Hoppa till huvudinnehåll

Staten vill ha rätt att stoppa utländska fastighetsaffärer som hotar Finlands säkerhet

sjöbevakning
sjöbevakning Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Sjöbevakningen (Finland),öja

Staten bör vid behov kunna ingripa i fastighetsaffärer som allvarligt kan skada Finland. Det är kontentan i de lagförslag om nationell säkerhet som regeringen gav till riksdagen på torsdagen.

Medborgare eller sammanslutningar i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver enligt den nya lagen tillstånd för att förvärva fastigheter i Finland. Vidare bör staten ha förköpsrätt i fastighetsförvärv nära vissa strategiska objekt, och också inlösningsrätt.

Staten ska alltså vid behov ingripa i fastighetsinnehav och användning av fastigheter som äventyrar den nationella säkerheten.

Säkerhetsmyndigheterna bör ha tillräckliga metoder för att kunna bereda sig på hot av nya slag― Justitieminister Antti Häkkänen

Regeringen påpekar att den inte vill försvåra internationella investeringar här. Det främsta syftet med förslagen är att säkerställa att myndigheterna har en tillräcklig lägesbild över innehavet och användningen av fastigheter i Finland, heter det i pressmeddelandet.

Häkkänen: "Det finns nya hot"

Den säkerhetspolitiska omgivningen har förändrats, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Antti Häkkänen kansanedustaja eduskunta
Antti Häkkänen Antti Häkkänen kansanedustaja eduskunta Bild: Jouni Immonen / Yle Riksdagsledamot

- Säkerhetsmyndigheterna bör ha tillräckliga metoder för att kunna bereda sig på hot av nya slag. Den lagstiftning som nu föreslås ger myndigheterna möjlighet att bättre än nu övervaka fastighetshandeln och ingripa på förhand, ifall sådana markköp som är kritiska för säkerheten upptäcks i fastighetshandeln.

Airiston Helmis läge?

I samband med polistillslaget mot ryskägda Airiston Helmi i Åbolands skärgård förekom påståenden om att bolagets fastigheter låg invid strategiskt viktiga farleder, och att det kunde ligga i Rysslands intresse att ha tillgång till öar och bebyggelse just där.

Regeringssekreterare Perttu Wasenius vid Försvarsministeriet vill inte ta ställning till hur det här företagets fastigheter är belägna. Men han uttalar sig på ett allmänt plan:

- Om en redan befintlig fastighet anses äventyra den nationella säkerheten, ger den nya lagen staten möjlighet att inlösa den.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes