Hoppa till huvudinnehåll

Dystra siffror för Raseborg för 2018 - men staden blickar framåt med försiktig optimism

Två män i skjorta och kavaj, ena med slips, står på trappan till en gul stenbyggnad. Ena mannen håller dörren öppen för den andra. De ler och är på väg att stiga in i byggnaden.
Styrelseordförande Anders Walls (till v.) och stadsdirektör Ragnar Lundqvist tror att Raseborg kommer på fötter igen. Två män i skjorta och kavaj, ena med slips, står på trappan till en gul stenbyggnad. Ena mannen håller dörren öppen för den andra. De ler och är på väg att stiga in i byggnaden. Bild: Nicole Hjelt / Yle Raseborg,budget,Västnyland,ekonomi,stadshus,stadsdirektörer,styrelseordförande,Ekenäs,ekenäs gamla stadshus

Efter fjolårets solskensresultat då bokslutet visade ett överskott på 9,4 miljoner hade Raseborg hoppats på ett positivt resultat också i år. Istället går staden drygt tre miljoner euro på minus.

Det är mindre skatteintäkter och högre sjukvårdskostnader än beräknat som drabbar Raseborg ekonomiskt.

Skattemyndigheterna gjorde ett räkningsfel och effekten var tyvärr ganska stor och svår att parera― stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP)

Ändå vågar tjänstemän och politiker vara försiktigt optimistiska och hoppas på bättre tider nästa år.

För år 2019 har man gjort en budget med ett överskott på 1,4 miljoner euro. Nästa år ska staden bland annat satsa på kollektivtrafiken och en ny grafisk profil för Raseborg.

På investeringssidan finns inga större överraskningar. Det handlar långt om järnvägsbron i Karis och det nya daghemmet Karusellen.

En bunt med papper på ett bord. På översta pappret finns en bild och en text där det står: Budget och ekonomiplan 2019-2021
Planerna är många för de kommande åren. En bunt med papper på ett bord. På översta pappret finns en bild och en text där det står: Budget och ekonomiplan 2019-2021 Bild: Nicole Hjelt / Yle Raseborg,budget,Västnyland,ekonomi,stadshus,ekenäs gamla stadshus

Skattemissen borde inte upprepa sig

Vad beträffar skatteintäkter var det en miss på myndighetshåll som ställde till det. Dels var arbetsinkomstavdraget för lågt räknat och dels hade man inte lyckats beräkna vilken effekt den minskade semesterpenningen har på arbetsinkomstavdraget.

Det här var ändå ett extremfall och något kommunerna inte kunde påverka. Därför vågar man lita på att skatteprognoserna ska hålla bättre för nästa år.

- Skattemyndigheterna gjorde ett räkningsfel och effekten var tyvärr ganska stor och svår att parera. I huvudsak är det det som har lett till att skatteinkomsterna var mindre än beräknat, konstaterar stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP).

Dyr sjukvård och svagt intresse för fastigheter

Redan i juni vid halvårsrapporten kunde man konstatera att kostnaderna för den specialiserade sjukvården skenat i väg.

Då var det tal om att man skulle skrida till åtgärder direkt, men det visade sig vara lättare sagt än gjort.

- Man kan få ner kostnaderna men det kräver en hel del åtgärder och förhandlingar med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, och Raseborgs sjukhus, att man inte gör saker dubbelt och så vidare, förklarar Walls.

Skulle vi har klart för oss vem som gör vad och vem som har ansvar för vad tror jag vi skulle kunna vara effektivare― stadsdirektör Ragnar Lundqvist

En stor del av utgifterna beror på överbeläggningsdagarna. Det betyder att patienterna stannar längre på sjukhuset än de behöver.

För att minska på köerna ska Raseborg bland annat satsa på ett hemförlovningsteam och ett hemrehabiliteringsteam.

Enn stor byggnad ur fågelperspektiv, träd, gräs, strand, mindre bilder, också priset syns på skärmen. Skärmdump av en nätauktion på huutokaupat.com. OPKK sålde Knipnäs sjukhus på uppdrag av fastighetsbolaget vars majoritetsägare är staden Raseborg.
Staden hoppades sälja fastigheter via nätauktion. Enn stor byggnad ur fågelperspektiv, träd, gräs, strand, mindre bilder, också priset syns på skärmen. Skärmdump av en nätauktion på huutokaupat.com. OPKK sålde Knipnäs sjukhus på uppdrag av fastighetsbolaget vars majoritetsägare är staden Raseborg. Bild: huutokaupat.com fastighetsköp,fastighetsförmedling,auktion,Raseborg,Ekenäs,opkk

Fastighetsförsäljningen har inte heller gått som staden hoppades. Stora fastigheter såsom Knipnäs och Villa Ormnäs lades ut på en auktionssajt i brist på anbud, men med blygsamma resultat också där.

Stadsdirektören vill satsa på digitalisering

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist ger staden en känga för att vara gammalmodig i sitt sätt att sköta saker.

- På social- och hälsovårdssidan borde man titta på vårdkedjorna. Om vi ska göra allt själva eller utlokalisera något, säger han.

Han menar också att Raseborg ligger efter i jämförelsen med andra kommuner när det gäller digitaliseringen.

Raseborgs nya stadshus.
Snart är alla under samma tak. Raseborgs nya stadshus. Bild: Christoffer Westerlund / Yle stadshus,Raseborg,Västnyland,förvaltning,byggnad,sanering,renovering,kontorsbyggnader,raseborgs nya stadshus

- Vi sköter alltför mycket till pappers. Våra processer är inte heller klart definierade. Skulle vi har klart för oss vem som gör vad och vem som har ansvar för vad tror jag vi skulle kunna vara effektivare, konstaterar Lundqvist.

Han berättar att staden nu har köpt in en programvara där man ska definiera hur processerna går till och vem som har ansvar för vad. På så sätt effektiverar staden arbetet.

Den 10 december flyttar Lundqvist och resten av kollegiet in i det nya stadshuset i Ekåsens gamla byggnad på Raseborgsvägen. Då hoppas Lundqvist att den del av arbetet ska löpa smidigare.

- Det kommer att vara avsevärt mycket lättare att ha möten och också tidseffektivt att ha administrationen i samma byggnad.

Byskolor kostar

Lundqvist understryker i förordet till budgeten att det bör vara möjligt att återta beslut eller inte förverkliga vissa investeringar för att spara pengar.

Inom ramen för förnyelseprocessen Raseborg 2020 har det fattats beslut som haft direkt inverkan på ekonomin.

- I juni 2016 beslöt man att stänga tre skolor men det blev inte av, nämner han som ett exempel där det uppkommit extra utgifter.

Han tror ändå inte att en nedläggning av småskolorna kommer att föreslås på nytt inom någon nära framtid.

- Det är knappast aktuellt inom de närmaste åren.

Bromarhemmet.
Bromarfhemmet är också till salu. Bromarhemmet. Bild: Yle/Tove Virta äldreboende,Bromarv,Snappertuna

Något som väckt mycket diskussion är stängningen av äldreboendet Bromarfhemmet.

- Det var nödvändigt, där sparade vi pengar, förklarar Lundqvist.

Det gemensamma gymnasiet för Raseborg som också fanns i förnyelseprocessen, blev inte heller verklighet. Det säger Lundqvist var av ekonomiska orsaker.

- Det visade sig att gymnasiet skulle ha blivit för stort så understödet skulle ha minskat.

Stora satsningar på trafik

Drygt 13 miljoner euro har reserverats för investeringar nästa år.

Största projekten är Karis järnvägsbro och det nya daghemmet Karusellen i Karis som ska bli färdigt nästa sommar.

En stor del har även reserverats för trafikarrangemang. Ett anslag på 1,7 miljoner används på grundförbättringar, nybyggnad och asfalteringar.

Förutom det vanliga anslaget för trafikleder ingår också pengar för byggandet av hamntorget i Ekenäs och förbättrandet av arrangemangen vid korsningen vid Alingsåsgatans anslutning till järnvägsbron i Karis.

En järnvägsbro rivs.
I somras rev man den gamla järnvägsbron i Karis. En järnvägsbro rivs. Bild: Yle Karis,Karis järnvägsstation,karis järnvägsbro

Dessutom vill man utveckla kollektivtrafiken i samband med att skolskjutsarna konkurrensutsätts. Målet är att göra Raseborg till en attraktiv ort också för den som inte har egen bil.

Man ska bland annat inleda ett pilotprojekt med en byabuss.

Tanken är också att skolskjutsarna ska kunna utnyttjas av andra kunder i kollektivtrafiken.

Smått och gott

Kosthållet sväljer också sin del av kakan. I augusti beslutade stadsstyrelsen att tillverknings- och utdelningsköken i Ekenäs saneras och förnyas under en period på tio år. Man börjar med Österby skola och Österbo daghem för vilka det reserveras två miljoner euro.

Drygt två miljoner av investeringsbudgeten är Raseborgs Vattens andel. Man har bland annat reserverat pengar för sanering av vattentornet i Karis och av ledningsnätet.

Två män sitter vid ett bord och ser ner mot några papper. Framför den ena mannen finns en bärbar dator och den andra har en portfölj.
Anders Walls och Ragnar Lundqvist. Två män sitter vid ett bord och ser ner mot några papper. Framför den ena mannen finns en bärbar dator och den andra har en portfölj. Bild: Nicole Hjelt / Yle Raseborg,budget,Västnyland,ekonomi,stadshus,stadsdirektörer,styrelseordförande,Ekenäs,ekenäs gamla stadshus

Utöver det handlar det om mycket smått och gott, säger Walls.

- Det handlar om allt från ny skyltning vid vandringsrutter och ny grafisk profil för staden. En massa saker som tillsammans blir en positiv helhet.

Överlag förhåller sig såväl Anders Walls som Ragnar Lundqvist försiktigt positivt till framtiden.

- Det går uppåt även om det kunde gå ännu snävare uppåt, konstaterar Lundqvist.

Målet är att det kumulativa underskottet på drygt fyra miljoner euro efter år 2021 ska förvandlas till ett litet överskott.