Hoppa till huvudinnehåll

Vaccin mot mässling är inte farligt, men själva sjukdomen kan vara det - så bemöter experter sju påståenden från vaccinkritiker

En forskare hanterar provrör.
En forskare hanterar provrör. Bild: Mostphotos forskning

Bland vaccinkritiker sägs bland annat att mässling är en ofarlig sjukdom som det är onödigt att vaccinera mot, och att själva vaccineringen kan vara ohälsosam. Nyhetsbyrån STT har låtit två specialister bemöta sju olika påståenden om mässling och MPR-vaccin.

1. Mässling är en ofarlig barnsjukdom.
- Stämmer inte. Vanligtvis är mässlingen lindrig, men den kan bli allvarlig särskilt för små barn och för personer som har nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom eller medicinering. Också friska kan insjukna allvarligt. Mässlingen gör den insjuknade mottagligare för andra infektioner, som allvarliga sjukdomar i luftvägarna. I Europa finns rapporter om att 40 procent av de insjuknade har behövt sjukhusvård. Också dödsfall har förekommit.

2. MPR-vaccin som skyddar mot mässling minskar den naturliga motståndskraften.
- Stämmer inte. Tvärtom blir den som är infekterad av mässling mottaglig för andra infektioner. Mässling kan minska kroppens motståndskraft för två år framåt. De som är vaccinerade har visat sig ha bättre motståndskraft än de ovaccinerade som inte har haft mässling.

3. Det levande, försvagade virus som ingår i MPR-vaccinet belastar barns motståndskraft i onödan.
- Nej. Barn utsätts för betydligt större mängder sjukdomsalstrarare då de leker i sandlådan. Dessutom är den mängd virus som finns i vaccinet försvinnande liten i jämförelse med den mängd som ett mässlingssjukt barn bär.

4. MPR-vaccinet innehåller skadliga kemikalier som aluminium.
- MPR-vaccin innehåller inte aluminium. Vaccinet innehåller så försvinnande små mängder hjälpämnen att man inte behöver oroa sig. Misstro mot MPR-vaccin, som påståenden om samband med autism, har omkullkastats i vetenskaplig forskning.

5. Man kan skydda sig mot mässling med alternativa vårdformer som homeopati.
- Fel. De enda sätten att skapa immunitet mot mässling är att antingen låta vaccinera sig eller att insjukna i mässling. Av de här två alternativen är vaccinet klart tryggare.

6. En vaccinerad människa sprider mässlingsvirus.
- Enligt dagens kunskap är det här ytterst osannolikt, särskilt för dem som har fått två vaccindoser. Det finns dokumenterade fall där vaccinerade personer som har blivit kraftigt utsatta för mässling har insjuknat, men symptomen har varit mycket lindriga. De här vaccinerade insjuknade har inte heller fått allvarliga följdsjukdomar och de har inte spridit sjukdomen vidare.

7. MPR-vaccin kan ge barn biverkningar.
- Majoriteten av de vaccinerade får inga biverkningar. Mellan 5 och 15 procent av dem får lindriga symptom som påminner om mässling, eftersom man i vaccinet använder levande, försvagat virus. Övriga biverkningar är ytterst ovanliga.

Texten är en översättning av en en artikel från nyhetsbyrån STT. I den har man hört experten Mia Kontio från Institutet för hälsa och välfärd och Marko Rahkonen som är överläkare vid enheten för förebyggandet av infektioner vid Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovård, Soite.