Hoppa till huvudinnehåll

Journalisten Peter Lodenius är död

En svartvit bild av en man i skägg.
En svartvit bild av en man i skägg. Bild: Bengt Oberger Peter Lodenius

Journalisten och författaren Peter Lodenius har gått ur tiden. En av de kunnigaste och mest personliga finlandssvenska publicisterna har lagt ner pennan för gott.

Peter Lodenius avled på söndagskvällen i sitt hem i Helsingfors.

Peter Lodenius var född i Helsingfors 1942 som son till tidningsmannen Erik Lodenius, långvarig ekonomisk redaktör vid Hufvudstadsbladet. Unge Lodenius inledde sina studier i statslära och nationalekonomi vid Helsingfors universitet men fick snart annat att syssla med utöver studierna - först 1989 blev han omsider politices kandidat.

Peter Lodenius' intresse för omvärlden förde honom på 60-talet in i Tricont, en aktivistgrupp som gav ut ett flertal debattskrifter om internationella frågor, i synnerhet om Afrika och Latinamerika.

Från 1966 till 1973 var Lodenius verksam vid Finska notisbyrån, och 1970 var han också redaktör för Studentbladet. År 1973 kom han till Folktidningen Ny Tid - numera bara Ny Tid - som var svenskspråkigt organ för DFFF (Demokratiska förbundet för Finlands folk).

En oortodox skribent

Det tidiga 70-talet präglades av splittringen inom vänstern, vilket även märktes vid Ny Tid. Peter Lodenius var tänkt som chefredaktör, men på grund av tvivelaktig ideologisk hemvist blev han "bara" redaktionssekreterare. Till chefredaktör utsågs den ortodoxe kommunisten Georg Backlund.

Lodenius kvarstod som redaktionssekreterare också sedan Johan von Bonsdorff tillträtt som chefredaktör 1977. Gradvis avlägsnade sig tidningen alltmer från partilinjen, och samhällsdebatt, kulturstoff och miljöfrågor fick ökat utrymme.

1985 blev Lodenius Ny Tids chefredaktör. Tidningens partifärg bleknade än mer, och då DFFF 1990-91 förvandlades till Vänsterförbundet kapades de partipolitiska banden helt.

Under Lodenius' ledning knöts kulturskribenter och författare som Tapani Ritamäki. Trygve Söderling, Birgitta Boucht och Monika Fagerholm till tidningen, och det satsades mycket på utrikesreportage, speciellt från östra Europa. Ingen mindre än Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl konstaterade att Ny Tid var det enda svenskspråkiga massmedium som "tagit på allvar den sensationella idén att Europa är hela Europa och inte endast väst".

Flerfaldigt prisbelönt

Peter Lodenius lämnade chefredaktörsskapet vid Ny Tid år 2000, men fortsatte att bidra till tidningen med reportage och analyser - fram till pensioneringen 2007 som specialredaktör, och i ytterligare några år därefter som fri skribent. Han medverkade också med kolumner i Kansan Uutiset, Suomen Kuvalehti och på tankesmedjan Magmas webbplats.

Lodenius var dessutom författare. Redan 1991 utkom hans debattbok Makten, kunskapen och arbetet, och under 2000-talet följde Bushs nya värld - Ett imperium föds (2003), Islam och moderniteten (2004) samt Ukraina - mitt i Europa (2006). Tillsammans med journalisten Anna-Lena Laurén och fotografen Niklas Meltio gav han ut boken Ukraina – Gränslandet (2014).

Lodenius tilldelades statens informationspris (tillsammans med Ny Tids övriga redaktion) år 1992. År 1995 fick han Finlands Svenska Publicistförbunds Topeliuspris, och år 2006 Allmänna journalistförbundets pris för sitt livsvärv som journalist - i synnerhet för sina senaste böcker. 2008 blev han belönad av Svenska litteratursällskapet för boken Ukraina - mitt i Europa.

Trots att han de senaste åren var allvarligt sjuk förblev Lodenius aktiv till slutet. Ännu under sina sista veckor planerade han nya artiklar för Ny Tid.

Tidningens nuvarande chefredaktör Janne Wass kommenterar Lodenius' bortgång med dessa ord:

Peter VAR Ny Tid: hans vision av Ny Tid som en analytisk, men nyfiken och fördomsfri tummelplats för vänsteridéer, där högt och lågt kunde blandas, genomsyrar tidskriften än i dag.

Källor: Uppslagsverket Finland, Schildts & Söderströms, Ny Tid

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes