Hoppa till huvudinnehåll

FFC:s barometer: Mer än var tionde kvinna drabbas av våld i samband med sitt arbete

En knuten näve och en person som kurat ihop sig i bakgrunden.
En knuten näve och en person som kurat ihop sig i bakgrunden. Bild: Ilya Andriyanov sexuella trakasserier,våld,våld i parförhållande

Kvinnor upplever dubbelt mer våld eller hot om våld i sitt arbete än män, visar en barometer av fackförbundet FFC.

FFC har över 900 000 medlemmar - och mer än var tionde kvinna inom FFC:s branschförbund har upplevt våld eller hot om våld under det senaste året. Ofta gäller det här närvårdare, försäljare och servitriser.

Arbetslivsbarometern visar att sex procent av kvinnorna inom arbetarbranscherna flera gånger under det senaste året har blivit utsatta för våld eller hot om våld i sitt arbete. Fem procent har drabbats en gång under det senaste året.

- För att man ska kunna ingripa mot våld måste lagstiftningen bli mer exakt, säger FFC:s jurist Paula Ilveskivi. Flera arbetsgrupper har gett sig i kast med arbetet - men resultatet har varit magert.

Undersökningen bland medlemmarna i FFC-förbunden visar att situationen är sämst inom den offentliga sektorn och den privata servicebranschen. Minst är risken för våld inom industri- och transportbranscherna.

Den största delen av våldet härstammar från kunderna. En orsak till att kvinnorna upplever mer våld än män är att mer kvinnor än män arbetar på den offentliga sektorn där risken för att bli utsatt för våld är högre.

I dag uppmärksammas FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Allt fler oroade över arbetets inverkan på hälsan

Allt fler arbetare uppger sig också vara oroliga över hur arbetet påverkar deras hälsa.

Enligt barometern är det här oroväckande eftersom en välmående arbetstagare är i medeltal en fjärdedel mer produktiv än en kollega som mår sämre.

Hur bra arbetsplatsen är har en tydlig koppling till mindre psykiskt våld.

På de bästa arbetsplatserna har bara en procent av deltagarna utsatts för psykiskt våld. På de sämsta arbetsplatserna uppger sig 60 procent av arbetstagarna ha utsatts för psykiskt våld under loppet av ett år.

På arbetsplatser som upplevs sämre förekommer högre frekvenser av sjukfrånvaron.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes