Hoppa till huvudinnehåll

Ett barn i Larsmo har konstaterats ha mässling – tiotals personer utsatta

Oanvänd vaccinspruta mot mässling.
Arkivbild. Oanvänd vaccinspruta mot mässling. Oanvänd vaccinspruta mot mässling. vaccinering,epidemier,Mässling

I Larsmo har man konstaterat mässling hos ett barn i förskoleålder. Det meddelar Vasa centralsjukhus. Smittan bekräftades vara mässling på torsdagen. Det barn som drabbats av mässling hade inte vaccinerats.

Enligt pressmeddelandet från Vasa centralsjukhus har barnet sannolikt drabbats av mässling under en utlandsresa, eftersom det pågår en mässlingsepidemi i reseområdet.

Tiotals personer har nu utsatts för mässling. De utsatta är familjemedlemmar eller hör till familjens närmaste krets.

- Än så länge är det bara fråga om ett bekräftat fall. Vi har inga andra misstänkta fall av mässling, säger ledande läkaren i Jakobstad Pia-Maria Sjöström till Yle Österbotten.

Arbetar för fullt

Barnet har under smittsamhetstiden vistats åtminstone på daghemmet, akutintaget på sjukhuset i Karleby samt på ett allmänt evenemang på söndagen den 25 november.

Tiotals av de utsatta är antingen bristfälligt vaccinerade eller har inte vaccinerats mot mässling.

För tillfället jobbar man inom sjukvården i Jakobstadsregionen med att försöka få kontakt med alla som vistats i närheten av barnet.

- Det är tur om vi klarar oss med bara ett fall. Vi arbetar för fullt med att få kontakt med alla som varit i kontakt med barnet, säger Sjöström.

Chefläkare Pia -Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad
Pia-Maria Sjöström. Chefläkare Pia -Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,pia-maria sjöström

Om de personer som utsatts för sjukdomen inte är vaccinerade, kommer de att vaccineras eller placeras i isolering, så att de inte kan sprida sjukdomen vidare.

- Om man vaccinerar sig inom 72 timmar av att man utsatts för mässling, är det högst sannolikt att man inte insjuknar.

Smittsam sjukdom

Mässling är en exceptionellt smittsam sjukdom och smittar bland annat via luften, och därför kan det räcka med att man vistats i samma lokal som den smittade.

Till mässlingsymptomen hör hög feber, ögoninflammation och andningssvårigheter. Tre till fem dagar senare drabbas man av eksem som varar i drygt en vecka.

Inkubationstiden mellan smittan och de första symptomen är vanligen 9-11 dygn, men kan variera mellan 7 och 21 dygn.

En vanlig följdsjukdom är bakterieinfektion i andningsvägarna. I sällsynta fall kan man drabbas av hjärninflammation.

Risken för komplikationer är störst hos gravida, småbarn under ett år och personer med immunbrist.

Kolla ditt vaccinationsskydd

En person som insjuknat i mässling kan utsätta andra för smittan fyra dygn före eksemet brutit ut och fyra dygn efter att eksemet brutit ut.

Om du misstänker att du utsatts för mässling ska du först kontrollera ditt vaccinationsskydd. Två doser av MPR-vaccin ger ett bra skydd mot mässling.

De som fötts före 1970-talet har i allmänhet genomgått mässling och därmed fått ett skydd mot sjukdomen.

Om du har ett bristfälligt vaccinationsskydd och inte vet om du har haft mässling ska du kontakta din egen hälsovårdscentral för noggrannare anvisningar.

- Det är väldigt viktigt att man tar kontakt med hälsovårdscentralen innan man tar sig till mottagningen. Annars finns det en risk att hela mottagningen måste isoleras på grund av risk för mässling, konstaterar Sjöström.

Om du på basis av dina symptom misstänker att du drabbats av mässling ska du ringa något av följande telefonnummer:

  • Vasa centralsjukhus akutintag tfn 06-213 1310 eller 06-213 1001
  • Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo: måndag-fredag kl. 8-16 barntelefonrådgivningen tfn 06-786 1234 eller Nykarlebys telefonrådgivning tfn 06-786 2701. Övriga tider barnavdelningen tfn 06-786 2150
  • Karlebyregionen: Ta kontakt med din egen hälsovårdscentral under tjänstetid. Under jourtider till Soites barnjour (under 16-åringar) 06-82 64 444 eller Soites samjour 06-82 64 500.

Extra vaccineringsmottagningar

Enligt Sjöström kommer man från och med torsdagen den 29 november varje vardag att ordna extra vaccinationsmottagningar på Esse-Kållby sjukvårdsmottagning tills man anser att faran är över.

Man kan beställa tid till vaccinering på numret 06-786 1234.

Artikeln uppdaterad 29.11 kl.16.00 med kommentarer av Pia-Maria Sjöström.

Läs mera:

Barn vaccineras mot bland annat mässling, i Berlin 1.10. 2015

Mässlingsepidemier väcker oro om andelen vaccinerade – i Finland uppges skyddet vara på en bra nivå

Mässlingsfallen har ökat markant i Europa, från cirka 5 000 för några år sedan till 26 000 i fjol. Bara under det första halvåret i år har siffran stigit till 41 000, något som WHO har uppmärksammat. Finländarna har ändå en bra immunitet mot mässling.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten