Hoppa till huvudinnehåll

Vårt land eller Finlandiahymnen – vilken ser du hellre som vår nationalsång?

Violin och Finlands flagga.
Violin och Finlands flagga. Bild: Yle/Rolf Granqvist Finlands flagga,violin

I flera år har frågan om ett byte av nationalsång aktualiserats. Både medborgarinitiativ och motioner har hävdat att Finlandiahymnen är mer fosterländsk än Vårt land.

Senast frågan om ett byte av nationalsång kom på tal var i och med Samlingspartiets partikongress i mitten av juni 2016. Då föreslog Samlingspartiets unga i Birkaland och Österbotten i två skilda motioner ett byte av nationalsång.

Bytet motiverades i motionen med att Finlandiahymnen har fosterländska ord och fungerar bättre än Vårt land.

Omröstningen är stängd.

Alexander Stubb förespråkade ett byte

Dåvarande partiordförande Alexander Stubb understödde motionen och ansåg att det skulle vara en bra idé att göra Finlandiahymnen till nationalsång.

Fakta om vårt land

Vår nationalsång Vårt land är skriven av Johan Ludvig Runeberg och tonsatt av Fredrik Pacius 1848.

Nationalsången utgörs av den första och sista versen av den inledande dikten, Vårt land, i den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runebergs stora diktepos Fänrik Ståls sägner.

Sången uruppfördes av Akademiska Sångföreningen på originalspråket svenska den 13 maj 1848 på Gumtäkts äng.

Källa: Wikipedia

Partistyrelsen svar på motionen argumenterade för Finlandiahymnen genom att lyfta upp den som en av vårt lands viktigaste fosterländska symboler som förenar finländarna och höjer nationalkänslan.

Flera medborgarinitiativ längs med åren

Två år tidigare, i ett medborgarinitiativ 2014, fördes också samma fråga på tal. Ett initiativ som inte fick särskilt stort stöd trots att frågan diskuterades flitigt i de inhemska medierna.

Fakta om Finlandiahymnen

Jean Sibelius är Finlands internationellt mest kända kompositör och har haft en stor betydelse för landets nationella väckelse.

Finlandia är en symfonisk dikt komponerad för orkester 1899 av Jean Sibelius, senare också arrangerad för kör. Finlandia är ett av Sibelius mest kända verk, kanske främst på grund av dess symbolvärde.

Den text som kom att bli den mest populära beställdes av kören Mieskuoro Laulu-Miehet, skrevs av V.A. Koskenniemi och uruppfördes med Sibelius godkännande den 7 december 1940. På svenska sjungs denna version i översättning av Joel Rundt.

Källa: Wikipedia

Ett argument som ofta dyker upp och stöder ett eventuellt byte av nationalsång är det faktum att vi delar nationalsång med Estland. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, sjungs på samma melodi av Pacius, men med en annan text.

JL Runeberg
Johan Ludvig Runeberg skrev texten till Vårt land. Han komponerade även en melodi till den, men det är Fredrik Pacius melodi som är bekant för de flesta finländare. JL Runeberg Bild: Yle kuva-arkisto / D F Hirn Johan Ludvig Runeberg,potretti

Ett argument som går emot ett eventuellt byte är att Sibelius själv har sagt att hymnen inte skulle bli sjungen som allsång.

"Den är inte avsedd att sjungas. Den har ju gjorts för orkester. Men om världen vill sjunga, kan det inte hjälpas."― Jean Sibelius om Finlandiahymnen
Jean Sibelius som ung
Jean Sibelius tonsatte Finlandiahymnen. Jean Sibelius som ung Bild: Daniel Nyblin Jean Sibelius

Hur förhåller du dig till ett byte?

Nu vill vi veta hur finlandssvenskarna förhåller sig till ett eventuellt byte av nationalsång. Är vi nöjda med den nuvarande eller finns det fog för att ersätta Vårt land med Finlandiahymnen?

Vilka är argumenten som talar för och vilka talar emot ett byte? Kommentera gärna under artikeln.

Resultatet från omröstningen presenteras i Yle Vega under förfesten den 6.12 efter klockan 15.