Hoppa till huvudinnehåll

Politikerbesök på Borgå sjukhus: "Trots svåra beslut förefaller det som om framtiden är ljus"

Två kvinnor står i en sjukhuskorridor och lyssnar på en tredje som pratar.
Mikaela Nylander och Anna-Maja Henriksson lyssnar noga på Leena Koponen, direktör för Borgå sjukhusområde. Två kvinnor står i en sjukhuskorridor och lyssnar på en tredje som pratar. Bild: Yle/Mira Bäck Anna-Maja Henriksson,Mikaela Nylander,borgå sjukhus

- Det var ett jättepositivt besök, jag tycker att det ser ut som att man på Borgå sjukhus siktar på framtiden, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Hon har just besökt Borgå sjukhus tillsammans med kollegan Mikaela Nylander (SFP), också hon riksdagsledamot samt ordförande i Borgå stadsfullmäktige.

Politikerna fick gå en liten rundvandring i sjukhuskorridorerna, samt ta del av ett infopaket om vad allt som görs på sjukhuset just nu och vad man har på gång inför framtiden.

- De hade en jättestor framtidstro, och det är viktigt. Jag fick en påminnelse om hur mycket kommunerna och sjukhuset kan göra tillsammans, och att det blir allt viktigare i framtiden. Det tar jag nog med mig. Det är förstås viktigt att hålla i minnet också när jag sitter här och fattar beslut lokalt, säger Mikaela Nylander.

Hon förklarar att man från SFP:s håll ville göra en koll och stämma av hurdana stämningarna är på de mindre sjukhusen just nu.

- Det är jätteviktigt för oss som parti att ha grepp om det här. Vi har ju en lång historia och har jobbat för de mindre sjukhusen redan under den förra regeringsperioden, säger Nylander.

På bilden syns ingången till Borgå sjukhus om kvällen. Dörrarna finns på mitten av det avlånga huset. Den mörkblå kvällshimlen och några björkkvistar som hänger ner synns uppe på bilden.
Borgå sjukhus. På bilden syns ingången till Borgå sjukhus om kvällen. Dörrarna finns på mitten av det avlånga huset. Den mörkblå kvällshimlen och några björkkvistar som hänger ner synns uppe på bilden. Bild: Yle/Mira Bäck Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),bostadshus,borgå sjukhus

Enligt Henriksson har Borgå sjukhus fortfarande en bred palett av verksamhet.

- Man har många olika specialiteter, många läkare, och också en tanke om hur man vill samarbeta inför framtiden så att både äldre och yngre, kvinnor och män ska få så bra vård som möjligt här i Borgåregionen och i östra Nyland, säger Anna-Maja Henriksson.

- Det känns bra att se att fastän här har varit många svåra beslut tidigare, så har man lyckats få annan verksamhet i stället, och det förefaller som om framtiden är ljus för Borgå sjukhus, fortsätter hon.

Inom de närmaste åren planerar Borgå sjukhus bland annat utveckla hemsjukhusverksamheten i de olika kommunerna på området, om kommunerna så vill.

Man kommer också att fortsätta utveckla vårdprocessen för patienter som tar kontakt via jouren.

Under presentationen för politikerna framför sjukhusets representanter också vikten av det svenska språket och av att få vård på det egna språket.

Beslut tas snart

I oktober skrev vi att Borgå sjukhus efter årsskiftet slutar utföra gynekologiska operationer. De centraliseras till Helsingfors och Hyvinge.

Istället ska man öka på dagkirurgiska operationer inom öron-, näs- och halssjukdomar samt göra fler ryggoperationer.

I och med att det nya barnsjukhuset i Helsingfors togs i bruk avslutades också de barnkirurgiska ingreppen vid Borgå sjukhus.

På måndagen ska fullmäktige i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ta ställning till nästa års budget för Borgå sjukvårdsdistrikt.

Avslutandet av de gynekologiska operationerna står med i nästa års budget som redan godkänts av Borgå sjukvårdsdistrikt.

Bild på en byggnad som är upplyst i det omgivande mörkret. På en skylt står det jourpoliklinik.
Borgåborna är rädda om jouren. Bild på en byggnad som är upplyst i det omgivande mörkret. På en skylt står det jourpoliklinik. Bild: Yle/Mira Bäck Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),jourverksamhet,borgå sjukhus

På måndagen behandlas den av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse och den 13 december av fullmäktige.

- Det är en tråkig utveckling att man vill dra in de gynekologiska operationerna från Borgå sjukhus. Vi kommer naturligtvis genom våra ledamöter inom HNS att fortsätta tala för att man skulle få en annan utgång, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt henne så gäller det förstås att se om det överhuvudtaget i de andra partierna finns stöd för att hålla kvar de gynekologiska operationerna.

- Jag har ofta känt mig ganska ensam, också i den förra regeringen när vi försvarade de mindre sjukhusens ställning. Vi ska se vad som händer, säger Henriksson.

Ingen fara - på kort sikt

Efter att Borgå sjukhus först mist BB och nu de gynekologiska operationerna är vissa Borgåbor rädda för att sjukhuset ska avvecklas lite i gången.

Särskilt oroliga är man för om jourverksamheten kommer att finnas kvar också i fortsättningen.

- Jag tror att jourverksamheten nog kommer att fortsätta. På längre sikt tror jag att vi måste vara mycket aktsamma på frågan om vilken typ av service som ges vid de mindre sjukhusen. De ska betjäna alla befolkningsfolkgrupper, säger Mikaela Nylander.

Nylander tror att det här kan på sikt kan vara en utmaning.

-Vi har sett att förlossningsavdelningen, och till vissa delar barnavdelningen har försvunnit, och nu de gynekologiska ingreppen. Då frågar man sig: vad är nästa steg på lite längre sikt? Jag tror att vi här ska vara mycket vakna, säger Nylander.

När jag jämför hur det är på vissa andra ställen i vårt land på mindre sjukhus så ser situationen för Borgå sjukhus nog betydligt bättre ut― Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot, SFP:s partiordförande

Anna-Maja Henriksson instämmer i Nylanders analys av situationen och fortsätter:

- Jag tyckte ju att det vad vi hörde i dag lät jättebra. När jag jämför hur det är på vissa andra ställen i vårt land på mindre sjukhus så ser situationen för Borgå sjukhus nog betydligt bättre ut, säger hon.

Enligt Henriksson är det i det här sammanhanget en lycka att höra till ett universitetscentralsjukhus.

- I det beslutande organet kan man fatta sådana beslut som gör att man har en bred palett och också dygnet runt-verksamhet kvar i Borgå. Det går inte att göra på andra ställen i landet för det är kopplat bara just till universitetscentralsjukhusen. Så här finns möjligheter, men det är klart att det gäller att vara på sin vakt, säger Henriksson.