Hoppa till huvudinnehåll

Finländarna blir äldre och färre, men landsbygden vill överleva

Det behövs fler finländare. Annars dör vi, och speciellt landsbygden, ut. I Södra Savolax är befolkningsutvecklingen redan negativ. Det är inte lätt att hitta lösningar.

Det är lugnt en vardag i november på byn i Hirvensalmi, en kommun med drygt 2000 invånare i Södra Savolax. Här och där rör sig människor, som sköter sina ärenden och besöker butiken.

Årets tre första kvartal visar på 8 födda och 29 döda. 58 flyttade till kommunen och 93 bort. Delvis förklaras detta med att ett antal flyktingar lämnade kommunen i somras.

Anne-Mari Vanhanen bor i S:t Michel och jobbar i Hirvensalmi. Nu besöker hon butiken.

- Utveckla servicen i de små kommunerna. Det är lättare att bo i stan. Där finns allt för alla, lyder hennes analys.

Många drabbade städer och kommuner i landskapet

Södra Savolax hör till de drabbade områdena i Finland vad gäller befolkningsutvecklingen.

Enligt preliminär statistik från Södra Savolax landskapsförbund minskade antalet invånare i landskapet med sammanlagt 1,4 procent bara under de nio första månaderna i år.

I regionen finns många natursköna kommuner som lever upp på sommaren, men som lider av att befolkningen åldras och att invånarna blir färre.

Bild med skylten "servicecentral" i Hirvensalmi.
Bild med skylten "servicecentral" i Hirvensalmi. Bild: Yle/ AG Karlsson Hirvensalmi

Nedgången i invånare under årets första tre kvartal i Hirvensalmi är 2,4 procent. Nyslott uppvisar en minskning på 2,6 procent, medan endast Enonkoski kom upp på noll.

Orsakerna till problemen varierar i olika kommuner, men trenden är tydlig och den oroar många.

Kommundirektören nöjd med utebliven fusion

Hirvensalmi har skött ekonomin och byggnaderna väl. Det var egentligen först för ett par år sedan som nedgången på allvar började drabba också Hirvensalmi.

Bild på kommunkansliet i Hirvensalmi.
Lugnt och beskedligt utanför kommunkansliet i Hirvensalmi. Bild på kommunkansliet i Hirvensalmi. Bild: Yle/ AG Karlsson Hirvensalmi

På kommunkansliet sitter kommundirektör Seppo Ruhanen. Han är ganska nöjd med de ekonomiska siffrorna.

En styrka är enligt honom att kommunen inte gick med på att fusionera sig med någon för ett antal år sedan, då det ivrades för kommunfusioner i samhället.

Ruhanen önskar framledes en rättvis fördelning av statsandelarna och skatteintäkterna, fortsatt normtalko och enklare regler för fritidsboende kontra fast boende.

Jobb och studier måste gå att kombinera

Samlingspartiets Pirkko Luntta är själv ett exempel på en som flyttat till kommunen. Hon kom hit för ett antal år sedan från Esbo.

Nu sysselsätter hon sig som företagare med många järn i elden.

- Staten borde placera byråer och andra verksamheter här, vilket skulle skapa arbetsplatser. Och skattepolitiken borde gynna företagare.

Pirkko Luntta (Saml i Hirvensalmi): Staten borde placera byråer och andra verksamheter här, vilket skulle skapa arbetsplatser.
Maritta Mynttinen (C i Hirvensalmi): Basservicen och hobbymöjligheterna måste vara bra här. Och det måste gå att bo permanent här och jobba annanstans flexibelt.
Tanja Hartonen-Pulkka (Sannf i Mäntyharju): Helt klart är folk från andra orter intresserade av vår konstisbana. Vi hoppas att den ska vara ett dragplåster för oss.

Centerns Maritta Mynttinen jobbar som barnmorska. Under natten före intervjun föddes inte en enda baby på hennes arbetsplats.

Mynttinen anser att det behövs högklassig utbildning, företagande och samarbete för att hålla landsbygden levande.

Det är mycket viktigt att få dem som studerar i trakten att stanna kvar efter studierna.

- Basservicen och hobbymöjligheterna måste vara bra. Och det måste gå att bo permanent här och jobba annanstans flexibelt.

Mynttinen och Luntta tackar båda ja till arbetsrelaterad invandring.

Mäntyharju har investerat i idrotts- och skolfaciliteter

Mäntyharju nära intill lockar bland annat med en ny konstisbana, ett nytt daghem och en ny skola.

Sannfinländarnas Tanja Hartonen-Pulkka tror att investeringarna ska locka folk till byn.

- Helt klart är folk från andra orter intresserade av vår konstisbana. Vi hoppas att den ska vara ett dragplåster för oss.

Bild på en sjö på kvällen.
Vackra vyer i trakten. Bild på en sjö på kvällen. Bild: Yle/ AG Karlsson landsbygden -- avfolkning

Hartonen-Pulkka brinner för socialt arbete samt sjuk- och hälsovård. Vårdreformens och lokala Essotes öde, och vad kommunen de facto i framtiden får betala för vården, oroar henne.

- Man borde lyssna på de små kommunerna också. Våra pengar räcker inte heller.

Hartonen-Pulkka säger att det är bra om invandrare kommer till orten för att arbeta och betala skatt, men annan invandring gynnar enligt henne inte Finland.

Nedskärningarna i utbildningen har varit destruktiva

Också i Hirvensalmi har vården varit på tapeten. Kommunpolitikerna har sysselsatts av frågan om vem som ska äga vårdfastigheterna och producera vården i framtiden.

Vid butiken i Hirvensalmi påträffas ortsbon Erkki Teittinen. Han hoppas att en del av sommargästerna i framtiden ska flytta till kommunen.

Bybon Erkki Teittinen i Hirvensalmi.
Erkki Teittinen trivs bra i Hirvensalmi. Bybon Erkki Teittinen i Hirvensalmi. Bild: Yle/ AG Karlsson Hirvensalmi,Erkki Teittinen

Teittinen har en bestämd åsikt om den nuvarande regeringens utbildningspolitik.

- Nedskärningarna i utbildningen känns av i S:t Michel och Nyslott. De reflekteras också till Hirvensalmi, lyder hans analys.