on Animals Location djurtransporter,djurskydd

Både i somras och i fjol gjorde djurrättsaktivister specialkontroller vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet. Det visade sig att tusentals långtradare kunde stå i kö vid gränsen i hettan, fullastade med levande djur. Bilderna ovan är från den turkisk-bulgariska gränsen i juli i år.

Marginellt intresse för djurens välfärd från EU-kommissionens sida

Det är fel på både medlemsländerna, EU-kommissionen och lagstiftningen, säger Pietikäinen.

Reineke Hameleers
Reineke Hameleers är direktör för djurskyddsorganisationen Eurogroup for Animals, som har ett brett nätverk i många länder. Reineke Hameleers Bild: WWW.DERIBAUCOURT.COM djurskydd,djurskyddslag,djurtransporter

Medlemsländerna följer inte de lagar och direktiv som finns gällande produktionsdjur och kommissionen slår dövörat till.

Pietikäinen har ställt flera spörsmål om varför kommissionen inte ingripit mot medlemsländer och ställt dem till svars, men ingenting har hänt.

Nuvarande lagstiftning otillräcklig

Till exempel finns det inga begränsningar för hur länge man får transportera levande djur, säger Reineke Hameleers, chef för organisationen Eurogroup for Animals som arbetar för att förbättra djurens rättigheter inom EU.

- Bara man håller pauser kan man i princip transportera djur hur länge som helst, säger Hameleers. Men problemet är dessutom att det inte hålls pauser och att transporterna inte övervakas.

kalv transporteras
Miljöutskottet vill att transporter av levande djur inte får räcka längre än 8 timmar. kalv transporteras Bild: Compassion in World Farming djurskydd,djurskyddslag,djurtransporter

Djuren kan därför hållas inne i långtradare eller ombord på fartyg i veckor.

Det förekommer att kor flyttas ombord på fartyg genom att man greppar tag i benet på kon med en krok och hivar ombord djuret.

EU-parlamentets miljöutskott vill nu få till stånd förbättringar. Bland annat vill miljöutskottet slå fast att transporter av levande djur inte får räcka längre än 8 timmar.

Man vill helt förbjuda transporter av levande djur till så kallade tredje länder utanför EU, vilket bland annat görs för att det blir billigare slakt.

Dessutom vill man skärpa övervakningen.

Förutom miljöutskottet ska också EU-parlamentets jordbruksutskott och kommunikationsutskott ta ställning till djurtransporterna.

EU-parlamentets officiella ståndpunkt i frågan slås antagligen fast i februari.

Ett villkor för att få EU-stöd borde vara att man följer den gällande lagstiftningen
― Sirpa Pietikäinen, ordförande för EU-parlamentets grupp för djurvälfärd

En annan färsk oberoende rapport som granskat produktionsdjur i fem EU-länder (Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Rumänien) konstaterade nyligen också att det finns stora brister i hur djuren behandlas.

Ofta har djuren det för trångt. De problematiska djurtransporterna kommer upp också här, liksom att det finns uppenbara brister med hur djuren bedövas före slakt.

Djurtransport vid turkiska gränsen
Årligen transporteras 1,37 miljarder levande djur inom EU och till länder utanför unionen. Djurtransport vid turkiska gränsen Bild: JOANNE MCARTHUR djurtransporter,djurskydd

Grisar behandlas illa

Många oegentligheter gäller grisar. Fast det har varit förbjudet i 20 år att kupera smågrisars knorrar och EU:s grisdirektiv förbjuder det, sker det hela tiden.

Här lyfts Finland och Sverige upp som positiva exempel, eftersom länderna efterföljer det förbudet.

gris på polsk svinfarm 2013
Grisar på en polsk svingård. Vi har valt att inte publicera de värsta bilderna från olika svinfarmer. gris på polsk svinfarm 2013 Bild: TheAnimalDay.org svin,djurskydd,djurskyddslag

Danmark däremot gör det inte.

- Fortsättningsvis lyfter Danmark ändå både jordbruksstöd och investeringsstöd av EU,samtidigt som den danska regeringen har beviljat en stor ny svinfarm undantagslov för att kupera knorrarna, säger Pietikäinen.

Också Reineke Hameleers har svårt att förstå att man kan bryta mot existerande EU-lagar och ändå få finansiellt stöd av EU för sin lantbruksverksamhet.

Över 40 procent av EU:s budget går till olika sorters jordbruksstöd. Av de pengarna används 1 procent till djurens välfärd.

grisar i burar
Grisarna kan tillbringa hela livet i bur utan dagsljus. grisar i burar Bild: © LAV / Eurogroup for Animals svin,djurskydd

Den oberoende undersökningen hittade en bondgård i Rumäinen som både lyfte EU-stöd och skar av knorrar.

- Bönderna skär av kultingarnas knorrar för att hindra grisarna från att bita i dem. Men grisarna biter i varandras knorrar för att de är uttråkade till döds, de har inga distraktioner och kan inte bete sig på ett naturenligt sätt, säger Hameleers.

Grisar är kloka djur med en kognitiv förmåga som motsvarar ett femårigt barns, enligt djurrättsforskare.

Att Finland och Sverige lyckas med att ha svingårdar utan att knorrar kuperas är ett exempel på att det inte går åt pipan fast man följer ett EU-direktiv.

Finlands nya djurskyddslag till riksdagen ännu i höst?

Men vi har våra egna blinda fläckar.

- Den nya djurskyddslagen som är under beredning är inte alls så bra som den borde vara, säger Pietikäinen.

Hon nämner långa övergångstider, grisningshäckar och båsladugårdar som exempel.

Grisningshäckar är burar där suggorna ger di åt sina kultingar genom ett staket. Själv kan suggan inte röra sig mer än ett stag fram och ett tillbaka. De ska fortfarande få finnas kvar.

sugga som diar genom häck
Sugga i grisningshäck i Italien. sugga som diar genom häck Bild: © LAV / Eurogroup for Animals svin,djurskydd

Dräktighetshäckarna ska försvinna med en övergångstid på 15 år.

Båsladugårdar, där korna ständigt hålls tjudrade, förbjuds inte heller. Flera EU-länder har däremot frångått båsladugårdar.

Djurskyddslagen ska byta namn och heter nu lagen om djurs välfärd. Den har varit på remissdebatt i riksdagen och ligger nu i jord- och skogsbruksutskottet.

Lagförslaget väntas behandlas i riksdagen ännu i höst eller nästa vår.