Hoppa till huvudinnehåll

Familje- och omsorgsministern tror inte på vaccinationstvång – morot bättre än piska

Barn får vaccinering i benet.
Barn får vaccinering i benet. Bild: Robert Nystrom vattkoppor,barnrådgivningsbyråer,smittsamma sjukdomar,hälsovård,vaccinering,vaccin,immunization,immunitet

Enligt minister Saarikko skulle ett vaccinationstvång endast leda till ett ökat ideologiskt motstånd mot vaccinering. Vaccinationstäckningen är fortfarande bättre i Finland än i länder där vaccinationstvång finns.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) anser att morot fungerar bättre än piska då det gäller vaccinationstäckning. Ifall man skulle införa vaccinationstvång skulle det ideologiska motståndet mot vacciner öka, anser hon.

-Jag är starkt för vaccination. Med hjälp av vaccin har vi kunnat utrota många allvarliga sjukdomar. Men tvång är ändå ett rätt så främmande begrepp i den finländska och den västerländska hälsovården, säger Saarikko.

Kuvassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko Kuvassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Bild: Derrick Frilund / Yle Annika Saarikko,social- och hälsovårdsministeriet,Regeringens ministrar & departement,ministrar,Centern i Finland

Uppmuntran hellre än tvång

Hon anser att det finländska välfärdstänket baserar sig på upplysning, uppmuntran samt tillgänglighet.

Att vi i Finland har en så pass bred vaccinationstäckning beror enligt Saarikko på en tillit till vetenskapen samt en positiv inställning till vaccin hos medborgarna.

Saarikko anser att tvång alltid har en avigsida.

- Det leder inte alltid till något gott. I en del östeuropeiska länder finns det till exempel vaccinationstvång, det finns länder där man kan få böter om man inte vaccinerar sina barn. Men det här betyder inte automatiskt att vaccinationstäckningen skulle vara bättre där, säger hon.

De facto är vaccinationstäckningen bättre i Finland än i de länderna, skriver Saarikko i en kolumn på måndag.

Det finns i dag 14 EU-länder där vaccination är obligatorisk.

Undervisningsministern: Vaccination kunde bli förutsättning för barnbidrag

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) föreslog under veckoslutet en utredning av huruvida man kunde förutsätta att ett barn är vaccinerat för att man ska betala ut barnbidrag eller andra familjeförmåner.

Sanni Grahn-Laasonen.
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen Sanni Grahn-Laasonen. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Sanni Grahn-Laasonen,sanni grahn-laasonen

Minister Saarikko konstaterar i sin kolumn att hon inte anser att saken är så enkel.

Hon påpekar att det i praktiken skulle vara svårt att koppla utbetalningen av sociala förmåner till ett vaccinationsprogram där ett barn vaccineras från en ålder på några månader upp tills att hen är 14 år gammal.

- En hurudan försening eller en brist skulle leda till att man drar in förmånerna?, undrar ministern.

Polariseringen ökar i och med tvång

I Australien har nedskärningen av de sociala förmånerna för de familjer som väljer att inte vaccinera sina barn enligt Saarikko å ena sidan lett till att antalet barn som får alla vaccin ökat, men å andra sidan har också antalet familjer som helt låter bli att vaccinera sina barn också ökat.

- Istället för att ta bort barnbidraget av dem som inte vaccinerar sina barn anser jag att man kunde erbjuda dem som vaccinerar sina barn en extra månads barnbidrag. Till exempel kunde de som sett till att ens barn fått alla vaccin vid skolåldern få ett extra bidrag, säger hon.

Diskussionen kring vaccinationstvång fick sin början då ett barn i förskoleåldern förra veckan insjuknade i mässling i Larsmo i Österbotten.

Åtminstone 300 personer har blivit utsatta för mässlingssmitta. I det här området är vaccinationstäckningen klart svagare än i resten av landet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes