Hoppa till huvudinnehåll

"Inga skäl för att minska på utrymmet för bilar" – trots protester stryks körfält på Drumsö bro men stadens planering utgår inte från att ta från bilisterna

Ora Meres-Wuori står på Drumsö bro.
Ora Meres-Wuori är ingen svuren bilist utan promenerar oftast över Drumsö bro. Ora Meres-Wuori står på Drumsö bro. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Drumsö,Helsingfors,drumsö bro

Trafikplaneringschefen i Helsingfors, Reetta Putkonen, säger att staden inte i planeringen utgår från att minska utrymmet för bilister, trots att hon får den typen av respons. Ett färskt beslut leder i alla fall till att antalet körfält minskar på Drumsö bro. Antalet bilar på bron minskar, men en invånare hävdar att det inte stämmer.

Några fotgängare går över Drumsö bro och någon cyklist syns också till men livligast är biltrafiken. Bilisterna sitter inne i sina varma bilar medan övriga stretar på i snålblåsten över bron.

Trots den till synes livliga biltrafiken har antalet bilar som kör över bron minskat. År 2000 var antalet fordon under ett vardagsdygn 23 000 medan antalet i år varit 12 500.

"Jag har inte sett att antalet bilar har minskat och jag har bott här i sju år"

Ora Meres-Wuori sitter i Drumsösällskapets trafikarbetsgrupp. Han är skeptisk till att ett körfält ryker.

- Jag ser inga skäl för att minska på utrymmet för bilar. Det flyttar mer invånare till Drumsö. Till exempel från Hallonäs på södra Drumsö går några bussar, men barnfamiljerna behöver bilen.

- Jag är inte så säker på stadens siffror. Jag har inte sett att antalet bilar har minskat och jag har bott här i sju år.

Litar du mer på vad du själv ser än på Helsingfors stads statistik?

- Jag vill veta hur siffrorna har tagits fram.

Staden uppger att antalet bilar har räknats genom att ta ett medeltal under en vardag. Ett mätinstrument har räknat antalet under flera perioder 2018. En period har sträckt sig över några veckor.

Vem borde prioriteras i stadsplaneringen? Välj två alternativ!

Kollektivtrafikpassagerare
33.9% (59 röster)
Bilister
30.5% (53 röster)
Fotgängare
20.7% (36 röster)
Cyklister
14.9% (26 röster)
Antal avgivna röster: 174

"Det finns inte plats om alla tar bilen"

- Drumsöborna verkar anse att när antalet invånare växer så ökar också antalet fordon, men så har det inte varit hittills heller, säger trafikingenjör Eeva Väistö vid Helsingfors stad.

Invånarantalet på Drumsö har ökat med nästan 6 000 sedan början av 2000-talet. Enligt stadens prognos ska antalet öka från nuvarande 24 200 till 26 500 år 2030.

Trafikingenjör Väistö säger att det mesta tyder på att antalet fordon på bron minskar.

- Det är otroligt hur kollektivtrafiken har tagit hand om den ökande befolkningsmängden. Det är Helsingfors stads strategi för hållbar utveckling när befolkningsmängden ökar. Det finns inte plats om alla tar bilen. Och nu går också metron till Drumsö, säger Väistö.

Väistö säger att alla Drumsöbor inte har motsatt sig att ett körfält tas bort. Hon har också fått respons av Drumsöbor som stöder beslutet.

"Drumsösällskapet har ännu inte tagit ställning till besvär"

Stadsmiljönämnden beslöt tidigare i veckan att en fil som leder mot centrum tas bort. Därmed får fotgängare mer utrymme på södra sidan av bron. Cykelfältet blir däremot inte bredare. Enligt planen ska cyklister, bilister och fotgängare bättre skiljas åt.

Invånarföreningen Drumsösällskapet har skarpt kritiserat planen och är missnöjda med beslutet.

- Drumsösällskapet har ännu inte tagit ställning till om vi ska besvära oss över beslutet. Personligen anser jag att det vore besvärligt att besvära sig och hitta de lagstadgade motiveringarna till att beslutet upphävs, säger Drumsösällskapets ordförande Katri Penttinen.

Bilar kör över Drumsö bro i Helsingfors.
Den fil som på bilden ligger längst till höger ska strykas i samband med att Drumsö bro renoveras. Renoveringen inleds 2019. Under renoveringen kommer bara en fil åt vardera håll att vara i bruk. Bilar kör över Drumsö bro i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Drumsö,Helsingfors,drumsö bro

"Ju fler som cyklar desto mindre rusning är det i körfilerna"

Den högsta chefen för trafikplaneringen i Helsingfors är Reetta Putkonen. Hon räknar upp andra exempel, förutom Drumsö bro, där staden tar utrymme av bilisterna.

- På Tavastvägen ska ett körfält försvinna i samband med renoveringen då genomfarten styrs till Sörnäs strandväg. I stadens strategi finns också planer på att utvidga fotgängarcentrum, vilket innebär att gator ändras så att det blir mer lockande att promenera.

- Och i samband med Kronobroprojektet utreder vi om en fil på Brunnsgatan kan omvandlas till ett spårvagnsfält, säger Putkonen.

Är stadens strategi att minska på utrymmet för bilar i trafiken?

- Nej, så är det inte. Vi utreder först vilken inverkan olika lösningar har. Till exempel då Stockholmsgatan och Paciusgatan renoverades ströks inte några körfält. Staden utgår inte i planeringen från att stryka körfält.

Jag får respons på att bilister skuldbeläggs och det tas utrymme av dem. Men jag får också respons på att cyklister har dåliga förhållanden― Reetta Putkonen, trafikplaneringschef

Får du då respons om att Helsingfors stad motsätter sig privatbilism och vill minska på utrymmet för bilar?

- Jo, jag får respons på att bilister skuldbeläggs och det tas utrymme av dem. Men jag får också respons på att cyklister har dåliga förhållanden och att cykelvägar inte fortsätter och inte är trygga.

- Sedan får jag också respons av mammor som inte vågar låta sina barn gå till skolan eftersom det inte är tryggt för dem i trafiken.

Putkonen säger att staden strävar efter att alla ska kunna röra sig smidigt i trafiken.

- Helsingfors ska planera för alla. Vi behöver biltrafik, vi behöver effektiv kollektivtrafik, vi behöver en stad där alla oberoende av ålder vågar promenera och vi behöver en bra förutsättning för cyklister. Det är också till bilisters fördel. Ju fler som cyklar, desto mindre rusning är det i körfälten.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen