Hoppa till huvudinnehåll

Tillfällig tågperrong tas i bruk i Hangö - nu kör arbetet med undergången under järnvägen i gång på allvar

Rälsbussen vid fotgängarövergången mot Kadermogatan i Hangö
Sommaren 2020 susar bilar och tåg över broar medan cyklister och fotgängare tar sig tryggt under broarna. Rälsbussen vid fotgängarövergången mot Kadermogatan i Hangö Bild: YLE/Petra Thilman Hangö,kadermogatan

Ungefär från mitten av december får tågpassagerarna i Hangö stiga av och på vid en tillfällig perrong en bit ifrån stationen i riktning mot hållplatsen Hangö norra.

Orsaken är arbetena med undergången under järnvägen mellan Kadermogatan och Parkgatan.

Tågen kommer att stanna före byggarbetsplatsen. Det byggs också en tillfällig plankorsning för fotgängare och cyklister över järnvägen.

- För godstågen ordnas trafiken så att de kommer till hamnen, säger Kari Nieminen, byggkonsult som koordinerar arbetet från Trafikverkets sida.

Den tillfälliga perrongen är i bruk ungefär till i sommar medan det byggs stödväggar eller så kallade stålsponter vid Kadermogatan. Sedan börjar tågen stanna vid Hangö station igen.

Budgeten håller inte - drabbar ändå inte Hangö

För tillfället pågår rörarbeten på Skvärgatan. Det är vatten- och avloppsrören från Korsmansgatan som flyttar bort undan undergången.

De arbetena har visat sig vara mer omfattande än man först hade räknat med, säger Erkki Mäkelä, regionchef vid Trafikverket.

- Det är var nog helt väntat. Det betyder att totalbudgeten på 7,5 miljoner inte kommer att hålla. Men Hangö behöver ändå inte betala mera än 2,5 miljoner euro. Trafikverket står för det som går över, säger Mäkelä.

I samband med arbetena justerar Hangö stad mera omfattande dragningen av Korsmansgatan som löper intill järnvägen, i riktning mot hamnen.

En gata.
Hela Korsmansgatan berörs inte i det här skedet. Staden har planer på att senare se över hela dragningen av gatan. En gata. Bild: Petra Thilman \ Yle Hangö,gator,korsmansgatan

Men kostnaderna för merparten av Korsmansgatan står staden själv för. I entreprenaden ingår bara det som är just kring bygget av undergången, tillägger Mäkelä.

Staden räknar med att de arbetena kommer att kosta drygt 800 000 euro.

Många faser

Den nya undergången för fotgängare och cyklister förväntas vara klar i slutet av juni år 2020.

Fram till dess pågår en hel del olika arbeten. De olika arbetsmomenten har delats upp i sju faser.

I praktiken byggs det fem broar, tre för järnvägen, en för Korsmansgatan och en för gång- och cykeltrafiken vid Korsmansgatan.

De här broarna leder över järnvägsundergången. Det blir alltså inte en regelrätt tunnel med tak under broarna.

En 3D modell av en korsning.
På bilden ser man Parkgatan till vänster och de fem broarna som byggs över undergången. En 3D modell av en korsning. Bild: Trafikverket Hangö,Plankorsning,tunnel,parkgatan i hangö

Att det handlar om flera broar gör det också möjligt att utföra bygget i etapper.

Det är viktigt att trafiken på Korsmansgatan inte störs alltför mycket av arbetena.

- Den tunga trafiken till hamnen ska löpa så smärtfritt som möjligt. Det handlar om störningar på maximalt några timmar, säger Kari Nieminen.

Också godstrafiken till hamnen ska fungera väl, försäkrar Nieminen.

- Det kan bli fråga om att dra ett tillfälligt spår för godstrafiken eller att trafiken får växla från spår till spår för att komma förbi bygget väl.

En 3D modell av en korsning.
En visualisering av bygget från en annat håll. Här är Parkgatan till höger på bilden. En 3D modell av en korsning. Bild: Trafikverket Hangö,Plankorsning,tunnel,parkgatan i hangö

Från företaget Ralf Ajalin som genomför projektet försäkrar vd Tommi Knaapinen att man har stor erfarenhet av den här typen av arbeten.

- Vill håller som bäst på att bygga en tunnel under järnvägen i Dragsvik. Utöver det har vi erfarenhet av att ta bort plankorsningar på elva platser på Hangö-Hyvingebanan, säger Knaapinen.

En korsning.
Korsningen kan snart inte användas då arbetet kör igång. En korsning. Bild: Petra Thilman \ Yle Hangö,Plankorsning,tunnel,parkgatan i hangö

De sju faserna och ungefärlig tidtabell:

  1. Arbetet har startat och det pågår arbeten på Skvärgatan, kablar flyttas på Kadermogatan och bygget har satts upp.
  2. I december byggs en tillfällig perrong och det öppnas en tillfällig plankorsning över järnvägen. På Kadermogatan fortsätter arbetet med att flytta kablar.
  3. Under våren 2019 byggs det stödsponter, stödväggar, på Kadermogatan. Arbetena på Skvärgatan fortsätter.
  4. Sommaren 2019 inför turistsäsongen börjar tågen stanna vid Hangö station igen. Den tillfälliga plankorsningen är fortfarande i bruk. Den första järnvägsbron närmast Kadermogatan är klar. Det förekommer kortvariga störningar i biltrafiken på Korsmansgatan.
  5. Hösten 2019 byggs det stödväggar, sponter, på Parkgatans sida. Den tillfälliga korsningen över järnvägen är fortfarande i bruk.
  6. Hösten och vintern 2019 och 2020 fortsätter arbetena med sponterna på Parkgatan. Korsmansgatan flyttas och trafiken störs lite under arbetets gång. Den tillfälliga plankorsningen är fortfarande i bruk.
  7. Sommaren 2020 tas undergången under järnvägen i bruk och den tillfälliga plankorsningen stängs.

Hangöborna visade intresse för planerna

På onsdagen (28.11) ordnades ett möte för allmänheten om bygget av underfarten. Också en plan för hur korsningar överlag kunde göras tryggare på Hangö-Hyvingebanan var på tapeten.

Ungefär 50 personer kom till träffen, berättar Kari Nieminen och Tommi Knaapinen.

Nieminen säger att invånarna i närheten av bygget ville försäkra sig om att de fortfarande kommer att komma till sina gårdar och att vägen inte stängs av.

- En del var också oroliga för att räddningsverket inte kommer fram om det börjar brinna eller det sker en olycka, berättar Nieminen.

Tommi Knaapinen konstaterar att det för många var en lättnad att höra att man har erfarenhet av den här typen av jobb.

- Det blev lite av en ahaa-upplevelse för en del och gjorde att oron minskade över projektet, säger Knaapinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland