Hoppa till huvudinnehåll

Oroliga sommarstugeägare diskuterade fiskodling i Jakobstad

Fiskodlingsmöte i Jakobstad.
Kring 120 personer hade samlats för diskutera fiskodling i Jakobstad. Fiskodlingsmöte i Jakobstad. Bild: Yle/Kjell Vikman Österbotten,fiskodling

Den planerade fiskodlingen i vattnen utanför Jakobstad engagerar och oroar sommarstugeägare. Flera föreningar med kopplingar till sommarstugeägare och vattenägare hade samlats på tisdagskvällen för att ventilera nuläget i processen.

Ingen miljökonsekvensbedömning krävdes för den här anläggningen där 950 ton fisk kan odlas årligen, men miljöfrågorna kommer upp i samband med det miljötillstånd som i vilket fall som helst krävs för att fiskodlingen ska kunna starta.

Välbesökt möte

Mötet hade sammankallats av Mässkärsrådet r.f., Ådöfjärdens intresseförening r.f Vestersundsby delägarlag, Jakobstadsnejdens Natur r.f. och Segelsällskapet i Jakobstad (SSJ).

På plats i auditoriet i gymnasiet i Jakobstad fanns 120-130 personer.

Sebastian Höglund som står bakom företaget Ekofish och fiskodlingen fanns inte på plats vid det här tillfället.

Miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund från Jakobstad och miljöinspektör Jennie Wikström från Larsmo stod för dels den biologiska sakkunskapen, dels tjänstemannaperspektivet vid mötet.

Arrangörerna hade i förväg utannonserat mötet som ett tillfälle där man kunde lufta sin oro över de eventuella följderna av fiskodlingen också i innerskärgården, även om den placeras till havs.

- Det har kommit många intressanta åsikter fram. Det var också meningen med det här mötet, att få ventilera sin oro över läget, säger Pontus Blomqvist från Jakobstadsnejdens Natur r.f.

Fiskar i fiskodling.
Arkivbild. Fiskar i fiskodling. Bild: Copyright Pekka Tuuri fiskodling

Ingen miljökonsekvensbedömning

Både i Jakobstad och i Larsmo hade man från de ansvariga miljönämnderna önskat en MKB utredning, men NTM-centralen slog hastigt fast att en sådan inte behövs.

Det här var en springande punkt för flera personer som yttrade sig under kvällen.

Mötestillfället var indelat i olika teman som presenterades av en panel.

Det handlade till exempel om processen kring miljötillståndet och hur den går till i fortsättningen, placeringen av fiskodlingen och trycket på den existerande infrastrukturen vid fiskehamnen när de stora fiskmängderna ska hanteras.

Fosforbelastningen och foderhanteringen var andra teman som togs upp.

Placeringen väckte kritik

Vattnen i det aktuella området där fiskodlingen ska placeras har en ekologisk status som klassas som tillfredställande, men enligt miljövårdssekreterare Sofia Zittra-Bärsund borde den vara god i sådana områden där fiskodlingarna placeras.

Karta över vattens ekologiska status i Jakobstadsregionen.
Vattnen i närheten av det aktuella området där fiskodlingen ska placeras har en ekologisk status som klassas som måttlig och kan troligen påverkas. Karta över vattens ekologiska status i Jakobstadsregionen. Bild: Yle/Kjell Vikman fiskodling,Jakobstad

Enligt de målsättningar som både Finland och Sverige har för sina vattenområden bör de inte försämras, utan strävan är att förbättra vattenkvaliteten.

- Vi har besparats från algblomningar hittills, men risken ökar och en minskad belastning borde vara målet, sade Bo Isomaa från Mässkärsrådet.

Vi har besparats från algblomningar hittills, men risken ökar och en minskad belastning borde vara målet

- Vi kan inte ta emot mera skit, utsläppen från farmområdet räknas inte alls in i belastningen, sade å sin sida Anders Kronholm från Vestersundsby delägarlag.

Liknande åsikter kom från annat håll. Hans Kronholm från Ådöfjärdens intesseförening ansåg att den tänkta placeringen vore förödande för vattnen i den inre skärgården.

- Fiskodling borde vara landbaserad och placeras på fabriksområdet vid Alholmen, sade Kenneth Nygård också han från delägarlaget.

Stormar kan också komma att kräva att anläggningen flyttas närmare, var en åsikt som fördes fram.

En annan åsikt var ifall man tänkt på att farleden in till Alholmen passerar fiskodlingen och kraftiga propellerströmmar kan påverka odlingen.

Pontus Blomqvist, Sofia Zittra-Bärsund, Mikael Skogman och Rune Back.
Pontus Blomqvist, Sofia Zittra-Bärsund, Mikael Skogman och Rune Back deltog i mötet. Pontus Blomqvist, Sofia Zittra-Bärsund, Mikael Skogman och Rune Back. Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,fiskodling

Besviken fiskare på plats

Rune Back var sannolikt den ende fiskaren på plats, åtminstone den ende som yttrade sig. Han saknade någon som var expert på fiskodling på mötet.

- Det här var som när en blind leder en annan blind.

Det här var som när en blind leder en annan blind

Enligt Back borde frågan ses i ett större perspektiv.

- Från ministeriehåll vill man höja andelen inhemsk fisk och det handlar bara om odlad fisk. Vi borde få mera närproducerad fisk.

Infrastrukturen håller inte

Ett bekymmer gällde vägen till Ådö fiskehamn.

Trafiken ökar kraftigt med tunga fordon och vägen är inte byggd för sådan trafik. Den går genom en flaskhals med tät bosättning i Kisor.

- Finns ingen chans att vägen håller, sade Hans Kronholm.

Processen går vidare

Processen går vidare genom miljötillståndsförfarandet och där ingår bestämmelser för att minimera skador.

Tillståndet behandlas av regionförvaltningsverket och det blir en prövning. I slutändan finns det en besvärsrätt till Vasa förvaltningsdomstol som gäller berörda parter.

- I dagens läge går det inte att säga exakt vem som är en berörd part. Det återstår att se, säger Sofia Zittra-Bärsund.

Fiskodlingar övervakas av NTM-centralen och odlingarna är skyldiga att avge årsrapporter.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten