Hoppa till huvudinnehåll

Färsk rapport: Elöverföringen kan bli till och med 40 procent dyrare de närmaste tio åren

Elledning och snötäckta träd.
Elledning och snötäckta träd. Bild: Yle / Fredrika Sundén elledningar,Strömlinje,Strömavbrott,vinter,snö,Strömfors,Lovisa,luftledning

Elektroteknikprofessor Jarmo Partanen bringar inget hopp till dem som är kritiska till prisnivå på eldistributionsbolagens överföringsavgifter. Istället väntas priserna stiga. Förändringen under åren 2016-2028 väntas bli +10-40 procent beroende på område.

Det här framkommer i en rapport om elöverföringsavgifternas höjningar och vad som orsakar höjningarna som Arbets- och näringsministeriet har låtit göra.

Jarmo Partanen, professor i elektroteknik, pekar ut elmarknadslagens krav som en orsak till de stigande avgifter.

- Att uppfylla de kraven som ställs för att garantera elförsörjningen har skärpts. De investeringar som krävs och det förutsedda arbete som görs för att hålla elnätet i skick har ökat.

- Det här syns i att kundens elöverföringsavgifter höjs, skriver Partanen i sin rapport.

- Det går att förutse att eldistributionsbolagens överföringstariffer kommer att fortsätta stiga. Förändringen för 2016-2028 kommer att vara +10-40 procent beroende på förhållandena på eldistributionsbolagens områden, summerar Partanen.

Elmarknadslagen

2013 uppdaterades elmarknadslagen och man tog in bestämmelser om åtgärder för att förebygga elavbrott till följd av snöbelastning eller stormar. Det här ledde till prishöjningar för kunderna då elbolagen gör investeringar i sina distributionsnät.

Vissa distributionsnätsbolag höjde sina överföringsavgifter exceptionellt och det ledde till ett stort antal klagomål till konsumenttvistenämnden och konsumentombudsmannen. Efter det infördes i elmarknadslagen 2017 en övre gräns för hur mycket överföringsavgifterna får höjas på ett år. Man beslöt också att göra det lättare för distributionsnätsbolag i glesbygden att få förlängd tidsfrist för att uppfylla leveranssäkerhetskraven.

Enligt Energiverkets statistik har avgifterna klart stigit under de senaste åren. Det här har väckt stor debatt bland invånare som bor på glesbebyggda områden, men också bland stadsbor.

Det var därför som bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen valde att tillsätta en utredning i maj och det är den som nu har publicerats.

Artikeln fortsätter under grafiken.

Grafik över elöverföringspriserna. Lankosken energia är dyrast och Kervo Energi billigast.
Grafik över elöverföringspriserna. Lankosken energia är dyrast och Kervo Energi billigast. Bild: Yle Nyhetsgrafik elöverföring,Grafik

Ska eldistributionsbolagen få säga upp elkontrakt?

I rapporten lyfter Partanen fram möjligheten att ge eldistributionsbolagen rätt att säga upp elabonnemang vid tillfällen där el inte har använts på flera år eller används väldigt sparsamt.

Det kan handla om till exempel obebodda stugor eller sommarstugor vars elanvändning årligen är minimal eller inte alls existerar.

Så som det ser ut just nu så är det kunden som bestämmer om hen väljer att säga upp kontraktet. Det betyder att eldistributionsbolagen måste ta hand om elledningarna oberoende om de används eller ej, noterar Partanen.

Om eldistributionsbolagen skulle ha rätt att säga upp kontrakt så skulle de inte behöva lägga resurser på det.

- I till exempel Norra Karelen och Norra Savolax har man under de senaste tiden frivilligt avslutat ungefär 300 abonnemang årligen. Om eller när avslutningstakten ökar kan vi istället för att se det som ett hot, se det som en möjlighet, säger Partanen i rapporten.

Enligt Partanen kommer avslutandet av abonnemang under de följande 20 åren att betydligt höja antalet kunder per kabelkilometer och därmed sänka överföringsavgifterna.

I dag står överföringsavgifterna för ungefär en tredjedel av elens helhetspris.

Kakdiagram över elpriset. Skatterna, överföringen och elen utgör ungefär en tredjedel var.
Kakdiagram över elpriset. Skatterna, överföringen och elen utgör ungefär en tredjedel var. Bild: Yle/Nyhetsgrafik Grafik,uppgående elpriser

Källa: Yle, Sähkönsiirtohinnoittelu selvitys

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes