Hoppa till huvudinnehåll

EU ställer ambitiöst klimatmål inför 2050 - senast då ska utsläppen ned till noll

Smältande isblock.
Smältande isblock. Bild: Unsplash klimat

EU ska vara världsledande då det gäller åtgärder för att stävja klimatutsläppen. Det här slår EU-kommissionen fast i ett meddelande som publicerades i dag, onsdag.

Enligt kommissionen borde EU vara bland de första att uppnå koldioxidneutralitet till år 2050 om man vill svara mot de hotbilder som den senaste IPCC-rapporten målar upp.

Kommissionen medger att EU inte ensamt har förutsättningar att stoppa klimatförändringen. Det är icke desto mindre viktigt att EU går i bräschen för att uppnå så kallade nettonollutsläpp i syfte att visa att ambitiös klimatpolitik och ekonomisk tillväxt "kan gå hand i hand."

- De senaste åren har vi visat hur man kan minska utsläppen och samtidigt skapa välstånd, kvalitativa lokala arbetstillfällen och förbättra människors livskvalitet, säger EU-kommissionens viceordförande Maroš Šefčovič.

Hoppa över Twitterpostning

Många vägar leder till målet

Genom att inleda planeringen i ett tidigt skede vill kommissionen ge medlemsländer, företag och enskilda medborgare förutsättningar att fatta beslut som stöder övergången till ett utsläppsfritt samhälle.

Med nettonollutsläpp avses en situation där effekterna av koldioxidutsläppen och de motverkande åtgärderna väger upp varandra så att summan av utsläpp blir noll.

För att uppnå det här ambitiösa målet krävs djupgående samhälleliga och ekonomiska förändringar, skriver kommissionen. Ingen kommer att bli oberörd av förändringarna.

Det är i Europas intresse att sluta lägga resurser på import av fossila bränslen och att investera i meningsfulla förbättringar av vardagslivet för alla i Europa. Ingen människa eller region ska lämnas på efterkälken, säger EU-kommissionär för energifrågor Arias Cañete.

Elproduktionen måste fördubblas

Vad energiproduktionen beträffar så måste produktionen av el fördubblas om ett utsläppsfritt samhälle ska vara möjligt.

Det räcker ändå inte med att elproduktionen ökar: vid tillverkningen måste man i allt större utsträckning använda sig av förnybara energiformer eller kärnkraft.

Vidare betonar kommissionen betydelsen av klimatsmart trafik- och stadsplanering: snabbtåg är att föredra framom flyg samtidigt som man i större utsträckning borde komma åt utsläppen från flyg- och båttrafiken.

Hoppa över Twitterpostning

Viktigt att de sociala konsekvenserna beaktas

Kommissionen räknar med att skärpta klimatmål på sikt kommer att leda till tillväxt inom nya sektorer och fler nya "gröna jobb". Jord- och skogsbruket och byggnadsindustrin är sektorer där klimatmålen kommer att leda till fler arbetstillfällen.

Samtidigt är det oundvikligt att det finns sektorer kommer att få svårigheter med att anpassa sig till de ambitiösa klimatmålen.

Kolbrytning samt utvinning av olja- och gas kommer av förekommen anledning att påverkas om EU gör verklighet av de planerade nollutsläppen.

Energiintensiva branscher som ståltillverkning, den kemiska industrin samt biltillverkningen är exempel på sektorer som också tvingas genomgå stora förändringar inom de närmaste åren om EU:s klimatmål blir verklighet.

En stor del av den energiintensiva tillverkningen finns i dagens läge i Östeuropa där inkomsterna redan är lägre än i övriga Europa.

Enligt kommissionen är det viktigt att lägga in förebyggande åtgärder för att stöda de regioner som påverkas negativt av omställningen.

- EU kommer att stödja dem som påverkas mest av omställningen så att alla klarar att anpassa sig till de nya kraven i en klimatneutral ekonomi, säger Arias Cañete.

Kl. 14:40: Artikeln har uppdaterats med de ansvariga kommissionärernas kommentarer.

Läs mera:

EU-länderna eniga om skärpta miljökrav för bilar – utsläppen ska minska med 35 procent

EU-ländernas miljöministrar föreslår att koldioxidutsläppen från nya bilar ska minska med 35 procent före år 2030. Beslutet fattades i Luxemburg på natten efter utdragna förhandlingar.

Läs också

Klimat