Hoppa till huvudinnehåll

Studerande i Vasa vill ha gratis preventivmedel, stadscyklar och bättre kollektivtrafik

Styrelsen för Vasa studerande är mycket nöjd med att ha åstadkommit det första kommunalpolitiska programmet för studerande i Vasa. Från vänster Sami Korpela, Erika Storfors, Jutta Maunula och Jacob Storbjörk.
Styrelsen för Vasa studerande är mycket nöjd med att ha åstadkommit det första kommunalpolitiska programmet för studerande i Vasa. Från vänster Sami Korpela, Erika Storfors, Jutta Maunula och Jacob Storbjörk. Styrelsen för Vasa studerande är mycket nöjd med att ha åstadkommit det första kommunalpolitiska programmet för studerande i Vasa. Från vänster Sami Korpela, Erika Storfors, Jutta Maunula och Jacob Storbjörk. Bild: Yle/Anna Kurtén studerande,vasa studerande

Avgiftsfria preventivmedel, bättre kollektivtrafik och förmånliga stadscyklar - men också fler förmåner för att få studerande att mantalsskriva sig i Vasa. Det är några av de punkter som studerande i Vasa vill lobba för.

På onsdagen gav föreningen Vasa studerande (OVVS) ut det första kommunalpolitiska programmet för stadens studerande. Föreningen Vasa studerande består av representanter för stadens student- och studerandekårer.

Jacob Storbjörk från Åbo Akademis studentkår som har varit med och skrivit programmet tycker att studerande behöver ett eget kommunalpolitiskt program eftersom det handlar om en stor befolkningsgrupp i Vasa.

- Vi är 20 procent av Vasa stads befolkning och vi tycker att vi också behöver säga vår åsikt. Vi har många tankar och idéer om hur vi kan utveckla den här staden och därför ville vi konkretisera dem genom att skriva ett kommunalpolitiskt program. Det här blir vårt linjepapper gentemot staden, det är de här sakerna vi lobbar för.

Plock ur Vasa studerandes kommunalpolitiska program 2018-2020

  • Studerande involveras i stadens beslutsfattande genom att det grundas ett högskoleråd och genom att man beviljar högskolestuderande observatörsplatser i stadens beslutsfattande organ.
  • Man bör säkerställa att landskaps- och vårdreformen inte försämrar hälsovårdstjänster för stadens högskolestuderande. Speciellt vården på engelska måste stärkas.
  • Avgiftsfria preventivmedel ska erbjudas till Vasaungdomar under 25 år före utgången av år 2020.
  • Alla högskolestuderande i Vasa måste garanteras likvärdiga och mångsidiga möjligheter till motion och kultur.
  • Man bör få fler att mantalsskriva sig på studieorten genom olika typer av förmåner.
  • Gång- och cykelbanor behöver byggas ut och trafiken behöver bli säkrare.
  • Lokaltrafiken i staden måste synliggöras bättre. Fler miljövänliga alternativ behöver introduceras såsom fler biogasbussar.
  • Det måste bli förmånligare för högskolestuderande att parkera i närheten av campusområden i centrum.

Hoppas att politikerna lyssnar

Storbjörk tycker det är svårt att rangordna de olika punkterna som tas upp i programmet men säger att en aktuell fråga som studerande har engagerat sig i är frågan om gratis preventivmedel också för studerande.

- Vi är inte nöjda med Vasamodellen utan vi vill se en genuint avgiftsfri preventivmedelsmodell för unga under 25 år i Vasa. Andra aspekter är att stöda rekreation på olika sätt så att studerande kan må bra i Vasa. Det låter ju ganska generellt men vi har målsättningar och konkreta förslag på hur vi ska uppnå det. Vi hoppas att politikerna lyssnar.

Ett förslag är att staden ger studerande bra förmåner om de mantalsskriver sig i Vasa under studietiden. Det skulle staden vinna på, säger Jacob Storbjörk.

- Jag upplever att Vasa är en stark studiestad och bra på många sätt, men jag tror inte att man riktigt fattat vikten av att få folk att mantalsskriva sig här. Man har inte riktigt satsat på det, trots att det skulle innebära fler kommuninvånare, mera skatteintäkter och fler statsandelar.

- Förra hösten hade man en månadslång kampanj som gick ut på att man fick en tidningsprenumeration om man mantalsskrev sig i Vasa. Det var jättebra men det var bara i en månad. Vi vill gärna att någon bestående förmån införs som våra medlemmar har nytta av året om.

Större chans att man stannar i Vasa efter studierna om man är mantalsskriven i staden

Om man har mantalsskrivit sig i Vasa är chansen större att man också stannar kvar i Österbotten efter studietiden, tror Jacob Storbjörk.

-Då blir man mera en del av sammanhanget, man blir en Vasabo. Tröskeln är lägre att man efter avklarade studier tänker att man kanske söker jobb i Vasaregionen eller i Jakobstadsregionen istället för att fara hem till Tammerfors eller Helsingfors. Jag tror att alla vinner på att vi får fler att mantalsskriva sig i Vasa.

Vy över Vasa
Vy över Vasa Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa

"Bra och konkret program"

Stadsstyrelseordförande Kim Berg var på plats vid vetenskapsbiblioteket Tritonia och lyssnade när de studerande presenterade sitt kommunalpolitiska program.

Han tyckte det var bra och konkret och gillade idén om att få fler studerande att mantalssskriva sig i Vasa. Han föreslog en enkät bland studerande för att få reda på hurudana förmåner studerande tycker skulle vara mest lockande.

- Vad skulle vara ett lämpligt paket för att få studerande att flytta sina papper från andra kommuner till Vasa? Det skulle vara väldigt viktigt att veta. Om vi politiker börjar leta fram förmåner kan det hända att det går helt åt skogen.

Vasas stadsstyrelseordförande Kim Berg talar med representanter för Vasa studerande.
Stadssstyrelseordförande Kim Berg föreslog att man gör en enkät bland studerande för att ta reda på vilka förmåner de tycker är attraktivast. Vasas stadsstyrelseordförande Kim Berg talar med representanter för Vasa studerande. Bild: Yle/Anna Kurtén Kim Berg,vasa studerande

Kim Berg säger att det här är något som beslutsfattarna i Vasa har funderat på ganska länge.

"Viktigt att locka ungdomar"

Berg upplever att han har en bra dialog med Vasas studerande.

- Vi har en väldigt nära kontakt med flera av dem hela tiden. Vi rings, skickar e-post och träffas. Det är väldigt viktigt med tanke på Vasas strategi att locka ungdomar och höra dem och ta med dem i beslutsfattandet. I Vasas strategi står det att vi vill bygga den här staden för ungdomarna och därför är det väldigt viktigt att vi har kontakt med dem hela tiden.

Pampas Nationaldag 2017 ordnades på Vasa torg.
20 procent av Vasas befolkning är studerande. Så här såg det ut på evenemanget Pampas nationaldag 2017 Pampas Nationaldag 2017 ordnades på Vasa torg. Bild: Yle/Tommy Nordlund pampas nationaldag 2017

Bara en handfull kommunalpolitiker var på plats på Tritonia för att lyssna till vad de studerande hade att säga. Kim Berg trodde att det kanske berodde på att folk inte fått information om evenemanget.

- Jag vet inte hur många som har lagt märke till det här tillfället eller fått meddelande om det. Själv tror jag att jag såg det på Facebook.

Kim Berg är övertygad om att han kommer att ha nytta av de studerandes kommunalpolitiska program.

- Det är väldigt bra för oss politiker att få ett så här konkret paket att ha med sig när vi funderar på vår strategi och vad vi gör i Vasa. Det är bra att någon har gjort det här arbetet och skrivit upp alla de här viktiga sakerna så att man inte behöver ringa och fråga efter dem.

Artikeln har rättats 29.11.2018 klockan 5:25 med uppgiften om att stadscyklarna är förmånliga men inte gratis som det tidigare sades i artikeln.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten