Hoppa till huvudinnehåll

I dag samlas världen i Polen för att lösa klimatkrisen

Regnskog i sydöstra Australien.
Regnskog i sydöstra Australien. Bild: Marcus Rosenlund Australien,Regnskog

På klimatmötet i Paris ställdes målen, nu ska klimatmötet i Katowice bestämma vilka åtgärder som behövs för att nå dem.

Tre år efter klimatmötet i Paris samlas nu över 200 länder för FN:s klimatmöte i Katowice i Polen i två veckor, den 2-14.12. Målet nu är att hitta konkreta sätt att nå klimatmålen som ställdes i Paris, med den nya rapporten från FN:s klimatpanel i färskt minne.

Kolkraftverket på Hanaholmen, Helsingfors
Finland har redan bestämt att avveckla kolkraftverken till år 2029. Kolkraftverket på Hanaholmen, Helsingfors Bild: Yle / Jonna Nupponen kraftverk,kolkraftverk,energi,energibolag,energiförbrukning,energi

Vad ska mötet i Polen ge som inte redan bestämdes i Paris 2015?

Uppdraget under klimatkonferensen i Katowice i Polen är att hitta konkreta medel för att uppnå de klimatmål som ställdes i Paris.

Konferensen ordnas dessutom bara några veckor efter att rapporten från FN:s klimatpanel slog fast att uppvärmningen borde bromsas till bara 1,5 grader, det räcker inte med 2 grader. Utsläppsmålen behöver alltså ställas högre, både när det gäller tidtabell och utsläppsmängd.

Bland annat bilförare och självkörande bilar kommer att använda sig av Galileo.
Biltrafiken kommer i snabb takt att elektrifieras för att frångå fossila bränseln. 1 Bland annat bilförare och självkörande bilar kommer att använda sig av Galileo. Bild: EPA/MATTHIAS BALK trafik,trafikstockning,rusningstrafik,bilar,Tyskland

Vad kommer att bli svårt?

Förhandlingarna pågår i två veckor och anses inte bli enkla. Många länder har olika uppfattningar om vem klimatmålen från Paris gäller och hur.

Nu är målet att få gemensamma och klara regler. Det gäller allt från att minska på utsläppen genom förnybar energi och gränsvärden för bilar till att diskutera skogar och kolsänkor och ny miljöteknologi.

De här frågorna ska diskuteras bara några dagar efter att FN rapporterar att koldioxidutsläppen nu har stigit för första gången på fyra år och understryker att det är bråttom med åtgärderna.

Långa rader med solpaneler och två vindmöllor.
Enligt FN:s klimatpanel borde största delen av energiproduktionen komma från förnybara källor senast år 2050. Långa rader med solpaneler och två vindmöllor. Bild: Yle/Mikael Kokkola solenergi,solpaneler,vindkraft,borgå energi

Vad är Finlands roll på mötet?

I onsdags presenterade EU-kommissionen sin plan för att förnya klimatmålen: EU ska bli klimatneutralt fram till år 2050, säger man. Det här betyder omfattande nedskärningar för utsläppen från både industri, trafik och energi, och innebär också att delmålen för 2030 behöver uppdateras. Det är troligt att den diskussionen förs intensivt just när Finland är EU-ordförande, hösten 2019.

Finlands mål är redan att bli koldioxidneutralt till 2045.

Kvinna i Jemen transporterar vattenkärl
Vid en klimatuppvärmning på bara 1,5 grader lider hälften så många människor av vattenbrist som vid klimatuppvärmning på 2 grader, räknar FN:s klimatpanel. Kvinna i Jemen transporterar vattenkärl Bild: EPA/YAHYA ARHAB sanaa

Och USA då, drog de sig inte ur?

Parsiavtalet trädde i kraft för två år sedan och har ratifierats av 184 länder. USA meddelade sommaren 2017 att landet drar sig ur avtalet, men enligt kontraktet är det möjligt att dra sig ur först hösten 2019. Därför är USA med i förhandlingarna också på mötet i Katowice.

Isbjörn i Arktis.
Det område som blir isfritt på Nordpolen är tio gånger större om jordens temperatur stiger med 2 grader än om den stiger med 1,5, enligt FN:s klimatpanel. Isbjörn i Arktis. Bild: WWF / Steve Morello arktis

Hur fortsätter arbetet sedan?

För EU:s och Finlands del är arbetet med att uppdatera klimatmålen igång. Rapporten från FN:s klimatpanel gör klart att vi måste göra mer än vi bestämt hittills för klimatet, och dessutom snabbare.

Alla länder ska ha en ny miljöstrategi klar till år 2020. För EU-ländernas del går kommissionens förslag från i onsdags nu vidare till energi- och miljöutskotten ännu före jul. I januari fortsätter arbetet i arbetsgrupper inom EU, sedan ska det diskuteras i Europaparlamentet innan det tas till inhemsk beredning.

Inför att länderna ska ha klimatstrategierna klara till 2020 ordnar FN ett till stort klimatmöte hösten 2019. Det här mötet var redan bestämt att hållas i Brasilien, men i onsdags meddela Brasilien att man drar sig ur så nu söks en ny mötesplats.

Läs mera:

Koldioxidutsläppen har stigit för första gången på fyra år – svårt att uppnå målen för att mota klimatförändringen

Vi släpar efter med försöken för att sätta stopp för klimatuppvärmningen. Enligt FN:s senaste rapport har koldioxidutsläppen stigit runt om i världen för första gången på fyra år.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes