Hoppa till huvudinnehåll

De gynekologiska operationerna försvinner från Raseborgs sjukhus - istället kan sjukhuset få operera flera armar och ben

Leikkausvälineitä.
Det är fel att man slutar med operationerna och först sedan utreder konsekvenserna, säger Björn Månsson. Leikkausvälineitä. Bild: Unsplash operation,kirurgi

Det utförs inte längre gynekologiska operationer under anestesi på Raseborgs sjukhus i nästa år. De språkliga konsekvenserna av beslutet ska utredas, men först i efterskott.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) möttes på måndagen (3.12). Inom ramen för budgeten noterade styrelsen att de gynekologiska operationerna vid Borgå och Raseborgs sjukhus upphör.

Operationerna flyttas till sjukhus som har förlossningsverksamhet.

I Västnyland innebär det att operationerna utförs på Lojo sjukhus, skriver tidningen Västra Nyland på tisdagen (4.12).

Enligt tidningen kommer man att styra patienter i första hand till Lojo sjukhus. Årligen har cirka 100 gynekologiska operationer utförts vid Raseborgs sjukhus och cirka 400 vid Lojo sjukhus.

Vid Raseborgs sjukhus kommer man i fortsättningen att kunna sköta ungefär hälften av de här 100 operationerna. Det handlar om operationer som kan göras med lokalbedövning, skriver Västra Nyland.

Missnöje med att språkkonsekvenserna utreds först senare

Styrelsemedlemmen Björn Månsson (SFP) anser det vara fel att de språkliga konsekvenserna utreds först i efterskott.

Han fick inget stöd i styrelsen för förslaget att utreda konsekvenserna innan man upphör med operationerna. Det är ett förslag som nämnden för den språkliga minoriteten har lyft fram.

I protokollet antecknas Månssons reservation mot beslutet.

Han säger i reservationen att det inte finns ett logiskt samband mellan förlossningar och operationer i den här riktningen.

Konsekvensbedömningar görs normalt alltid innan beslut fattas, vilket inte har skett, tillägger han.

Björn Månsson
Björn Månsson. Björn Månsson Bild: Yle/Helena von Alfthan Björn Månsson

Månsson säger till Yle Västnyland att han hade hoppats att Petri Kajander (SDP) från Raseborg skulle ha understött förslaget om att utreda konsekvenserna först.

Kajander säger å sin sida att Björn Månssons förslag var orealistiskt och populistiskt.

- Självständighetsdagen och julen står för dörren. Ingen hinner utreda saken före årsskiftet. Det handlar ju om nästa års budget. Frågan utreds nästa år, säger Kajander.

Han säger i sin tur sig vara besviken på Björn Månsson för att han inte försvarade Raseborgs önskan om att en rättvisare fördelning av kostnaderna för ambulanserna.

SDP:s Petri Kajander i Raseborg
Petri Kajander. SDP:s Petri Kajander i Raseborg Bild: YLE/Petra Thilman kajander petri

I dagens läge betalar Raseborg med rabatt cirka 60 euro per invånare för ambulansen medan man i Helsingfors med kortare avstånd till sjukhusen betalar cirka 20 euro per invånare för samma sak.

Raseborg skulle vilja att kostnaderna delas jämnt mellan kommunerna.

HUS styrelse beslutade att frågan utreds under nästa år, men Kajander är skeptisk till att det verkligen utreds.

Björn Månsson försvarar sig och säger att Kajander har missförstått honom.

Månsson tycker det är bra att ärendet utreds och säger själv att det är problematiskt då det på somrarna finns många personer från huvudstadsregionen i Västnyland.

- Jag sade bland annat till styrelsens ordförande, som tillbringar somrarna i Raseborg, att det är fel om staden ska betala för hennes ambulansfärd till Helsingfors om hon ramlar av stegen och bryter benet, säger han.

Raseborgs sjukhus kan få flera operationer inom ortopedi

I november beslutade styrelsen att man för Borgå och Raseborgs sjukhus ska göra upp en plan - profilering - för vad sjukhusen får istället för operationerna som försvinner.

Den här planen ska vara klar senast den sista mars nästa år.

Björn Månsson säger att läget är mindre problematiskt vid Borgå sjukhus eftersom man där har fått till öron- och ögonoperationer.

Bild på Raseborgs sjukhus.
Nu utreds hur sjukhuset i Ekenäs kompenseras då operationer försvinner. Bild på Raseborgs sjukhus. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,Ekenäs,Västnyland,sjukhus,raseborgs sjukhus

För Raseborgs sjukhus är läget mera öppet, säger Månsson.

Enligt Månsson gav HUS avgående vd Aki Lindén på måndagens möte svaret att sjukhuset i Ekenäs ser ut att kunna få flera ortopediska operationer.

- Handkirurgin blir kvar. En ökning av operationer på armar och ben kan bli aktuell, säger Månsson.

Artikeln uppdaterades 4.12 klockan 8.58 med uppgifter från tidningen Västra Nyland. Tidningen hade talat med överläkarna vid Lojo och Raseborgs sjukhus som berättade att operationerna i Västnyland koncentreras till sjukhuset i Lojo.